PODSUMOWANIE FINAŁÓW OLIMPIAD I KONKURSÓW RELIGIJNYCH

W dniach 28-30 marca na Górze Świętej Anny odbył się finał XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej pt.,, Święty Jacek-wzór ewangelizacji” Opole 2019, na który z najlepszym wynikiem w diecezji dostała się Patrycja Sobantka, uczennica klasy IIIa. W programie czekało na nas wiele niespodzianek. Sam udział w finale, to wielkie święto uczestników i opiekunów. Już podczas rejestracji otrzymaliśmy różnorakie gadżety, m.in. książki Szymona Hołowni i koszulki Fundacji ,,Ludzki Gest” z własnoręcznym podpisem Kuby Błaszczykowskiego.

Po kolacji wieczór został zwieńczony dwoma wystąpieniami: ks. Jerzego Molewskiego, który dzielił się doświadczeniem pracy w czasopiśmie dla młodych ,,Miłujcie się” i z Ruchem Czystych Serc oraz Szymona Hołowni, dziennikarza, publicysty i pisarza. Po spotkaniu mogliśmy zadawać mu pytania i podejść po autograf.

Kolejnego dnia odbył się finałowy test, w którym wzięło udział po 3 uczniów z każdej diecezji w Polsce. Po nim odbyła się wycieczka autokarowa do Opola i Kamienia Śląskiego, miejsca urodzenia św .Jacka. Wieczorem specjalnie dla nas wystąpił kabaret ,,Nowaki”.

Kolejnego dnia na uroczystej mszy św. w międzynarodowym sanktuarium św. Anny usłyszeliśmy nazwiska laureatów, których czekały jeszcze ustne eliminacje.

Nasza Patrycja przekroczyła wymagany próg punktowy i otrzymała tytuł finalisty Olimpiady Teologii Katolickiej.

finały olimp1

finały olimp2

finały olimp3

W dniu 2 kwietnia Dawid Syguła, uczeń klasy IIID oraz Klaudia Czarnecka, uczennica klasy IIa uczestniczyli w finale III Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, który odbył się na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowany przez Koło Naukowe Regula luris. Do tego etapu przystąpiło ponad 140 uczestników. Nasi uczniowie rozwiązując test wielokrotnego wyboru , zdobyli wymaganą liczbę punktów i uzyskali tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego.

finały olimp4

finały olimp5

W dniu 4 kwietnia miał miejsce kolejny finał. Tym razem była to XIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie w Siedlcach, do której zakwalifikowały się uczennice: Monika Kowalczyk IB i Zofia Mazur ID. Finałowy test odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach a po nim msza św. w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego . Następnie po ogłoszeniu wyników uczestniczyliśmy wszyscy w części ustnej. Nasze dziewczyny dzielnie walczyły i spełniając określone regulaminem wymagania punktowe, zostały finalistkami XIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Dużą i wyjątkowo sympatyczną niespodzianką okazał się dla nas nocleg przygotowany w domu parafian. Dzięki temu poznałyśmy wyjątkowych ludzi i nawiązałyśmy nowe przyjaźnie.

finały olimp6

finały olimp7

finały olimp8

Podsumowując tegoroczne zmagania chcę podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom. To niezwykle cenne dla nauczyciela, gdy dzięki tak wspaniałym uczniom może swoją pracę porównywać z najlepszymi . Na takich spotkaniach następuje wymiana doświadczeń między różnymi szkołami, zarówno między nauczycielami jak i uczniami. Dziękuję za życzliwości dyrekcji, która zadbała o komfort naszego uczestnictwa.

Na koniec pragnę zachęcić kolejnych uczniów do udziału w konkursach słowami św. Jana Pawła II : ,,Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których unosi się duch ludzki ku kontemplacji prawdy.”

Agnieszka Kowalczyk

opiekun finalistów