Spotkanie z prawnikiem

W dniu 19 grudnia 2019r. gościliśmy w naszej szkole panią mecenas Magdalenę Chrzanowską która w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej Fundacji Honeste Vivere przeprowadziła szkolenie dotyczące tematyki z podstaw prawa. Szkolenie trwało dwie godziny lekcyjne i dotyczyło dwóch bloków tematycznych.

I. Prawo na co dzień

- Dobra osobiste i ich ochrona

- Moja zdolność do czynności prawnych

- Prawa konsumenta czyli jak bezpiecznie kupować.

II. Dobra osobiste i ich ochrona

Prawo w działaniu

- Kiedy i jak korzystamy z pomocy sądowej.

- Jak wygląda proces sądowy.

- Moje prawa i obowiązki w sądzie.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas I Dp, I Dg, III D, II D

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Pani mecenas ciekawie i z poczuciem humoru tłumaczyła zawiłości prawne i odpowiadała na pytania młodzieży dotyczące zawodu prawnika.

Spotkanie zorganizowane zostało przez nauczycieli historii i wos – panią Ewę Mostowską i pana Adama Klimczaka.

spotkaniezprawniczka1

spotkaniezprawniczka2

spotkaniezprawniczka3