Warsztaty językowe

W dniu 6 marca 2020 r. klasa I Ag wzięła udział w warsztatach językowych na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza wCzęstochowie. Interaktywne warsztaty prowadzone były w języku angielskim. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej poświęconej kulturze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych. W trakcie prezentacji uczniowie zadawali wiele pytań. Po części teoretycznej, zostali podzieleni na 4 grupy i rozpoczęli quiz i zabawy językowe służące sprawdzeniu zdobytej w czasie warsztatów wiedzy. Rywalizacja wzbudziła wiele pozytywnych emocji. Uczniowie przełamali swoje bariery językowe i swobodnie odpowiadali na pytania. Uczestnictwo w warsztatach umożliwiło im rozwinięcie swoich zdolności i zainteresowań, wzbogacenie słownictwa i integrację z grupą.

warsztatyujd2

warsztatyujd1