Konkurs „Zaprojektuj okładkę płyty z wybraną operą Stanisława Moniuszki”

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Pajęczno
ogłasza konkurs plastyczny
p.t. „Zaprojektuj okładkę płyty z wybraną operą
Stanisława Moniuszki”

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Pajęczno.

Celem konkursu jest:

- poszerzenie wiedzy i zakresu wiadomości na temat osoby i twórczości Stanisława Moniuszki;

- zapoznanie z utworami kompozytora i ich rolą w krzewieniu patriotyzmu
i podtrzymywaniu polskości w czasach zaborów;

- zachęcanie do pracy z użyciem różnych form plastycznych i graficznych;

- rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej i twórczej wyobraźni;

- promocja młodych talentów, prezentacja ich twórczości na wystawie pokonkursowej.

2.Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i średnich powiatu pajęczańskiego w następujących kategoriach:

- klasy VI – VIII (szkoły podstawowe);

- klasy I – IV (szkoły średnie).

3.Warunki uczestnictwa.

Uczniowie dowolną techniką plastyczną wykonują projekt okładki płyty z wybraną operą Stanisława Moniuszki.

4. Założenia organizacyjne:

- Format pracy: A-4 lub A-3

-Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami)

  1. imię i nazwisko uczestnika,
  2. wiek,
  3. klasa,
  4. nazwa szkoły.

- Podpisanie oświadczenia o ochronie danych osobowych (Załącznik nr 1).

W5. Wszystkie dostarczone prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu.

6. Ostateczny termin składania lub nadsyłania prac upływa 6 grudnia 2019 r.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r.w Czytelni Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno

8. Nagrodzone i najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawiew Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno oraz na blogu bibliotekii profilach na portalach społecznościowych biblioteki.

ZGODA NA PRZETWARZANIE ( Załącznik nr 1)