Gratulujemy stypendystkom PRM!

Martyna Bednarek z klasy II Bg i Apolonia Mszyca z klasy II Bp to uczennice, które uzyskały najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2019/2020. Ich zdolności i pracowitość zostały docenione i nagrodzone Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Martyna i Apolonia w roku szk. 2020/2021 będą otrzymywać stypendium finansowe, które mogą przeznaczyć na rozwój swoich pasji.

Ze względu na pandemię nie odbyła się tradycyjna uroczystość wręczenia stypendiów przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uczennice odebrały pamiątkowe dyplomy z rąk dyrektora szkoły p. Sylwii Nowak-Miedzińskiej.

sprm1

sprm2

„ O Diamentowy Indeks AGH” -MATEMATYKA

W tym roku szkolnym uczeń Wiktor Szewczyk z klasy III A o profilu matematyczno- fizycznym wziął udział w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie "O Diamentowy Indeks AGH".

Z dumą chcę poinformować, że zakwalifikował się do trzeciego- centralnego etapu tej olimpiady. Jest to wielki sukces naszego ucznia, potwierdził on swoje bardzo wysokie umiejętności, zamiłowanie i wiedzę z matematyki. Konkurencja w tego typu olimpiadach jest bardzo duża a zadania, które musiał rozwiązać trudne. Drugi etap obywał się w Piotrkowie Trybunalskim. Etap centralny odbędzie się 25 kwietnia 2021 na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Finalista uzyskuje indeks tej uczelni.

Wiktor efektywnie wykorzystuje czas podczas nauki zdalnej, rozwijając swoje pasje matematyczne, uczestniczy w wykładach matematycznych na Politechnice Wrocławskiej „Studium Talentów” i naukę tę zakończy egzaminem pod koniec maja 2021.
W tym trudnym dla nas czasie sukces jest tym większy, że po raz pierwszy nasz uczeń jest w finałowym etapie z matematyki tej olimpiady co świadczy o wysokim poziomie nauczania w Zespole Szkół w Pajęcznie. Zachęcam uczniów do rozwijania swoich talentów i zainteresowań z nauk ścisłych.
Chciałam podziękować Wiktorowi za wysiłek, zamiłowanie, cierpliwość i czas poświęcony na przygotowanie do olimpiady. Cieszę się, że mogłam go wspierać w tej trudnej drodze do sukcesu. Życzę sukcesu w finale olimpiady oraz na Maturze.

Beata Sikora

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA KOBIET

Konkurs „Różne oblicza π”

Z okazji Dnia Liczby π serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Różne oblicza π”.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Pajęcznie, którzy potrafią spojrzeć na matematykę oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje wyjątkowe pomysły, oddając fascynujące piękno matematyki na rysunku lub fotografii.

Konkurs fotograficzny polega na wykonaniu zdjęcia obiektu matematycznego lub zagadnienia matematycznego związanego z liczbą π.

Prace należy przesłać e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć w sekretariacie szkoły.

• Konkurs plastyczny polega na wykonaniu pracy plastycznej (obrazu, rysunku) o liczbie π. Dozwolone są wszystkie środki artystyczne. Każdy autor może złożyć maksymalnie 3 prace w formacie min. 210×297mm (A4). Prace należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Prace konkursowe przyjmujemy do 17 marca 2021r.

W razie pytań proszę o kontakt: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2021

W nieco innej niż zwykle formie uczniowie z naszej szkoły wraz z nauczycielami uczcili w poniedziałek 1 marca pamięć polskich żołnierzy przez lata wymazanych z powszechnej świadomości historycznej Polaków. Z uwagi na pandemię nie było tym razem, tak jak w latach poprzednich okolicznościowych wystaw, dyskusji oraz pokazów. Odbyło się za to spotkanie on line zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz przez łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, którego tematem było „Podziemie antykomunistyczne w Łódzkiem 1945-1954”. Na temat wątków związanych z dziejami podziemia z terenów polski centralnej prawił dr Tomasz Toborek, pracownik łódzkiego IPN specjalizujący się we wskazanej problematyce.

Uczniowie poznali genezęustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zaprezentowano im postać związanego z ziemią łódzką, radomszczańską, częstochowską i kłobucką Stanisława Sojczyńskiego, pseudonim „Warszyc”. Dowiedzieli się również o ciekawych i mało znanych dokonaniach Konspiracyjnego Wojska Polskiego w województwie łódzkim.

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku, w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) – Łukasza Cieplińskiego i jego sześciu kompanów walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do momentu powstania Solidarności najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” poległ w walce w październiku 1963 roku.

