Praca w policji w zasięgu możliwości. Spotkanie zawodoznawcze.

W dniu 18 października 2019 roku uczniowie klas III B i IIIC uczestniczyli w spotkaniu poświęconym wyborowi przyszłej drogi zawodowej. Spotkanie prowadzili: zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie młodszy inspektor Artur Wnuk oraz sierżant sztabowy pan Marcin Pawełoszek. Na spotkaniu przedstawiono sposoby i warunki rekrutacji do pracy w policji, wymagania wobec kandydatów ( także kondycyjne), możliwości doskonalenia zawodowego, uzupełniania i zdobywania nowych kwalifikacji przez funkcjonariuszy. Pan komendant podkreślił, że walorem tej drogi zawodowej jest jej różnorodność, możliwość specjalizowania się w wielu dziedzinach – można zostać technikiem policyjnym, pracować w tzw. „drogówce”, zajmować się sprawami kryminalnymi. Godna podkreślenia jest też możliwość przejścia na emeryturę w stosunkowo młodym wieku. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu uzyskała wstępną informację o pracy w policji i zaproszenie do bliższego przyjrzenia się tej pracy poprzez kontakt z komendą w Pajęcznie.

policja1

policja2