Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 04.10.2019r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to ważne wydarzenie w życiu szkolnej społeczności, w tym roku szkolnym uroczystość ta odbyła się 4 października 2019r. Tego dnia aż trzystu pierwszoklasistów złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali rzetelnie spełniać swe obowiązki, dbać o dobre imię szkoły, prezentować postawę koleżeńską i szacunek wobec innych oraz rzetelnie pracować dla dobra Ojczyzny. Uroczystość ślubowania poprowadził pan profesor Sebastian Barczak, a ten podniosły moment odbył się w obecności pani dyrektor Sylwii Nowak-Miedzińskiej i wychowawców klas pierwszych.

Pani Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych ciepłe słowa, podkreśliła, że od chwili ślubowania stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły z długą 70-letnią tradycją. Wspomniała o tym, że są wyjątkowymi pierwszoklasistami, bo aż dwa roczniki rozpoczęły naukę w szkole we wrześniu 2019 r. Życzyła uczniom sukcesów w nauce, wspaniałych szkolnych przyjaźni i rozwinięcia talentów.

Po uroczystej części oficjalnej nadszedł czas żartów i harców, czyli „kocenie” poprowadzone przez uczniów klas drugich pod kierunkiem pani Pauliny Przestrzelskiej. Drugoklasiści przygotowali szereg zabawnych konkurencji, np. odgadnięcie i zanucenie piosenki, taniec na gazecie, quiz wiedzy o szkole, wyciąganie jabłka z wody bez pomocy rąk, wyścig po rozsypanych szyszkach. Podczas zabawy rozlało się sporo wody i rozsypało mnóstwo mąki. Śmiechu i emocji także nie brakowało. W rywalizacji najlepsze okazały się pary uczniów z klasy I D g - wychowawca p. Aneta Słowik i I E p - wychowawca p. Violetta Barczyk i za rok to te klasy będzie prowadzić otrzęsiny zwane też „koceniem”.

slubowanie1

slubowanie2

Więcej zdjęć wkrótce w galerii. Fotografował Maksymilian Dalecki.