I Pajęczańskie Forum Młodzieży

Sześcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w obradach I Pajęczańskiego Forum Młodzieży, które odbyło się 11 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Forum zostało zainicjowane przez Burmistrza Pajęczna pana Piotra Mielczarka, który zaprosił do udziału młodzież ze szkół podstawowych i szkoły średniej znajdujących się na terenie gminy Pajęczno. Piętnaścioro uczestników zasiadło na miejscach radnych miejskich i tak jak „dorosła” Rada Miasta głosowali, zabierali głos korzystając z urządzeń technicznych, wybierali przewodniczącą ( została nią Oliwia Góral) i wiceprzewodniczących rady. Była to dla młodzieży ciekawa lekcja wiedzy o samorządzie!

Bezpośrednim powodem zwołania obrad Forum była czerwcowa rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną przez Panią Justynę Stochniałek – Sekretarza Gminy, na temat tego ważnego dla historii Polski wydarzenia.. Po zakończeniu prezentacji uczniowie dyskutowali nad tym, czym jest wolność w XXI wieku.

Głównym celem debaty było poruszenie kwestii ważnych dla lokalnej społeczności, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim obrad były wydarzenia kulturalne organizowane na terenie naszej gminy. Uczestnicy przedstawili swoje pomysły - ważne z punktu widzenia młodego pokolenia. Jednak większość ich projektów mogłaby z powodzeniem służyć całej lokalnej społeczności, np. ścieżki rowerowe, skuteczniejsza segregacja odpadów poprzez zainstalowanie automatów zwrotnych na opakowania plastikowe, utworzenie nowych siłowni napowietrznych, rewitalizacja terenów wokół jeziora Matusowiec, utworzenie przy jeziorze Matusowiec plaży, terenów do wypoczynku, organizowanie ciekawych i różnorodnych spotkań kulturalnych, np. ze znanymi ludźmi, powrót do organizowania „Sylwestra pod Ratuszem”.   Uczniowie postulowali też o warsztaty robotyki i warsztaty szachowe. Zwrócili też uwagę na to, że w Pajęcznie jest słaby obieg informacji jeśli chodzi o imprezy kulturalne.

Uczniowie liceum przygotowywali się do obrad pod kierunkiem nauczycieli: p. wicedyrektor Bożeny Szczerkowskiej i p. Andrzeja Kuchciaka. Sześcioro uczestników z naszej szkoły, to osoby, które są aktywne w Samorządzie Uczniowskim, działają w szkolnym wolontariacie, uczestniczą w szkolnych debatach czy w Młodzieżowym Parlamencie Europejskim, zatem i podczas I Forum potrafili jasno i precyzyjnie zaprezentować swoje ciekawe pomysły. Ci aktywni, przyszli młodzi samorządowcy, to: Oliwia Góral z kl.II a , Kinga Misiak z kl.IIa , Klaudia Wiśniewska z kl.II c, Natalia Kowalska z kl. II b, Maja Mielczarek z kl. I B, Aleksander Wiskulski z kl.IId. Cała szóstka wykazała się umiejętnością dyskutowania, prezentowania swoich przekonań, wrażliwością na potrzeby społeczności lokalnej, zwłaszcza swych rówieśników. Jeśli ich postulaty zostaną spełnione, to z pewnością zyska na tym nasze miasto, środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców!

Uwieńczeniem pracy było wypracowanie Stanowiska Pajęczańskiego Forum Młodzieży, którego załącznik zawierał pomysły oraz projekty zaproponowane przez uczniów. Stanowisko to zostanie odczytane 28 czerwca 2019 roku podczas sesji Rady Miejskiej.

Mamy nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie postulaty młodych samorządowców!

forum1

forum2

forum3

forum4

forum5

II EDYCJA „ KONKURSU NA FELIETON”- ROZSTRZYGNIĘTA!

