Co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić? Spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Pajęcznie

Zagrożenie cyberprzemocą i przestępstwami popełnianymi w sieci jest jednym z poważnych problemów współczesnego świata. Dotyczy on w dużym stopniu młodzieży. Ważne jest, aby młodzi ludzie wiedzieli, co jest uznawane za cyberprzemoc i jak się zachować , gdy się z nią zetkną. Jak w przypadku wielu innych zagrożeń, tak i w tym należy poznać sposoby działania cyberprzestępców i możliwości uchronienia się przed nimi. Cenna jest także znajomość prawa w tym zakresie.

Właśnie takie tematy poruszali funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Pajęcznie podczas spotkań z uczniami klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia w dniu 11 grudnia 2019 r. asp. szt. Zbigniew Kleszczyński i podkomisarz Mieczysław Botór nie tylko rzeczowo i ciekawie przedstawili zagadnienie, ale też odpowiadali na pytania i wątpliwości uczniów.

Spotkanie to wpisuje się w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

profilaktyka1

profilaktyka2

profilaktyka3