MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

prawaczlowieka

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.

Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”

10 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie uczniowie wraz z nauczycielami obchodzili Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Młodzieży. Podczas przerw uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym są prawa człowieka, kto odegrał największą rolę w ich ustanowieniu i przestrzeganiu. Podczas prezentacji zostały przytoczone najważniejsze artykuły mówiące m.in. o wolności, równości bez względu na przynależność kulturową, wyznanie czy pochodzenie społeczne. Poruszone zostały również kwestie wielokrotnego pogwałcenia praw człowieka w przeszłości. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko o tym, że wiele państw na całym świecie opiera swoje prawo o Powszechną Deklarację Praw Człowieka, ale też zostały im przypomniane obowiązki jakie spoczywają na każdym, aby prawa człowieka były przestrzegane. Przeprowadzono również ankietę dotyczącą znajomości i przestrzegania Praw i Obowiązków Ucznia.

W przygotowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i Młodzieży zaangażowali się uczniowie: Rzecznik Praw Ucznia – Natalia Nowak z klasy IIId - ankieta, Klaudia Wiśniewska z klasy IIIc – prezentacje multimedialne, Kamil Kęsoń, Wiktor Kowalski, Damian Ptak z klasy Idg – obsługa techniczna, Maksymilian Dalecki z klasy IIIb – zdjęcia. Uczniowie pracowali pod opieką pani Lidii Jędrzejczak, pani Diany Schmeiβer oraz pani wicedyrektor Anny Strzelczak.

Pamiętajmy, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych ludzi – kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia – w pokoju i spokoju, w miłości i poczuciu bezpieczeństwa.

I tego każdemu życzymy.

dzienprawczlowieka1

dzienprawczlowieka2