Dziękujemy wszystkim, którzy wykazali zainteresowanie konkursem na felieton.
Dla nas- organizatorów- był on źródłem satysfakcji, gdyż pokazał, że przedsięwzięcie miało sens.

Uświadomił nam, że nasi uczniowie potrafią wyjść poza szkolne ramy, widzą i oceniają rzeczywistość. Potrafią krytycznie spojrzeć na siebie i otaczającą rzeczywistość, że coraz pewniej wyrażają myśl w formule felietonu.

Wyniki konkursu:

 

I miejsce

Paweł Barczyk II A

 

II miejsce ( ex aequo)

Karolina Kraska II B, Jakub Michalak II B

 

III miejsce ( ex aequo)

Zofia Mazur I D, Hanna Misztela I B

 

Wyróżnienie:

Dominika Bojur I C, Kamila Soboń I C

 

 

Gratulujemy Uczniom niezależnej myśli, Nauczycielom – uczniów.

 

Wkrótce zamieścimy konkursowe prace.

Organizatorzy: Violetta Barczyk, Aneta Słowik

XXVIII SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Konkurs ma bogatą tradycję. Jego celem jest promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, kształcenie ortograficznej samokontroli, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

05 czerwca 2019 r. w finale konkursu piętnastu uczestników miało do napisania dyktando. Poziom prac daje powody do zadowolenia i utwierdza w przekonaniu, że warto podejmować takie inicjatywy , które są wyrazem troski o nasz język, naszą polszczyznę.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Bartosz Beśka II B

II miejsce- Wojciech Bosiak IC

III miejsce – Łucja Grabas I B, Julia Wawrzyniak I D

Gratulujemy!

Organizatorzy: Violetta Barczyk, Izabela Kosowska

Polsko – niemieckie spotkanie młodzieży w Krzyżowej 3-7 czerwca 2019

Trzeciego czerwca, pełni radości i ekscytacji, wyjechaliśmy z miejsca zbiórki prosto do pałacu w Krzyżowej – naszego drugiego domu na najbliższe pięć dni.

Po dotarciu do celu i rozpakowaniu się wszyscy udaliśmy się na kolację, a później na spotkanie zapoznawcze. Wtedy poznaliśmy naszych niemieckich kolegów. Dostaliśmy czas wolny, aby oswoić się z nowościami. Pierwszy dzień zakończył się bardzo pozytywnie – dyskoteką.

Drugiego natomiast (zaraz po śniadaniu) przełamaliśmy pierwsze lody podczas gier integracyjnych i olimpiady sportowej.

Udaliśmy się do pięknego Domu na Wzgórzu, jednocześnie poznając jego historię. Czas spędzaliśmy wspólnie, próbując swoich umiejętności w komunikowaniu się w języku obcym i pokonując nieśmiałość. Wieczór skończył się ogniskiem.

Trzeciego dnia udaliśmy się do obozu koncentracyjnego Groß Rosen. Słuchaliśmy przerażających opowieści na temat tego miejsca i okropnie bolesnych faktów, które stanowiły rzeczywistość wielu naszych przodków. Jestem przekonana, że każdy z nas zapamięta na długo to przykre doświadczenie bycia tam i próby wyobrażenia sobie wizji piekła.

Aby podnieść nas trochę na duchu pojechaliśmy do kościoła Pokoju w Świdnicy.

Nie ukrywając, zasnęliśmy zmęczeni, by obudzić się w czwartek, czyli w przedostatni dzień wycieczki. Każdy z nas cieszył się, ponieważ udaliśmy się do Wrocławia. W grupach, razem z naszymi niemieckimi przyjaciółmi, chodziliśmy po mieście w poszukiwaniu krasnali. Po grze terenowej dostaliśmy kilka godzin wolnego i z pewnością wszyscy wykorzystaliśmy ten czas w stu procentach.

