Spotkanie z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 27.11. 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu panem Zbigniewem Klemińskim. Pan Inspektor poruszył ważne zagadnienia związane z kodeksem pracy młodocianych pracowników. Problematyka dotyczyła podstawowych zagadnień takich jak : prawidłowe zawieranie umów , płac, czasu pracy , urlopów , praw i obowiązków zarówno pracodawców jak i młodocianych pracowników . Po wypowiedzi pana inspektora uczniowie mogli zadawać pytania , na które mogli uzyskać odpowiedź i rozwiać wątpliwości związane z ich pracą.

pip1

pip2

pip3