XXVIII SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Konkurs ma bogatą tradycję. Jego celem jest promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, kształcenie ortograficznej samokontroli, rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

05 czerwca 2019 r. w finale konkursu piętnastu uczestników miało do napisania dyktando. Poziom prac daje powody do zadowolenia i utwierdza w przekonaniu, że warto podejmować takie inicjatywy , które są wyrazem troski o nasz język, naszą polszczyznę.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Bartosz Beśka II B

II miejsce- Wojciech Bosiak IC

III miejsce – Łucja Grabas I B, Julia Wawrzyniak I D

Gratulujemy!

Organizatorzy: Violetta Barczyk, Izabela Kosowska