I Pajęczańskie Forum Młodzieży

Sześcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w obradach I Pajęczańskiego Forum Młodzieży, które odbyło się 11 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Forum zostało zainicjowane przez Burmistrza Pajęczna pana Piotra Mielczarka, który zaprosił do udziału młodzież ze szkół podstawowych i szkoły średniej znajdujących się na terenie gminy Pajęczno. Piętnaścioro uczestników zasiadło na miejscach radnych miejskich i tak jak „dorosła” Rada Miasta głosowali, zabierali głos korzystając z urządzeń technicznych, wybierali przewodniczącą ( została nią Oliwia Góral) i wiceprzewodniczących rady. Była to dla młodzieży ciekawa lekcja wiedzy o samorządzie!

Bezpośrednim powodem zwołania obrad Forum była czerwcowa rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną przez Panią Justynę Stochniałek – Sekretarza Gminy, na temat tego ważnego dla historii Polski wydarzenia.. Po zakończeniu prezentacji uczniowie dyskutowali nad tym, czym jest wolność w XXI wieku.

Głównym celem debaty było poruszenie kwestii ważnych dla lokalnej społeczności, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim obrad były wydarzenia kulturalne organizowane na terenie naszej gminy. Uczestnicy przedstawili swoje pomysły - ważne z punktu widzenia młodego pokolenia. Jednak większość ich projektów mogłaby z powodzeniem służyć całej lokalnej społeczności, np. ścieżki rowerowe, skuteczniejsza segregacja odpadów poprzez zainstalowanie automatów zwrotnych na opakowania plastikowe, utworzenie nowych siłowni napowietrznych, rewitalizacja terenów wokół jeziora Matusowiec, utworzenie przy jeziorze Matusowiec plaży, terenów do wypoczynku, organizowanie ciekawych i różnorodnych spotkań kulturalnych, np. ze znanymi ludźmi, powrót do organizowania „Sylwestra pod Ratuszem”.   Uczniowie postulowali też o warsztaty robotyki i warsztaty szachowe. Zwrócili też uwagę na to, że w Pajęcznie jest słaby obieg informacji jeśli chodzi o imprezy kulturalne.

Uczniowie liceum przygotowywali się do obrad pod kierunkiem nauczycieli: p. wicedyrektor Bożeny Szczerkowskiej i p. Andrzeja Kuchciaka. Sześcioro uczestników z naszej szkoły, to osoby, które są aktywne w Samorządzie Uczniowskim, działają w szkolnym wolontariacie, uczestniczą w szkolnych debatach czy w Młodzieżowym Parlamencie Europejskim, zatem i podczas I Forum potrafili jasno i precyzyjnie zaprezentować swoje ciekawe pomysły. Ci aktywni, przyszli młodzi samorządowcy, to: Oliwia Góral z kl.II a , Kinga Misiak z kl.IIa , Klaudia Wiśniewska z kl.II c, Natalia Kowalska z kl. II b, Maja Mielczarek z kl. I B, Aleksander Wiskulski z kl.IId. Cała szóstka wykazała się umiejętnością dyskutowania, prezentowania swoich przekonań, wrażliwością na potrzeby społeczności lokalnej, zwłaszcza swych rówieśników. Jeśli ich postulaty zostaną spełnione, to z pewnością zyska na tym nasze miasto, środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców!

Uwieńczeniem pracy było wypracowanie Stanowiska Pajęczańskiego Forum Młodzieży, którego załącznik zawierał pomysły oraz projekty zaproponowane przez uczniów. Stanowisko to zostanie odczytane 28 czerwca 2019 roku podczas sesji Rady Miejskiej.

Mamy nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie postulaty młodych samorządowców!

forum1

forum2

forum3

forum4

forum5