Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny ,,Astrolabium''

W dniu 29.04.2019r obył się po raz pierwszy w Zespole Szkół w Pajęcznie konkurs astronomiczny ,,Astrolabium''. Jest to V edycja Ogólnopolskiego Konkursy Astronomicznego, organizowanego przez Fundacje Antares oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Celem konkursu jest propagowanie nauk ścisłych, a  w szczególności astronomii i badań kosmicznych. Zainteresowanie konkursem było duże, wzięli w nim udział uczniowie klasy 1d, grupa metematyczno-fizyczna klasy 2a oraz absolwenci z klasy 3a, którym bardzo dziękuję za obecność. Konkurs składa się z 2 etapów opracowanie doświadczeń konkursowych oraz testu wiedzy astronomiczne i astrofizycznej, który trwa 75 minut. Wszystkim uczniom dziękuje za poświęcony czas na przygotowania, mocno trzymam kciuki i wierzę w ich sukces!
Opiekun Beata Haładaj
astrolabium

Obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja w naszej szkole

Święto Konstytucji 3 Maja zostało upamiętnione w naszej szkole piękną dekoracją w hallu szkoły wykonaną przez uczniów klasy I A pod kierunkiem wychowawcy pani Agnieszki Góral. Młodzież nawiązała w swej pracy do radosnych patriotycznych akcentów tego podniosłego dnia. Biało-czerwony zarys orła i ptaki ulatujące ku wolności są artystycznym wyrazem wrażliwości naszych uczniów. Aby przypomnieć młodzieży znaczenie Konstytucji 3 Maja przeprowadzono w klasach lekcje i rozmowy na ten temat z wychowawcami i nauczycielami historii.

W dniu 3 maja dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie tradycyjnie uczestniczą we mszy świętej w intencji Ojczyzny, składają kwiaty w miejscu pamięci narodowej. Dwoje uczniów (Szymon Gliga i Wiktoria Ciemcioch z kl. I D) w strojach z epoki stanisławowskiej odczyta tekst Konstytucji 3 Maja.

Również w dniu 3 maja młodzież uczestniczymy w Pikniku organizowanym przez Starostę Powiatu Pajęczańskiego w parku przy Pałacu Męcińskich w Działoszynie.

Witaj majowa jutrzenko
Świeć naszej polskiej krainie
Uczcimy ciebie piosenką
Przy zabawie i przy winie

Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.

3maj

Uroczyste pożegnanie ze szkołą – 26 kwietnia 2019r.

W dniu 26 kwietnia 2019 w sali gimnastycznej ZS w Pajęcznie odbyła się piękna uroczystość – 120 uczniów klas trzecich LO, 11 uczniów klasy IV Technikum i 13 słuchaczy LOD odebrało świadectwa ukończenia szkoły. To ważny moment w życiu młodych ludzi, prawdziwy wstęp do dorosłości i ostatni akord przed maturalną sesją egzaminacyjną . Ten ostatni dzień w szkole był okazją do podsumowania kilkuletniej pracy i docenienia tych, którzy wyróżnili się w nauce, sporcie lub życiu społecznym.

Na uroczystość przybyli abiturienci, rodzice wyróżnionych uczniów oraz goście : pan Zbigniew Gajęcki – Starosta Powiatu Pajęczańskiego, pan Sebastian Barczak – członek zarządu Powiatu Pajęczańskiego, pan Jacek Lewera – Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół w Pajęcznie, pani Jadwiga Pach – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pajęcznie, a także dyrekcja szkoły i Grono Pedagogiczne.

Pani dyrektor Sylwia Nowak – Miedzińska zwróciła się do maturzystów życząc im , aby doświadczenia zdobyte w szkole dodały im odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Pani dyrektor powiedziała: Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się uczynić prawdę pochodnią, której światło nie pozwoli Wam zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem. Wiążemy z Wami duże nadzieje, ponieważ jesteśmy przekonani, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w tej szkole, będą teraz procentowały. Myślę, że będziemy mogli być z Was dumni tak, jak teraz jesteśmy. Idźcie więc śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie, pokonując nadchodzące próby losu i zawsze z powodzeniem zagłębiajcie się w wielką księgę nauki. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami , które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

Życzę Wam abyście w dalszym dorosłym już życiu odnaleźli miejsce dla siebie, abyście odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół oraz - co również bardzo ważne - spotkali samych życzliwych a jednocześnie wymagających ludzi.

