Warsztaty Anity i Dominiki , czyli efekty tutoringu

24 kwietnia uczennice klasy III C Dominkia Fleran i Anita Pawik przeprowadziły w Zespole Szkół w Trębaczowie warsztaty dotyczące twórczości Ignacego Krasickiego. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy VIII B. Warsztaty były efektem zindywidualizowanej pracy z tymi uczennicami, trwającej w Zespole Szkół w Pajęcznie od lutego do kwietnia tego roku. Dziewczyny wyznaczyły sobie cele i zaplanowały działania. Wybrały twórczość księcia poetów polskich. Samodzielna praca maturzystek pod opieką pani Anny Tomeckiej – Siemińskiej ukierunkowała była na stworzenie bazy do zajęć warsztatowych z młodszymi uczniami. Istotą tego tutoringu były spotkania, czasem nieformalne, pozwalające dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętności samodzielnego jej zdobywania oraz wykorzystać talent uczennic. Do tych działań, by móc je zaprezentować, należało pozyskać sojuszników. Zostały nimi nauczycielki szkoły w Trębaczowie: pani Ewa Fleran - wychowawca klasy VIII B i pani Agnieszka Cygan nauczycielka języka polskiego w tej klasie.

Dominika i Anita na zajęciach warsztatowych wykorzystały specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną. Opracowały zadania aktywizujące klasę. Dobre odpowiedzi uczniów nagradzały słodką niespodzianką. Dziewczyny, prezentując publicznie swoją pracę, wykazały się nie tylko wiedzą, ale również umiejętnościami interpersonalnymi. Udowodniły też, że tutoring pomaga we wszechstronnym rozwoju osobowości ucznia a dla nauczyciela jest odświeżeniem praktyki dydaktycznej.

wasztaty1

warsztaty2