Dzień Edukacji Narodowej 2019

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich, którzy na co dzień są blisko szkolnictwa : nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, samorządy . W naszej szkole uczciliśmy ten dzień wraz z szacownymi gośćmi: przedstawicielami władz samorządowych, radą rodziców, emerytowanymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Starosta powiatu pajęczańskiego pan Zbigniew Gajęcki podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienny trud i zaangażowanie oraz złożył życzenia satysfakcji z pracy zawodowej i spełnienia w życiu osobistym. Pan Starosta wręczył Nagrody Starosty nauczycielom, którzy osiągnęli najwyższe efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagrodzeni Nagrodą Starosty zostali: pani Ewa Mostowska i pan Adam Klimczak – nauczyciele historii i wos oraz Dyrektor szkoły pani Sylwia Nowak-Miedzińska.

W ciepłych słowach skierowanych do uczniów, nauczycieli, pracowników i gości pani Dyrektor podkreśliła, że każdy nauczyciel i pracownik wniósł swój niepowtarzalny wkład w dobre funkcjonowanie naszej szkoły. Podziękowała pedagogom i pracownikom administracyjnym i obsługi za ich pasję i serce wkładane w codzienną pracę oraz życzyła dalszej owocnej pracy i poczucia satysfakcji z pracy zawodowej . Nagrodą Dyrektora Szkoły uhonorowani zostali: pani Bożena Szczerkowska i pani Anna Strzelczak – wicedyrektorzy, pani Aneta Zawadzka-Rajczyk – kierownik praktycznej nauki zawodu, pani Violetta Barczyk, pani Krystyna Baryczka, pani Agnieszka Góral, pani Anita Ochocka, pani Beata Haładaj, pani Ewa Bylica, pani Lidia Jędrzejczak, pani Diana Schmeiβer, pani Anita Skorupska-Bernaś, pani Monika Lewandowska, pani Izabela Kosowska, pan Sebastian Barczak, pan Piotr Trawczyński.

Do nauczycieli i pracowników szkoły ciepłe słowa skierowały także: pani Aleksandra Kowalik – przewodnicząca Rady Rodziców, pani Helena Rydz – Prezes UTW oraz przewodnicząca SU – uczennica klasy III LO - Oliwia Góral.

Uczniowie klas I Dg i IEp pod kierunkiem wychowawczyń : pani Violetty Barczyk i pani Anety Słowik zaprezentowali ciekawy program artystyczny, który wywołał uśmiechy na twarzach widzów. Dzień Edukacji Narodowej upłynął w bardzo miłej atmosferze pełnej rozmów, wspomnień i dobrych życzeń.

den1

den2

den3

den4

den5

den6

Więcej zdjęć w galerii. Fotograłował Maks Dalecki.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie”

Dnia 10 października po raz pierwszy w tym roku szkolnym odbyła się w naszej szkole akcja krwiodawstwa organizowana przez p.Agnieszkę Kowalczyk i Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Wieluniu . Udział w niej mogła wziąć każda pełnoletnia osoba spełniająca warunki dostępne na stronie www.krwiodawstwo.pl. Wielu uczniów mogło wykazać się nie tylko biorąc udział w wydarzeniu, ale też pomagając w jego organizacji i prowadzeniu. W tym miejscu dziękujemy wolontariuszom SKC z klasy IIB i IIIB.

Ostatecznie 12 trzecioklasistom oraz pojedynczym mieszkańcom Pajęczna i okolic udało się oddać krew.

Czas jesiennych przeziębień nie sprzyjał w podjęciu tego szlachetnego przedsięwzięcia. Dzięki sprawnemu przygotowaniu sali i uczestników wszystko odbyło się bardzo płynnie i już od drugiej godziny lekcyjnej kolejne osoby mogły wejść do „trójki”, by po kilkunastu minutach opuścić ją z lekkim osłabieniem, ale niewątpliwie i dumą. Pełni podziwu dla starszych kolegów nie możemy się doczekać kolejnych odsłon akcji, aby móc samodzielnie się wykazać i pomóc potrzebującym. Mamy też nadzieję, że w lutym uda się zaangażować jeszcze więcej osób, którzy przekroczą magiczne 18 lat oraz dotrą szczęśliwie ci, którzy tym razem nie przeszli weryfikacji.