Pani dyrektor podziękowała młodzieży za entuzjazm i za to, że byli odważni i niebanalni. Podkreśliła, że to oni tworzą atmosferę i historię tej szkoły.

pozegnaniematurzystow1

Pan Zbigniew Gajęcki – Starosta Powiatu Pajęczańskiego w swoim przemówieniu podkreślił, że czuje się związany z Zespołem Szkół w Pajęcznie, gdyż jest absolwentem tej szkoły. Z tą szkołą wiążą się jego ciepłe wspomnienia i ogromny sentyment. Życzył młodzieży sukcesów na egzaminach.

pozegnaniematurzystow2

Podczas uroczystości wręczono nagrodę Top Friend, którą od 1993r. w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie młodzież przyznaje swoim kolegom i koleżankom. Nagroda ta jest przyznawana raz w roku jednemu tylko uczniowi w drodze uczniowskiego referendum. Zgodnie z regulaminem przyznawania odznaczeń nagrodę tę otrzymuje uczeń, który podczas co najmniej dwóch lat pobierania nauki w naszej szkole, reprezentuje wartości najwyższe: prawość i dzielność, opiekuńczość, inicjatywę i dojrzałość w działaniu.

W 2019 roku nagroda TOP – FRIEND została wręczona po raz dwudziesty siódmy.

Nominowani do nagrody Top Friend w roku szkolnym 2018/2019 zostali :

Wiktoria Klimczak IV H

Maria Szymczyk III C

Dawid Syguła III D

Paweł Barczyk II A

Paweł Sienkiewicz II D

Kamila Hałaczkiewicz II C

Spośród nominowanych wybrano w drodze referendum laureatkę Top Friend , którą została Maria Szymczyk. Marysiaotrzymała zaszczytny tytuł i tablet ufundowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół w Pajęcznie. Nagrody wręczyli: dyrektor szkoły i Prezes Stowarzyszenia.

pozegnaniematurzystow3

Następnie wręczono nagrody uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne dla ich rodziców. Nagrody wręczyli: pani dyrektor Sylwia Nowak – Miedzińska, pan starosta Zbigniew Gajecki i wychowawcy poszczególnych klas.

W klasie III A szkołę z wyróżnieniem ukończyli:

Marcin Baryczka

Marta Bojzan

Aleksandra Charciarek

Julia Dłubak

Weronika Głowacz

Dominik Kasprzak

Marta Klimczak

Patrycja Sobantka

Damian Mucha

pozegnaniematurzystow4

W klasie III B szkołę z wyróżnieniem ukończyli:

Jakub Mastalerz

Kinga Włodarczyk

Julia Bylica

Patryk Kuder

Bogna Błachowska

Zuzanna Ryszczyk

Sylwia Freus

pozegnaniematurzystow5

W klasie III C szkołę z wyróżnieniem ukończyli:

Dominika Fleran

Anita Pawlik

Maria Szymczyk

Specjalne wyróżnienie otrzymała Marta Nowak za wspaniałą postawę godną wzorowego ucznia i jako wzór człowieka znoszącego z godnością i pogodą ducha przeciwności losu.

pozegnaniematurzystow6

W klasie III D szkołę z wyróżnieniem ukończył:

Dawid Syguła

pozegnaniematurzystow7

W klasie III E szkołę z wyróżnieniem ukończyli:

Kinga Łudczak

Klaudia Brożyna

Paulina Słomian

pozegnaniematurzystow8

W klasie IV H szkołę z wyróżnieniem ukończyła:

Wiktoria Klimczak

pozegnaniematurzystow9

Nagrodzeni zostali też uczniowie aktywni na polu naukowym, artystycznym i sportowym. Wyróżnienia otrzymali:

  • Patrycja Sobantka, laureatka XII Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego o Diamentowy Indeks AGH i uczestniczkę wielu innych ogólnopolskich konkursów fizycznych . Ponieważ Patrycja nie była obecna na uroczystości ze względu na udział w Ogólnopolskim Konkursie Pożarniczym, który właśnie tego dnia miał swój finał, nagrodę z rąk nauczyciela fizyki pani Beaty Haładaj odbierała mama Patrycji.
  • Patrycja Sobantka, finalistka Ogólnopolskiej XXIX Olimpiady Teologii OPOLE 2019 „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”
  • Marta Klimczak, finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Fascynująca Fizyka” i uczestniczkę wielu innych ogólnopolskich konkursów fizycznych
  • Jakub Mastalerz, uczestnik finału XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza otrzymał nagrodę z rąk p. K. Baryczki – nauczyciela chemii
  • Dawid Syguła, finalista III Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest i bierzmowanie”
  • za godne reprezentowanie szkoły w konkursach historycznych, olimpiadach przedmiotowych i projektach historycznych wyróżnieni zostali :
  • za wysokie wyniki sportowe w piłce siatkowej oraz godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych wyróżnieni zostali :

Nagrody w konkursach teologicznych wręczyła pani Agnieszka Kowalczyk.

