Akcja Honorowego Krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie”

Dnia 10 października po raz pierwszy w tym roku szkolnym odbyła się w naszej szkole akcja krwiodawstwa organizowana przez p.Agnieszkę Kowalczyk i Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Wieluniu . Udział w niej mogła wziąć każda pełnoletnia osoba spełniająca warunki dostępne na stronie www.krwiodawstwo.pl. Wielu uczniów mogło wykazać się nie tylko biorąc udział w wydarzeniu, ale też pomagając w jego organizacji i prowadzeniu. W tym miejscu dziękujemy wolontariuszom SKC z klasy IIB i IIIB.

Ostatecznie 12 trzecioklasistom oraz pojedynczym mieszkańcom Pajęczna i okolic udało się oddać krew.

Czas jesiennych przeziębień nie sprzyjał w podjęciu tego szlachetnego przedsięwzięcia. Dzięki sprawnemu przygotowaniu sali i uczestników wszystko odbyło się bardzo płynnie i już od drugiej godziny lekcyjnej kolejne osoby mogły wejść do „trójki”, by po kilkunastu minutach opuścić ją z lekkim osłabieniem, ale niewątpliwie i dumą. Pełni podziwu dla starszych kolegów nie możemy się doczekać kolejnych odsłon akcji, aby móc samodzielnie się wykazać i pomóc potrzebującym. Mamy też nadzieję, że w lutym uda się zaangażować jeszcze więcej osób, którzy przekroczą magiczne 18 lat oraz dotrą szczęśliwie ci, którzy tym razem nie przeszli weryfikacji.

Oto lista naszych honorowych krwiodawców:

Klaudia Wiśniewska III C

Natalia Kaczmarek III C

Julia Wojtasik III C

Oliwia Góral III A

Klaudia Czarnecka III A

Kacper Kiejnich III A

Daniel Korus III B

Krzysztof Dłubak III D

Patryk Włodarczyk III L

Tomasz Kurzynoga III L

Michał Padowski III L

Klaudia Włodarczyk III L

Amelia Bernaś kl II A

Sekretarz SKC

krwiodawcy2019a

krwiodawcy2019b

krwiodawcy2019c

Więcej zdjęć w galerii.