Ślubowanie uczniów klas pierwszych i zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego

Po miesiącu nauki w nowym roku szkolnym nadszedł ważny moment uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły. Ta chwila była odpowiednia do zaprzysiężenia nowego składu pocztu sztandarowego, gdyż z powodu pandemii nie mogło się odbyć tradycyjne przekazanie sztandaru w kwietniu 2020. W skład nowego pocztu sztandarowego weszli: Wiktoria Barańska, Paweł Kowalski, Katarzyna Golc, Bianka Pierzecka, Kacper Klimczak, Julia Bednarek, Marta Piłatowska, Piotr Krawczyk, Katarzyna Bułacz, Milena Wolniaczyk, Kacper Krawczyk, Nadia Wróbel. Uczniowie ci będą prezentować sztandar podczas uroczystości szkolnych i lokalnych. Jest to zaszczytna funkcja, którą powierza się uczniom o nieposzlakowanej opinii, odpowiedzialnym i godnie reprezentującym szkołę.

W dniu 7 października 2020 roku siedemdziesięciu dwóch uczniów klas pierwszych LO i pięćdziesięciu pięciu uczniów klas pierwszych BS I Stopnia złożyło ślubowanie. Pierwszoklasiści ślubowali rzetelnie spełniać swe obowiązki, dbać o dobre imię szkoły, prezentować postawę koleżeńską i szacunek wobec innych oraz rzetelnie pracować dla dobra Ojczyzny. Uroczystość ślubowania poprowadził pan Piotr Trawczyński, a ten podniosły moment odbył się w obecności dyrekcji szkoły oraz wychowawców .

Ślubowanie złożyły klasy:

I A – wychowawca pan Krzysztof Pach
IB – wychowawca pani Ewa Mostowska
I C – wychowawca pani Beata Kliś
I K – wychowawca pani Monika Lewandowska
I L – wychowawca pani Ewelina Wnuk

Pani Dyrektor Sylwia Nowak-Miedzińska skierowała do uczniów klas pierwszych ciepłe słowa, podkreśliła, że od chwili ślubowania stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły z długą 71-letnią tradycją. Przypomniała o wartościach , którymi warto się kierować zarówno w szkole, jak i w życiu. Przypomniała też o zasadach bezpieczeństwa, wartości zdrowia i życia , zapobieganiu zakażeniom poprzez przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Pani Dyrektor życzyła uczniom sukcesów w nauce, wspaniałych szkolnych przyjaźni i rozwinięcia talentów.

Zazwyczaj po uroczystej części oficjalnej nadchodził czas żartów i harców, czyli „kocenie” przygotowywane przez drugoklasistów. Niestety w tym roku szkolnym ze względu na sytuację epidemiologiczną ta część uroczystości nie mogła się odbyć. Zatem bez „kocenia” pierwszoklasiści po uroczystym ślubowaniu powrócili do sal lekcyjnych.

slubowanie1

slubowanie2

slubowanie3

slubowanie4

slubowanie5

Finał Wojewódzkiego konkursu ,,Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!"

28 września 2020 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbył się Finał Wojewódzkiego konkursu ,,Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!"zorganizowanego przez biuro Posła na Sejm RP Piotra Polaka reprezentowanego przez dyrektor biura poselskiego, radną województwa łódzkiego panią Dorotę Więckowską.

W finale wzięła udział Kinga Mielczarek -uczennica klasy 2Dp pod opieką nauczyciela historii Adama Klimczaka.

W Do finału zakwalifikowane zostały łącznie 43 osoby z województwa łódzkiego, z ponad stu szkół średnich wyłonione spośród ponad 2 tys. młodych ludzi.

Konkurs przebiegał trzyetapowo.

a) Etap pierwszy - szkolny;

b) Etap drugi - finał regionalny;

c) Etap trzeci – finał wojewódzki

Przypomnijmy, że laureatką finału regionalnego który odbył się w Sieradzu w Jednostce Wojskowej 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia była właśnie Kinga Mielczarek.