Mało znaną, aczkolwiek niezwykłą postacią związaną z historią naszych terenów i regionu jest Stanisław Sojczyński. Już podczas okupacji niemieckiej stał się lokalnym bohaterem, jednym z najbardziej energicznych żołnierzy, który przeprowadzał najbardziej spektakularne akcje w terenie. Wśród nich było m.in. wykonanie wyroków na dwóch szefach radomszczańskiego gestapo czy rozbicie miejscowego aresztu i uwolnienie przetrzymywanych tam polskich więźniów. Stanisław Sojczyński urodził się 30 marca 1910 r. w małej wsi Rzejowice w powiecie radomszczańskim (aktualnie gmina Kodrąb). Wybuch II wojny światowej przerwał spokojne życie Stanisława Sojczyńskiego, który pracował jako nauczyciel historii i języka polskiego w Borze Zajacińskim koło Przystajni (powiat kłobucki).

Jako podporucznik Wojska Polskiego trafił do punktu mobilizacyjnego w Łodzi. Upływające miesiące wojny od razu pokazały, jak bliska sercu była Sojczyńskiemu Ojczyzna. Niemal od początku formowania się organizacji konspiracyjnych stał się jednym z najbardziej aktywnych inicjatorów ruchu podziemnego na terenie Radomska, Częstochowy i Polski centralnej. W październiku 1942 r. został zastępcą komendanta Obwodu Radomsko i szefem tamtejszego Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK (Kedywu), odpowiedzialnego za akcje zbrojne i dywersyjne. „Warszyc” stawiał na młodzież.

W powojennej okupowanej przez Sowietów Polsce „Warszyc” i jego żołnierze nie złożyli broni. Poważną akcją było uderzenie na miasto Radomsko w nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 r. Opanowano wówczas budynek Komitetu Powiatowego PPR. Rozbito więzienie i uwolniono 57 więźniów z podziemia. Na miejscowych komunistów i ich popleczni­ków padł blady strach. Władza ludowa poczuła się zagrożona. Na skutek zdrady jednego z podkomendnych kpt. Stanisław Sojczyński został aresztowany 27 czerwca 1946 r., w Częstochowie przez przybyłych z Łodzi funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Niedługo po nim aresztowano najważniejsze osoby z kierownictwa Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w tym jego adiutanta i zarazem Komendanta Powiatu Radomsko, por. Ksawerego Błasiaka „Alberta” oraz szefa wywiadu Stanisława Żelanowskiego „Wiktora”. Podkreślić też trzeba, że nieco wcześniej nastąpiły liczne aresztowania, wykonywanie wyroków na miejscu, np. w Radomsku, w Bąkowej Gó­rze, Ręcznie, k. Piotrkowa i w wielu innych miejscach. Żołnierze KWP byli rozstrze­liwani, mordowani i dobijani w okrutny sposób. Niektórzy z nich mieli zaledwie kil­kanaście lat.

Kapitana Sojczyńskiego oraz jego pięciu podkomendnych zamordowano 19 lutego 1947 r., trzy dni przed ogłoszeniem amnestii. Egzekucję wykonano najprawdopodobniej na strzelnicy na Brusie w Łodzi, jednak nie można tego w zupełności potwierdzić, ponieważ dotąd nie udało się znaleźć szczątków zamordowanych wówczas żołnierzy KWP.

W Częstochowie 18 maja 2013 r., u zbiegu ulic św. Rocha i Wręczyckiej odsłonięto obelisk poświęcony pamięci gen. "Warszyca". Umieszczono pod nim ziemię z terenu więzienia w Radomsku, gdzie funkcjonariusze UB przetrzymywali i rozstrzeliwali żołnierzy skazanych w tamtejszym procesie, oraz z terenu w Bąkowej Górze, gdzie pogrzebano ich prochy.Na częstochowskim monumencie widnieje wymowna sentencja: "Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą.".

Służba Ojczyźnie miała dla wielu niekiedy wielką cenę, zaś naszym obowiązkiem jest pamięć o tych, którzy w imię tej służby oddali życie, poświęcili swoje młode lata i zdrowie. Wbrew szatańskiemu planowi komunistów, którzy najpierw zamordowali polskich elitarnych żołnierzy – a potem przez wiele lat niszczyli pamięć o nich, „Żołnierze Wyklęci” wracają do zbiorowej pamięci Polaków w należytej bohaterom glorii i chwale.

O najwspanialszych synach Polski co roku pamiętają nasi uczniowie i nauczyciele. Do tej pory od wielu lat 1 marca w naszej szkole organizowane były liczne wystawy okolicznościowe przypominające sylwetki „wyklętych”. Młodzież wzięła udział w kilku spotkaniach z pracownikiem opolskiego IPN dr Ksawerym Jasiakiem, który wygłaszał wykłady na temat wielu ciekawych wątków związanych z powojennym podziemiem niepodległościowym. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę biorąc udział i osiągając duże sukcesy w Wojewódzkim Konkursie „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę” organizowanym co roku przez biuro Posła na Sejm RP Piotra Polaka. Przygotowywane były także dla naszej młodzieży prezentacje słowno-muzyczne oraz wyświetlano filmy przypominające „drugą konspirację”. Zorganizowano kilka szkolnych konkursów o Żołnierzach Wyklętych. I w tym roku młodzież i nauczyciele nie zapomnieli o tym dniu, który na stałe zagościł wśród najważniejszych świąt szkoły.

Więcej artykułów…