Dzień Edukacji Narodowej 2019

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich, którzy na co dzień są blisko szkolnictwa : nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, samorządy . W naszej szkole uczciliśmy ten dzień wraz z szacownymi gośćmi: przedstawicielami władz samorządowych, radą rodziców, emerytowanymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Starosta powiatu pajęczańskiego pan Zbigniew Gajęcki podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienny trud i zaangażowanie oraz złożył życzenia satysfakcji z pracy zawodowej i spełnienia w życiu osobistym. Pan Starosta wręczył Nagrody Starosty nauczycielom, którzy osiągnęli najwyższe efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagrodzeni Nagrodą Starosty zostali: pani Ewa Mostowska i pan Adam Klimczak – nauczyciele historii i wos oraz Dyrektor szkoły pani Sylwia Nowak-Miedzińska.

W ciepłych słowach skierowanych do uczniów, nauczycieli, pracowników i gości pani Dyrektor podkreśliła, że każdy nauczyciel i pracownik wniósł swój niepowtarzalny wkład w dobre funkcjonowanie naszej szkoły. Podziękowała pedagogom i pracownikom administracyjnym i obsługi za ich pasję i serce wkładane w codzienną pracę oraz życzyła dalszej owocnej pracy i poczucia satysfakcji z pracy zawodowej . Nagrodą Dyrektora Szkoły uhonorowani zostali: pani Bożena Szczerkowska i pani Anna Strzelczak – wicedyrektorzy, pani Aneta Zawadzka-Rajczyk – kierownik praktycznej nauki zawodu, pani Violetta Barczyk, pani Krystyna Baryczka, pani Agnieszka Góral, pani Anita Ochocka, pani Beata Haładaj, pani Ewa Bylica, pani Lidia Jędrzejczak, pani Diana Schmeiβer, pani Anita Skorupska-Bernaś, pani Monika Lewandowska, pani Izabela Kosowska, pan Sebastian Barczak, pan Piotr Trawczyński.

Do nauczycieli i pracowników szkoły ciepłe słowa skierowały także: pani Aleksandra Kowalik – przewodnicząca Rady Rodziców, pani Helena Rydz – Prezes UTW oraz przewodnicząca SU – uczennica klasy III LO - Oliwia Góral.

Uczniowie klas I Dg i IEp pod kierunkiem wychowawczyń : pani Violetty Barczyk i pani Anety Słowik zaprezentowali ciekawy program artystyczny, który wywołał uśmiechy na twarzach widzów. Dzień Edukacji Narodowej upłynął w bardzo miłej atmosferze pełnej rozmów, wspomnień i dobrych życzeń.

den1

den2

den3

den4

den5

den6

Więcej zdjęć w galerii. Fotograłował Maks Dalecki.