Oto lista naszych honorowych krwiodawców:

Klaudia Wiśniewska III C

Natalia Kaczmarek III C

Julia Wojtasik III C

Oliwia Góral III A

Klaudia Czarnecka III A

Kacper Kiejnich III A

Daniel Korus III B

Krzysztof Dłubak III D

Patryk Włodarczyk III L

Tomasz Kurzynoga III L

Michał Padowski III L

Klaudia Włodarczyk III L

Amelia Bernaś kl II A

Sekretarz SKC

krwiodawcy2019a

krwiodawcy2019b

krwiodawcy2019c

Więcej zdjęć w galerii.

Bankomania 2019, czyli jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego

W pierwszych dniach października uczniowie klas trzecich LO uczestniczą podczas lekcji wychowawczych w cyklu spotkań prowadzonych przez pracowników banku PKO BP I oddział w Pajęcznie. Przedstawicielki banku: pani Violetta Małecka, pani Grażyna Gajęcka i pani Patrycja Mielczarek spotykają się z młodzieżą, aby przekazać informacje na temat bezpiecznego korzystania z konta dla młodych, możliwości uzyskania kredytów studenckich, bezpiecznego logowania do konta, wdrożyć młodzież do zachowania środków bezpieczeństwa w sieci i uniknięcia ataków cyberprzestępców. Spotkania te na pewno zaowocują większą świadomością młodych użytkowników kont bankowych.

PKO1

PKO2

Konkurs „Zaprojektuj okładkę płyty z wybraną operą Stanisława Moniuszki”

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Pajęczno
ogłasza konkurs plastyczny
p.t. „Zaprojektuj okładkę płyty z wybraną operą
Stanisława Moniuszki”

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Pajęczno.

Celem konkursu jest:

- poszerzenie wiedzy i zakresu wiadomości na temat osoby i twórczości Stanisława Moniuszki;

- zapoznanie z utworami kompozytora i ich rolą w krzewieniu patriotyzmu
i podtrzymywaniu polskości w czasach zaborów;

- zachęcanie do pracy z użyciem różnych form plastycznych i graficznych;

- rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej i twórczej wyobraźni;

- promocja młodych talentów, prezentacja ich twórczości na wystawie pokonkursowej.

2.Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i średnich powiatu pajęczańskiego w następujących kategoriach:

- klasy VI – VIII (szkoły podstawowe);

- klasy I – IV (szkoły średnie).

3.Warunki uczestnictwa.

Uczniowie dowolną techniką plastyczną wykonują projekt okładki płyty z wybraną operą Stanisława Moniuszki.

4. Założenia organizacyjne:

- Format pracy: A-4 lub A-3

-Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami)

  1. imię i nazwisko uczestnika,
  2. wiek,
  3. klasa,
  4. nazwa szkoły.

- Podpisanie oświadczenia o ochronie danych osobowych (Załącznik nr 1).

W5. Wszystkie dostarczone prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu.

6. Ostateczny termin składania lub nadsyłania prac upływa 6 grudnia 2019 r.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r.w Czytelni Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno

8. Nagrodzone i najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawiew Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno oraz na blogu bibliotekii profilach na portalach społecznościowych biblioteki.

ZGODA NA PRZETWARZANIE ( Załącznik nr 1)

Zagrożenia związane z e-papierosami – MEN i GIS ostrzegają!

informacja e-papierosy

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.

Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

W informacji MEN i GIS zachęcamy rodziców i apelujemy do nich o to, aby poinformowali swoje dziecko o zagrożeniach. Rodzice mogą również w każdej chwili zwrócić się do nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Więcej artykułów…