Po kolacji przedstawiliśmy nasze szkoły i miasta a wieczór polsko – niemiecki zakończył się dyskoteką. Aż wreszcie nadszedł dzień wyjazdu. Ze smutnymi minami i spakowanymi walizkami, zebraliśmy się na śniadaniu, a niedługo potem na naszym ostatnim wspólnym spotkaniu. Wymieniliśmy się kontaktami i uściskami, by następnie z żalem w oczach pomachać sobie na pożegnanie.

Nasze spotkanie z młodzieżą z Hanoweru możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Cementowni Warta w Działoszynie oraz Fundacji „Krzyżowa” Polsko-Niemieckie Pojednanie. Dziękujemy organizatorom naszej wspaniałej wymiany : pani Beacie Kliś i Pani Lidii Jędrzejczak oraz opiekunom naszej grupy : pani wicedyrektor Bożenie Szczerkowskiej oraz pani kierownik Anecie Zawadzkiej-Rajczyk. Dziękujemy za umożliwienie nam przeżycia ciekawej przygody, którą na pewno będziemy miło wspominać!

Hanna Misztela

krzyzowa1

krzyzowa2

krzyzowa3

Pomyślny maj młodych strzelców

Miesiąc maj obfitował w sukcesy młodych strzelców sportowych z Zespołu Szkół w Pajęcznie
Najpierw drużyna w składzie - Zuzanna Gleń, Jakub Zabłocki oraz Sebastian Barczak ( instruktor strzelectwa sportowego w ZS w Pajęcznie) zdobyła drugie miejsce w zawodach - "O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA PAJĘCZNA". Do zwycięzców stracili zaledwie jeden punkt.
strzelectwo1
Następnie w MISTRZOSTWACH POWIATU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH odnieśli przekonujące zwycięstwa nad rywalami z ZESPOŁU SZKÓŁ W DZIAŁOSZYNIE i to zarówno drużynowo jak i indywidualnie w kategorii chłopców i dziewcząt (wyniki poniżej).

DRUŻYNOWO:
1. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PAJĘCZNIE - 525 pkt.
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYNIE - 387 pkt.
INDYWIDUALNIE – KOBIETY:
1. GOSŁAWSKA SYLWIA (ZS PAJĘCZNO) – 78 pkt.
2. KWIATKOWSKA EWA (ZS PAJĘCZNO) - 75 pkt.
3. GĘBICKA KATARZYNA (ZS PAJĘCZNO) - 64 pkt.
4. RUSS EWELINA (ZS DZIAŁOSZYN) - 57 pkt.
5. CIEŚLA MARTA (ZS DZIAŁOSZYN) - 51 pkt.
INDYWIDUALNIE - MĘŻCZYŹNI :
1. ZABŁOCKI JAKUB (ZS PAJĘCZNO) – 81 pkt.
2. BZDAK MATEUSZ- ( ZS DZIAŁOSZYN) - 80 pkt.
3. GLIGA SZYMON (ZS PAJĘCZNO) – 77 pkt.
4. BEDNARSKI KACPER (ZS PAJĘCZNO) – 72 pkt.
5. WOJTAL SZYMON (ZS PAJĘCZNO ) – 57 pkt.

strzelectwo2
Wreszcie pod koniec maja byli silnym wsparciem pajęczańskich samorządowców podczas "WOJEWÓDZKIEJ SPARTAKIADY SAMORZĄDOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W STRZELECTWIE " która odbyła się w Radomsku. Młodzi "snajperzy" w składzie - Ewa Kwiatkowska, Sylwia Gosławska, Kacper Bednarski oraz ich instruktor Sebastian Barczak wraz z drużyną zdobyli tytuł wicemistrzów województwa łódzkiego. Ponadto Ewa Kwiatkowska uplasowała się na świetnym trzecim miejscu w kategorii kobiet a nauczyciel Sebastian Barczak zajął drugie miejsce w wśród mężczyzn.
strzelectwo3
Młodzi adepci tej profesji na co dzień trenują na zajęciach szkolnego koła strzeleckiego które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Sebastian Barczak
strzelectwo4
strzelectwo5
Więcej artykułów…