Sam udział w finale wojewódzkim był dla uczennicy dużym sukcesem i sporym doświadczeniem. Kinga jest dopiero w klasie drugiej i jak sama mówi spróbuje swoich sił w kolejnej edycji Konkursu.

wkzw1

wkzw2

wkzw4

Klasa patronacka - pierwszy wyjazd

ZNAK KLASA-PATRONACKA-PGE 130x150px 1W dniu 10.09.2020 pierwsza klasa patronacka PGE pod opieką kierownika szkolenia praktycznego Anety Zawadzkiej-Rajczyk odbyła pierwsze spotkanie w ramach zajęć praktycznych z pracownikami Kopalni Wegla Brunatnego Bełchatów
Uczniowie zostali zapoznani z wielkością obszaru kopalni węgla brunatnego poprzez objazdową wycieczkę na odkrywki Pola Bełchatów i Pola Szczerców, poznali historię ich powstania oraz metody rekultywacji obszarów zmienionych przez górnictwo. Młodzież z zaciekawieniem zwiedzała przedstawiony obszar, zadawała liczne pytania na temat przyszłości wyrobisk i produkcji energii elektrycznej.

1pge

2pge

3pge

4pge

Wspomnienie

Sebastian3

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci w dniu 24 sierpnia 2020 roku Sebastiana Barczaka – nauczyciela, wychowawcy, trenera, lidera lokalnej społeczności, działacza społecznego, a przede wszystkim wspaniałego Kolegi i Przyjaciela.

Sebastian Barczak pracował w Zespole Szkół w Pajęcznie od 2002 roku. Był nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa. Zarażał młodzież pasją strzelecką i sportową. Prowadził naukę pływania, sędziował podczas meczów piłkarskich. Uczył szacunku do szkolnej tradycji, to on sprawował opiekę nad pocztem sztandarowym i prowadził uroczystości ślubowania uczniów rozpoczynających naukę w szkole. Bez Sebastiana nie odbył się żaden szkolny koncert, jego poczucie humoru i talent gawędziarski niejednokrotnie ratowały nas z trudnych sytuacji. Dla Sebastiana wszystko mogło być powodem do uśmiechu, bo żart, dobre słowa, życzliwość – to były Jego znaki rozpoznawcze. Za to go kochaliśmy, że nawet w najsmutniejszych chwilach znajdował odrobinę dobra, nadziei i widział “światełko w tunelu”.

Sebastian Barczak był człowiekiem wielu talentów i wielkiego serca. Bardzo mocno angażował się w sprawy szkoły i młodzieży, robił wiele dla innych, pomagał, działał charytatywnie – był wieloletnim szefem sztabu WOŚP, uczył pomocy przedmedycznej. Zawsze znalazł chwilę na rozmowę, pamiętał o sprawach uczniów i swoich kolegów, zawsze pytał o zdrowie rodziców, przesyłał pozdrowienia dla naszych bliskich, po prostu szczerze lubił ludzi.

Dawał z siebie wiele i to zapewne sprawiało, że młodzież widziała w nim człowieka prawdziwego i godnego zaufania. Jego praca wychowawcza opierała się na wrodzonym talencie pedagogicznym, humorze i charyzmie. Taki wychowawca pociągał młodzież za sobą, rozbudzał ich zainteresowania, dawał przykład siły, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dla osiemnastu roczników swoich uczniów, dla nauczycieli i pracowników szkoły na zawsze pozostanie niezapomnianym, wyjątkowym człowiekiem. Podobno nie ma ludzi niezastąpionych. A jednak Sebastiana nikt nie zastąpi. Taki Człowiek zdarza się bardzo rzadko. Śmierć wyrwała go spośród nas pozostawiając pustkę.

Społeczność szkolna ZS

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

Proszę nie kupować jeszcze podręczników do nauki języków oraz wszystkich zaznaczonych zakupem we wrześniu do szkoły branżowej!!!

Więcej artykułów…