Informacja

plakat koronawirus1m

plakat koronawirus2m

plakat koronawirus3m

Filmowe miejsca województwa łódzkiego - poznane!

6 października klasa II Cg wzięła udział w spotkaniu z panem Maciejem Kronenbergiem. Miało ono miejsce w Bibliotece Pedagogicznej w Pajęcznie. Tematem były miejsca filmowe województwa łódzkiego. Młodzież została zaproszona w ramach realizacji zadań Biblioteki związanych z projektem „Województwo łódzkie – wczoraj i dziś. Popularyzowanie historii, kultury i walorów województwa łódzkiego”. Pan Maciej Kronenberg przedstawił historię filmowej Łodzi i osób z nią związanych. Udowodnił, że Łódź zasługuje na miano Hollyłódź a tereny województwa łódzkiego mają szczególne znaczenie na mapie filmowej Polski. Uczniowie w ramach spotkania dowiedzieli się, że jeden z epizodów filmu Nad Niemnem wcale nie powstał nad tą rzeką a nad Wartą. Zobaczyli, w jaki sposób i gdzie powstawała bajka „Miś Uszatek” . Dowiedzieli się, że Turowa Wola to jedno z tych miejsc, które w różnych wcieleniach było pokazywane w filmach takich jak Nad Niemnem, Pan Tadeusz, czy Panna z mokrą głową. Ewenementem jest również Piotrków Trybunalski, w którym zrealizowano około 40 filmów i seriali. Ujęcia z Piotrkowa przedstawiają, np. paryskie mieszkanie Mickiewicza. Tych ciekawostek było znacznie więcej. Będą je mogli wykorzystać uczniowie na lekcjach języka polskiego lub geografii.

Maciej Kronenberg to prezes REGIO, łodzianin, doktor nauk o ziemi w dyscyplinie geografia, zamiłowany regionalista. Obecnie wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Jest też autorem wielu książek o Łodzi i regionie łódzkim i ekspertem turystyki dziedzictwa przemysłowego i filmowego.

Bib Kronenberg 1

Kronenberg 2

Kronenberg 3

Ślubowanie uczniów klas pierwszych i zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego

Po miesiącu nauki w nowym roku szkolnym nadszedł ważny moment uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły. Ta chwila była odpowiednia do zaprzysiężenia nowego składu pocztu sztandarowego, gdyż z powodu pandemii nie mogło się odbyć tradycyjne przekazanie sztandaru w kwietniu 2020. W skład nowego pocztu sztandarowego weszli: Wiktoria Barańska, Paweł Kowalski, Katarzyna Golc, Bianka Pierzecka, Kacper Klimczak, Julia Bednarek, Marta Piłatowska, Piotr Krawczyk, Katarzyna Bułacz, Milena Wolniaczyk, Kacper Krawczyk, Nadia Wróbel. Uczniowie ci będą prezentować sztandar podczas uroczystości szkolnych i lokalnych. Jest to zaszczytna funkcja, którą powierza się uczniom o nieposzlakowanej opinii, odpowiedzialnym i godnie reprezentującym szkołę.

W dniu 7 października 2020 roku siedemdziesięciu dwóch uczniów klas pierwszych LO i pięćdziesięciu pięciu uczniów klas pierwszych BS I Stopnia złożyło ślubowanie. Pierwszoklasiści ślubowali rzetelnie spełniać swe obowiązki, dbać o dobre imię szkoły, prezentować postawę koleżeńską i szacunek wobec innych oraz rzetelnie pracować dla dobra Ojczyzny. Uroczystość ślubowania poprowadził pan Piotr Trawczyński, a ten podniosły moment odbył się w obecności dyrekcji szkoły oraz wychowawców .

Ślubowanie złożyły klasy:

I A – wychowawca pan Krzysztof Pach
IB – wychowawca pani Ewa Mostowska
I C – wychowawca pani Beata Kliś
I K – wychowawca pani Monika Lewandowska
I L – wychowawca pani Ewelina Wnuk

Pani Dyrektor Sylwia Nowak-Miedzińska skierowała do uczniów klas pierwszych ciepłe słowa, podkreśliła, że od chwili ślubowania stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły z długą 71-letnią tradycją. Przypomniała o wartościach , którymi warto się kierować zarówno w szkole, jak i w życiu. Przypomniała też o zasadach bezpieczeństwa, wartości zdrowia i życia , zapobieganiu zakażeniom poprzez przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Pani Dyrektor życzyła uczniom sukcesów w nauce, wspaniałych szkolnych przyjaźni i rozwinięcia talentów.

Zazwyczaj po uroczystej części oficjalnej nadchodził czas żartów i harców, czyli „kocenie” przygotowywane przez drugoklasistów. Niestety w tym roku szkolnym ze względu na sytuację epidemiologiczną ta część uroczystości nie mogła się odbyć. Zatem bez „kocenia” pierwszoklasiści po uroczystym ślubowaniu powrócili do sal lekcyjnych.

slubowanie1

slubowanie2

slubowanie3

slubowanie4

slubowanie5

Finał Wojewódzkiego konkursu ,,Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!"

28 września 2020 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbył się Finał Wojewódzkiego konkursu ,,Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!"zorganizowanego przez biuro Posła na Sejm RP Piotra Polaka reprezentowanego przez dyrektor biura poselskiego, radną województwa łódzkiego panią Dorotę Więckowską.

W finale wzięła udział Kinga Mielczarek -uczennica klasy 2Dp pod opieką nauczyciela historii Adama Klimczaka.

W Do finału zakwalifikowane zostały łącznie 43 osoby z województwa łódzkiego, z ponad stu szkół średnich wyłonione spośród ponad 2 tys. młodych ludzi.

Konkurs przebiegał trzyetapowo.

a) Etap pierwszy - szkolny;

b) Etap drugi - finał regionalny;

c) Etap trzeci – finał wojewódzki

Przypomnijmy, że laureatką finału regionalnego który odbył się w Sieradzu w Jednostce Wojskowej 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia była właśnie Kinga Mielczarek.

Sam udział w finale wojewódzkim był dla uczennicy dużym sukcesem i sporym doświadczeniem. Kinga jest dopiero w klasie drugiej i jak sama mówi spróbuje swoich sił w kolejnej edycji Konkursu.

wkzw1

wkzw2

wkzw4

Klasa patronacka - pierwszy wyjazd

ZNAK KLASA-PATRONACKA-PGE 130x150px 1W dniu 10.09.2020 pierwsza klasa patronacka PGE pod opieką kierownika szkolenia praktycznego Anety Zawadzkiej-Rajczyk odbyła pierwsze spotkanie w ramach zajęć praktycznych z pracownikami Kopalni Wegla Brunatnego Bełchatów
Uczniowie zostali zapoznani z wielkością obszaru kopalni węgla brunatnego poprzez objazdową wycieczkę na odkrywki Pola Bełchatów i Pola Szczerców, poznali historię ich powstania oraz metody rekultywacji obszarów zmienionych przez górnictwo. Młodzież z zaciekawieniem zwiedzała przedstawiony obszar, zadawała liczne pytania na temat przyszłości wyrobisk i produkcji energii elektrycznej.

1pge

2pge

3pge

4pge

Więcej artykułów…