Dawid Syguła III D

Patryk Kuder IIIB

Olga Różycka III C

Karolina Górecka III C

Oskar Bzdak III C

Szymon Leszczyk III C

Patrycja Sobantka III C

Nagrody wręczyli pani Ewa Mostowska i pan Adam Klimczak.

Czerwiec Natalia

Nowak Róża

Szmajdzińska Julia

Zabłocki Jakub

Kuliński Wiktor

Ostrowski Jakub

Sagan Jakub

Nagrody wręczyli pan Krystian Sobierajski i pan Piotr Trawczyński

pozegnaniematurzystow10

Za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim i zaangażowanie w życie szkoły wyróżnieni zostali :

Maria Szymczyk III C

Kacper Dąbrowny III D

Sonia Jura III E

Konrad Słowik III A

Natalia Krakowska III C

Aleksandra Wawrzyniak III C

Daria Zagrodnik III C

Karolina Szczęsna III C

Karolina Łuczczak III C

Julia Szmajdzińska III D

Jakub Sagan III D

Kamila Barczak III E

Jakub Zabłocki III E

Daniel Łazienka III e

Dyplomy wręczyła przedstawicielka Samorządu Szkolnego Kinga Misiak.

pozegnaniematurzystow11

Za artystyczne reprezentowanie szkoły wyróżnienia z rąk p. A. Skorupskiej – Bernaś i M. Lewandowskiej otrzymali zostali :

Szymon Woźniak III C

Szymon Leszczyk III C

Maria Szymczyk III C

Bogna Błachowska III B

Dominik Fleran III C

Natalia Wojtysiak III C

Inga Kucharska III D

Pani wicedyrektor A.Strzelczak nagrodziła uczniów, którzy w ciągu trzech lat obsługiwali sprzęt nagłaśniający : Konrada Słowika III A i Jakuba Zabłockiego III E

Pani A.Kowalczyk podziękowała Szkolnemu Kołu Caritas. Wyróżniła osoby, które w ciągu trzech lat pełniły funkcje w Zarządzie Szkolnego Koła Caritas i jako caritasowy klasowy:

Karolina Szczęsna III C

Julia Szmajdzińska III D

Jakub Sagan III D

Dominik Kasprzak III A

Aleksandra Charciarek III A

Julia Dusza III B

Kinga Tworzowska III C

Aleksandra Gawron III E

Wiktoria Klimczak IV H

 

W każdym roku szkolnym w naszej szkole przeprowadzane są zbiórki krwi w ramach turnieju „Młoda krew ratuje życie”. P. A. Kowalczyk nagrodziła honorowych krwiodawców :

Ludwiczak Daria IV H

Ptak Mateusz III E

Zabłocki Jakub III E

Szczęsna Karolina III C

Mucha Damian III A

W imieniu maturzystów podziękowanie dla dyrekcji i nauczycieli złożyła Maria Szymczyk. Natomiast Kinga Misiak – przedstawicielka uczniów klas II wygłosiła przemówienie, w którym w imieniu społeczności szkolnej pożegnała starszych kolegów - abiturientów. Tradycyjnie uczniowie klas drugich wręczyli kwiaty maturzystom.

Ostatnim elementem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów klas drugich pod opieką pani Katarzyny Cichowlas, pani Beaty Kliś i pani Grażyny Szczeszek. Uczniowie wytypowali starszych kolegów do wyróżnień w rozmaitych zabawnych kategoriach związanych z życiem szkoły, np. papużki nierozłączki, młody Picasso, człowiek-widmo, geniusz , itepe. Abiturienci otrzymali tradycyjne HENRYKI w postaci statuetek, które na pewno upamiętnią ten wyjątkowy dzień!

Wszystkim abiturientom życzymy połamania piór na maturze!!!!

Trzymamy za Was kciuki!

pozegnaniematurzystow12

Więcej zdjęć w galerii. Fotografował Maks Dalecki.

Dzień Otwarty

W dniu 25 kwietnia 2019 r. do naszej szkoły przybyło ponad 250 uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów z całego powiatu. Kandydaci na uczniów wraz z opiekunami zostali przywitani przez dyrekcję szkoły i wysłuchali uczniowskich prezentacji na temat kierunków kształcenia proponowanych przez ZS w Pajęcznie.

Po części ogólnej uczniowie udali się na zajęcia wybranego przez siebie profilu, w tym czasie nauczyciele mogli porozmawiać przy kawie w bibliotece szkolnej lub zwiedzić szkołę.

