III Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski

W dniach 10-11 marca w Pałacu Męcińskich w Działoszynie odbywał się III Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski „Na KULISach Pałacu Męcińskich”. W konkursie, w kategorii „młodzieź szkół ponadgimnazjalnych”, wzięło udział pięcioro uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Pajęcznie: Katarzyna Matuszewska, Paulina Łuczak, Joanna Andrysiak, Dominika Pol, Marcin Tański. W kategorii „dorośli” zaprezentował się p. Sebastian Barczak.

 

Uczestnicy mogli zaprezentować dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy. Publiczność, której znaczną cześć stanowili uczniowie klasy I c pod opieką p. Jolanty Ptak dopingowała szczególnie uczniom z naszej szkoły. Jury było wyjątkowo surowe. Nie przyznano pierwszego miejsca. Drugie miejsce zajęła Dominika Pol z klasy III a ex aequo z uczennicą z Działoszyna. Wyróżnienie otrzymał natomiast p. Sebastian Barczak.

mix