Inauguracja Roku Jubileuszowego i koncert z okazji 70-lecia szkoły

Rok szkolny 2019/2020 jest szczególnym rokiem dla naszej szkoły. Świętujemy go jako Rok Jubileuszowy z okazji 70-lecia powstania liceum, które w 1949 roku zwane było „jedenastolatką”. Założyciel szkoły i jej pierwszy dyrektor pan Stanisław Harciarek po wielu trudach uzyskał zgodę władz na utworzenie szkoły średniej w Pajęcznie i we wrześniu 1949 roku przyjęto uczniów do pierwszej w historii Pajęczna klasy VIII – odpowiednika dzisiejszego liceum. Oficjalna nazwa szkoły brzmiała wówczas: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Liceum nr 1 w Pajęcznie. Pierwsza matura odbyła się w Pajęcznie w 1953 roku, świadectwa maturalne uzyskało wówczas 34 absolwentów spośród 37 przystępujących do egzaminów.

Dziś z wdzięcznością wspominamy postać założyciela szkoły, jak również kolejnych dyrektorów, którzy przez siedem dekad tworzyli i rozwijali szkołę. Dzięki dawnym dyrektorom i wspaniałym nauczycielom nasza szkoła jest dziś nowoczesnym, przyjaznym młodzieży ośrodkiem dydaktycznym, który kształci na wysokim poziomie młodzież z całego powiatu pajęczańskiego, a nawet z ościennych powiatów. Każda wyprawa zaczyna się od pierwszego kroku – dla naszej szkoły tym krokiem był dzień 1 września 1949 roku.

Dla uczczenia 70-lecia szkoły w dniu 29 listopada 2019 roku w Sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się wieczorny koncert pt. „Czasu znak”. Zgromadzeni w sali goście wysłuchali utworu Fryderyka Chopina „Grande Valse Brillant” wykonanego przez Bartosza Sienkiewicza II A. Następnie głos zabrała pani dyrektor Sylwia Nowak – Miedzińska, która przybliżyła nam historię powstania szkoły oraz wkład wniesiony przez kolejnych dyrektorów szkoły. Kwiaty i życzenia dla szkoły - wieku lat istnienia oraz goszczenia w swoich murach kolejnych pokoleń utalentowanych uczniów złożyli Starosta Pajęczański pan Zbigniew Gajęcki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pajęczno pan Piotr Mielczarek.

Dzięki prezentacji (przygotowanej przez Mateusza Lewandowskiego III A) pokazującej historię szkoły i jej najciekawsze wydarzenia publiczność mogła przenieść się w krainę wspomnień, do których drogę wskazywał Filip Złośnik III D w swojej recytacji utworu Artura Oppmana „Pieśń o murach i zaułkach”. Następnie słuchający mogli pozwolić nieść się muzyce, która przypominała im czasy młodości, pierwszego zakochania, czasy popełniania błędów, ale i wyciągania z nich wniosków. W tę niezwykłą, sentymentalna podróż zebranych na sali zabrali, poprzez piękne piosenki oraz wiersze, absolwenci – Aleksandra Boczek –Cybulska, Julia Rojek, Martyna Dubińska, Sandra Nita, Maria Kruk, Janusz Misiak, Piotr Kuchciak, Piotr Kruk, Wiktor Kuliński, Eliza Młynarska wraz z występującymi gościnnie Martyna Młynarska – Modlińska, Karol Kokawa, Jacek Wojtal oraz uczniowie – Kornelia Kruczek IBP, Kinga Misiak III A, Szymon Dąbrówka I BP, Patrycja Kowalczyk I BG, Alicja Mielczarek III B, Sandra Szczepaniak I BP.

Uczniowie Wiktoria Ciemcioch II D, Igor Gołębiowski I BG i Bartosz Sienkiewicz II A spotkali się z absolwentami szkoły, których wspomnienia o czasie spędzonym w naszej szkole zaprezentowali publiczności w formie krótkich filmików. Na sali można było usłyszeć wesoły śmiech, ale i westchnienia wywołane wspomnieniami, jak i odczuć zadumę.

Uroczysty jubileusz zakończono wspólnym wykonaniem piosenki Magdy Umer pt. „Jeszcze w zielone gramy”.

Koncert jubileuszowy został przygotowany przez uczniów i absolwentów pod opieką p. Iwony Gołębiowskiej, p. Moniki Lewandowskiej oraz p. Anity Skorupskiej – Bernaś.

koncert1

koncert2

koncert3

koncert4

koncert5

koncert6

koncert7

koncert8

koncert9

koncert10

koncert11

koncert12

Więcej zdjęć w galerii. Fotografował Maks Dalecki.