Młodzież zainteresowana nauką w klasie I A uczestniczyła w zajęciach matematyki podczas których poznała możliwości dalszego kształcenia po zdaniu matury z matematyki i fizyki oraz rozwiązywała zagadki logiczne. Podczas warsztatów fizycznych przygotowanych przez uczniów klasy II A młodzież mogła odbyć „wycieczkę w Kosmos” . Pieczę nad uczniami przygotowującymi zajęcia sprawowały : p.A.Ochocka, p. A.Gajęcka, p. B. Haładaj.

Kandydaci do klasy I B uczestniczyli w warsztatach z biologii przygotowanych pod kierunkiem p. B.Borkiewicz zapoznali się ze specyfiką profilu biologiczno-chemicznego oraz rozwiązywali quiz wiedzy biologicznej, natomiast na zajęciach z chemii goście mogli obejrzeć pokaz doświadczeń chemicznych przygotowanych przez uczniów klasy II B pod kierunkiem p. K. Baryczki i p. M. Telengi.

Kandydaci do klasy humanistycznej i klasy prawnej uczestniczyli w zajęciach z języka polskiego pod kierunkiem p. A. Skorupskiej-Bernaś oraz p. V. Barczyk, podczas których poznali wydarzenia literackie i artystyczne odbywające się w szkole oraz wzięli udział w zajęciach z retoryki i autoprezentacji. Kolejnymi zajęciami dla tej grupy były warsztaty historyczne przygotowane pod kierunkiem p. E . Mostowskiej i p. A. Klimczaka.

Osoby chętne do nauki w klasie matematyczno-geograficznej oraz w technikum uczestniczyli w warsztatach z geografii (przygotowanych przez p. A. Góral i p. A. Zawadzką – Rajczyk) .

Wszyscy kandydaci do szkoły mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z języków obcych ( zajecia prowadzili nauczyciele: p.Ewelina Wnuk p. Lidia Jędrzejczak, p. Diana Schmeiβer, p.Izabela Kosowska, p. Katarzyna Cichowlas , p. Beata Kliś, p. I.Gołębiowska)

Na koniec tego bardzo urozmaiconego dnia nasi goście obejrzeli pokazowy mecz siatkówki Klubu Sportowego Libero na boisku Orlik.

Kandydaci do naszej szkoły z pewnością przekonali się, że czeka na nich nowoczesna, duża szkoła i ciekawe zajęcia na wysokim poziomie!

dzienotwarty1

dzienotwarty2

dzienotwarty3

dzienotwarty4

dzienotwarty5

dzienotwarty6

W galerii więcej zdjęć. Fotorafowała Ania Golc.

Warsztaty Anity i Dominiki , czyli efekty tutoringu

24 kwietnia uczennice klasy III C Dominkia Fleran i Anita Pawik przeprowadziły w Zespole Szkół w Trębaczowie warsztaty dotyczące twórczości Ignacego Krasickiego. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy VIII B. Warsztaty były efektem zindywidualizowanej pracy z tymi uczennicami, trwającej w Zespole Szkół w Pajęcznie od lutego do kwietnia tego roku. Dziewczyny wyznaczyły sobie cele i zaplanowały działania. Wybrały twórczość księcia poetów polskich. Samodzielna praca maturzystek pod opieką pani Anny Tomeckiej – Siemińskiej ukierunkowała była na stworzenie bazy do zajęć warsztatowych z młodszymi uczniami. Istotą tego tutoringu były spotkania, czasem nieformalne, pozwalające dogłębnie poznać określony obszar wiedzy, rozwinąć umiejętności samodzielnego jej zdobywania oraz wykorzystać talent uczennic. Do tych działań, by móc je zaprezentować, należało pozyskać sojuszników. Zostały nimi nauczycielki szkoły w Trębaczowie: pani Ewa Fleran - wychowawca klasy VIII B i pani Agnieszka Cygan nauczycielka języka polskiego w tej klasie.

Dominika i Anita na zajęciach warsztatowych wykorzystały specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną. Opracowały zadania aktywizujące klasę. Dobre odpowiedzi uczniów nagradzały słodką niespodzianką. Dziewczyny, prezentując publicznie swoją pracę, wykazały się nie tylko wiedzą, ale również umiejętnościami interpersonalnymi. Udowodniły też, że tutoring pomaga we wszechstronnym rozwoju osobowości ucznia a dla nauczyciela jest odświeżeniem praktyki dydaktycznej.

wasztaty1

warsztaty2

Więcej artykułów…