Życzenia

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Kochana Młodzieży!

W naszych sercach i uszach brzmi jedna z przepięknych polskich kolęd:

„ Bóg się rodzi moc truchleje

Pan niebiosów obnażony

Ogień krzepnie, blask ciemnieje

Ma granice – NIESKOŃCZONY

Wzgardzony – okryty chwałą

Śmiertelny król nad wiekami

A Słowo Ciałem się stało

I zamieszkało między nami.

Kolęda, która wprowadza nas w ciepły, jasny, pełen dobroci, otwartości, życzliwości czas Świat Bożego Narodzenia.

W tym roku, innym niż wszystkie poprzednie lata, nie będziemy się mogli spotkać,

żeby złożyć sobie życzeń, połamać się opłatkiem, cieszyć się śpiewem kolęd,

uczestniczyć w jasełkach. W ten niespokojny czas , naznaczony często lękiem

i niepewnością rodzi się Bóg – Miłość,

który przynosi nam pokój, wiarę, nadzieję, miłość, ufność i pewność,

że On – Emmanuel jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Dlatego życzymy Wam otwartych serc, na Tego, który przychodzi.

Niech wiara w Boga, który jest Miłością pokona lęk, smutek i niepewność.

Niech nadzieja będzie źródłem siły i mocy do życia pełnego pasji

i odwagi bycia apostołem dobra, piękna i szczęścia.

Niech miłość uzdolni nas do szlachetnych myśli, dobrych słów i pięknych czynów,

bo tam gdzie źródłem naszego działania jest miłość,

tam zawsze jest BOŻE NARODZENIE.

Niech wiara, nadzieja i miłość, której źródłem jest narodzony Bóg,

połączy nas w wielką, piękną Bożą Rodzinę

pochyloną nad Dzieciątkiem w uwielbieniu -

wyśpiewanych przez nasze serca kolęd.

Niech namiastką tradycyjnego wigilijnego spotkania będzie odśpiewanie przez wszystkich kolędy: „ Wśród nocnej ciszy” 22 grudnia na rozpoczynającej się

6 godzinie lekcyjnej o 12:10. Mamy nadzieję,że chwila wspólnego śpiewania zjednoczy nas i wprowadzi w piękne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia

W NASZYCH RODZINACH.

Życzymy też, by NOWY ROK 2021 przyniósł WSZYSTKIM

wiele dobra i miłości od Boga i ludzi.

Zespół Katechetyczny