Dzień Misyjny

Ojciec święty Franciszek, w tym roku, ogłosił miesiąc październik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, przeżywanym pod hasłem : "Ochrzczeni, posłani". W środę, 23 października 2019 r. młodzież z klas I BG i II B Zespołu Szkół w Pajęcznie, w ramach wolontariatu Szkolnego Koła Caritas, pod kierunkiem s. Urszuli Porwit, po raz pierwszy przygotowała akcję mającą na celu animację misyjną uczniów naszej szkoły, budzącą troskę i zaangażowanie młodzieży w Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Młodzież z wymienionych wyżej klas przygotowała plakaty oraz informacje na temat błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej i założonych przez Nią dzieł misyjnych: misyjnego Zgromadzenia św. Piotra Klawera /Siostry Klawerianki/, Adopcji Serca, które zaprezentowała przed zgromadzoną młodzieżą. Film o Paulinie Jaricot wprowadził młodzież w zagadnienia dotyczące początków Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, troski o materialne potrzeby mijsji, a także znaczenia modlitwy "Żywego Różańca".
Z Siostrami Klaweriankami z Poznania, które przywiozły rzeczy wykonane przez dzieci z Rwandy, rozprowadzone podczas dzisiejszej akcji misyjnej, szkolne Koło Caritas będzie kontynuowało wspólpracę.

s. Urszula Porwit

dzienmisyjny1

dzienmisyjny2

dzienmisyjny3

dzienmisyjny4