Podsumowanie XIX Powiatowego Konkursu Literackiego „O laur Bielskiego”

W dniu 5 marca 2020 w sali gimnastycznej Zespołu szkół w Pajęcznie odbyla się uroczystość podsumowania 19. edycji Powiatowego Konkursu Literackiego “O Laur Bielskiego” . Konkurs istnieje od 2000 roku. Organizatorem jest ZS w Pajęcznie, współorganizatorem jest RCRKiT w Działoszynie. Patronat nad konkursem pełni Starosta Pajęczański.

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań literackich i wrażliwości na otaczający swiat, drugiego człowieka, lepsze poznanie samego siebie, dbalośc o piękno języka ojczystego .

Konkurs przypomina i promuje postać Marcina Bielskiego - znakomitego kronikarza, satyryka, postępowego pisarza, humanisty i demokraty. Bielski był szermierzem języka ojczystego. Torował drogę wśród skostniałej scholastycznej łaciny, takim pisarzom jak: Mikołaj Rej czy Jan Kochanowski. Był pierwszym kronikarzem, który położył wielkie zasługi dla rozwoju języka polskiego.

Zmarł 18 grudnia 1575 roku w Białej. Został pochowany w podziemiach kościoła parafialnego w Pajęcznie.

Tematy prac literackich tegorocznego konkursu to:

1. „ Dobrze wszyscy obaczą, iż lepszy rząd będzie, gdy żona na mężowym miejscu w radzie siędzie ” (Marcin Bielski „Sejm niewieści”) , czyli o kobietach i dziewczynkach dzielnych, mądrych, ambitnych.

2. Kryminał za sto lat

3. Lepiej już chodźmy stąd…

Konkurs kierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Prace są zgłaszane i oceniane anonimowo, dopiero po ogłoszeniu werdyktu jury poznaje nazwiska uczestników W tegorocznej edycji konkursu udział zwięło 25 uczestników ze

Udział wzięło 25 uczniów ze szkół: SP nr1 w Pajęcznie, SP nr 2 w Pajęcznie, SP w Zamościu, Kiełczygłowie, Nowej Brzeźnicy, Wiewcu, Trębaczewie, SP nr 2 w Działoszynie, ZS w Pajęcznie.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goscie: pan Zbigniew Gajęcki – starosta powiatu pajęczańskiego, pełniący honorowy patronat nad konkursem, pani Renata Błasiak – dyrektor RCRKiT w Działoszynie – współorganizatorka konkursu, dyrektorzy bibliotek, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych oraz uczestnicy konkursu.

Uroczystość rozpoczął koncert muzyki gitarowej w wykonaniu Pawła i Bartka Sienkiewiczów.

bielski20a

Gości powitała wicedyrektor ZS w Pajęcznie i jednocześnie przewodnicząca komisji konkursowej pani Bożena Szczerkowska. Podkreśliła, że 19 lat istnienia konkursu jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób: przede wszystkim komisji konkursowej w składzie: pani Anita Skorupska-Bernaś, Anna Tomecka-Siemińska, Renata Wojtal, Monika Lewandowska, Renata Błasiak, Andrzej Kuchciak oraz po raz pierwszy pani Anna Kubarycz – poetka, artystka i osoba o wielkim wyczuciu słowa.

Przewodnicząca jury podziękowała za wspieranie idei konkursu panu staroście oraz pani dyrektor Sylwii Nowak-Miedzińskiej, polonistom oddanym swojej pracy i rozbudzającym pasje literackie; Przypomniała, że wsparcia finansowego udzielił Zarząd Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie oraz RCRKiT w Działoszynie, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogą otrzymać upominki.

Pani B.Szczerkowska podziękowała szczególnie serdecznie wszystkim młodym miłośnikom pisania za zapał, pomysłowość i pracę! Podkreśliła, ze wszyscy uczestnicy zasługują na miano młodych , odważnych odkrywców świata fantazji i zgłębiania prawdy o ludzkich uczuciach. W pracach zgłoszonych na tegoroczny konkurs przewijały się różne motywy, pomysły, świeże spojrzenie i fantazja. Pojawiały się motywy ery robotów, baśniowych tajemniczych przejść, poszukiwań bliskich osób w niebezpiecznym świecie. Pojawił się też niezwykle głęboki opis stanu uczuć dziecka w rodzinie z chorobą alkoholową. Jak co roku trudno było wydać werdykt. Ponieważ wśród prac było bardzo dużo wierszy, jury postanowiło nagrodzić osobno autorów opowiadań i poezji.

Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie z młodą poetką, pisarką, modelką I jednocześnie studentką wydziału aktorskiego UW – panią Aleksandrą Kowacką. Wywiad z panią Aleksandrą prowadzili Klaudia Wiśniewska z klasy III C i Aleksander Wiskulski z kl.III D. Młoda pisarka mówiła o swoich zainteresowaniach, wierze, kształtowaniu charakteru. Za wzór dla młodych kobiet stawia bohaterkę własnego scenariusza “Jestem Klara” - silną osobę, która pokonuje swe słabości i walczy o godne miejsce kobiety w męskim świecie. Pani Aleksandra uważa, ze młode dziewczyny powinny być świadome swoich celów i starać się o niezależność, która niesie człowiekowi wolność. Przesłanie, jakie chce przekazać młodym początkującym pisarzom brzmi: “ Obserwujcie świat i ludzi, notujcie na gorąco to, co przykuje waszą uwagę. Kierujcie się sercem, żyjcie w zgodzie z tym , co myślicie i czujecie”.

bielski20c

Wreszcie nadszedł moment najbardziej wyczekiwany przez uczestników konkursu – wręczanie nagród.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

Kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – opowiadanie , godło autora ArahneZofia Mazur LO , nauczyciel – A.Skorupska- Bernaś

Za opowiadanie napisane sprawnie, z poczuciem humoru i kończące zaskakującą pointą. Na uwagę zasługują plastyczne opisy postaci, wykreowanie „krwistych postaci”.

bielski20d

Kategoria – szkoły podstawowe – przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca w dwóch kategoriach : Poezja i Proza.

Poezja

I miejsce – wiersz „Podróż” , godło „Kwadrat” – Natalia Zaborowska , SP w Zamościu, nauczyciel – Justyna Mielczarek. Za dojrzałość i głęboką refleksję na temat przemijania.


bielski20g

Proza

I miejsce – opowiadanie Deja vu – godło Milva – Matylda Miedzińska, SP nr1 im.Juliana Tuwima w Pajęcznie, nauczyciel Małgorzata Drab

Za opowiadanie o tym jak może wyglądać śledztwo w świecie robotów, podróży w czasie...,

udaną próbę wykreowania świata przyszłości (i „wciągającą” czytelnika opowieść).

bielski20f

II miejsce – opowiadanie „Ten chłód” – godło KK – Kinga Korus , SP nr 2 im.Polskich Noblistów w Pajęcznie, nauczyciel Alina Gleń

Za opowiadanie z gatunku literatury grozy pełne zaskakujących zwrotów akcji i trzymające czytelnika do końca w napięciu.

bielski20k

III miejsce – opowiadanie „W drodze po własne szczęście” – godło Tauri – Maja Przerywacz – SP nr 2 w Działoszynie, nauczyciel Aleksandra Lorentowicz.

Za ciekawą opowieść o losach pewnej dzielnej kobiety, której życie było niezwykle powikłane i tajemnicze. Na uwagę zasługuje oryginalna kompozycja tekstu (udane prowadzenie narracji z dwóch perspektyw).

bielski20j

Wyróżnienia:

- Wyróżnienie - wiersz „Płeć żeńska” , godło Nasturcja – Blanka Tasarz, SP im.Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie, nauczyciel Alicja Sadowska

Za odważne potraktowanie tematu "o kobietach  dzielnych, mądrych i ambitnych", za humor i trafną puentę.

- opowiadanie „Tam , gdzie można odnaleźć szczęście…” – godło rysunek buźki – Dominika Wątór, SP im.Stefana Żeromskiego w Zamościu , nauczyciel Justyna Mielczarek

Za opowiadanie „z życia wzięte” o tym jak przyjaźń pomaga pokonać nawet największe problemy.

Autorka zastosowała ciekawy zabieg formalny – realne wydarzenia zostały opisane w konwencji fantasy.

- opowiadanie „Tajemnica domu pani Długosz” godło KP – Kinga Pazera – SP nr 2 w Pajęcznie, op. Alina Gleń

Za opowiadanie w konwencji horroru (takiego z przełomu wieków XIX i XX, z elementami magii, spirytyzmu), w którym narastającą grozę rozładowuje zabawne zakończenie.

- opowiadanie „Tajemniczy wisior” – godło WAG – Amelia Grzesik SP w Wiewcu , op.Edyta Dudek

Za opowiadanie, którego walorem jest oryginalna wyobraźnia autorki.

- opowiadanie , godło rysunek pieska? – Juliusz Szczeszek SP nr 1 w Pajęcznie, op. Edyta Bzdak

Za emocjonujące opowiadanie, z którego możemy się dowiedzieć jak wiele jest w stanie zrobić siostra, żeby uratować porwanego brata. Rzecz dzieje się po wojnie atomowej.

- opowiadanie „Lepiej już chodźmy stąd” – godło Julka – Julia Malatyńska SP nr 2 w Działoszynie , nauczyciel Aneta Gajęcka

Za bardzo ładnie skonstruowaną i napisaną „literacką etiudę” o przygodach pewnej rodziny podczas grzybobrania.

Dyplomami i notesam nagrodzono wszystkich uczestników konkursu. Dla nauczycieli przygotowano podziekowania.

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe , RCRKiT w Dzialoszynie, Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie, a były nimi gry planszowe, książki, pendrivy, notesy, dyplomy. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, dzięki którym możliwe jest prowadzenie konkursu na wysokim poziomie zgodnie z oczekiwaniami dzieci i młodzieży!

Na zakończenie organizatorzy zaprosili gości na słodki poczęstunek.

bielski20h

bielski20i

bielski20b