Wymiana polsko-niemiecka

8 września gościliśmy w szkole uczniów z niemieckiego gimnazjum w Merseburgu. Odbyło się już 14 takich wizyt. Ta jest 15. Celem tej wymiany jest wzajemne poznawanie się, uczenie się tolerancji i otwartości. Tym razem temat był wyjątkowy i trudny zarazem,gdyż mówiono o 70-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Lekcję historii dla młodych Niemców przeprowadzili nauczyciele historii. Pan Krzysztof Pach i pani Jadwiga Pach. Opracowanie multimedialne przygotował pan Adam Klimczak.
W kolejnych dniach uczniowie z niemieckiego gimnazjum wraz z ich polskimi opiekunami pojechali do Oświęcimia. 10 września, czyli w piątek byli w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, by obejrzeć wystawę o bombardowaniu Wielunia. Pobyt gości w Polsce zakończył koncert w pałacu Męcińskich.
Chórzyści z Niemiec i członkowie polskiego chóru Hades Band odpoczywali też twórczo w gospodarstwie agroturystycznym „Brzozowy gaj” we wsi Skoczylasy. Mieli tam okazję poznać tajniki rękodzieła, malowali bowiem wzory na filiżankach.