Opieka stomatologiczna

dentystaW dniu 26 września 2019 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Pajęczańskim a Specjalistycznym Gabinetem Stomatologicznym DENS ALBUS o współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży.

Na mocy tego porozumienia uczniowie naszej szkoły objęci są bezpłatną opieką dentystyczną: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia (uczniowie zgłaszają się do stomatologa pod opieką rodzica/opiekuna), świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia stomatologiczne udzielane będą w gabinecie DENS ALBUS Agnieszka Milc znajdującym się w Pajęcznie, przy ul. Kruczej 10. Uczniowie przyjmowani będą w gabinecie po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. Wizytę należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub osobiście z personelem gabinetu.