Konkurs „Zaprojektuj okładkę płyty z wybraną operą Stanisława Moniuszki”

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Pajęczno
ogłasza konkurs plastyczny
p.t. „Zaprojektuj okładkę płyty z wybraną operą
Stanisława Moniuszki”

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Pajęczno.

Celem konkursu jest:

- poszerzenie wiedzy i zakresu wiadomości na temat osoby i twórczości Stanisława Moniuszki;

- zapoznanie z utworami kompozytora i ich rolą w krzewieniu patriotyzmu
i podtrzymywaniu polskości w czasach zaborów;

- zachęcanie do pracy z użyciem różnych form plastycznych i graficznych;

- rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej i twórczej wyobraźni;

- promocja młodych talentów, prezentacja ich twórczości na wystawie pokonkursowej.

2.Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i średnich powiatu pajęczańskiego w następujących kategoriach:

- klasy VI – VIII (szkoły podstawowe);

- klasy I – IV (szkoły średnie).

3.Warunki uczestnictwa.

Uczniowie dowolną techniką plastyczną wykonują projekt okładki płyty z wybraną operą Stanisława Moniuszki.

4. Założenia organizacyjne:

- Format pracy: A-4 lub A-3

-Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami)

  1. imię i nazwisko uczestnika,
  2. wiek,
  3. klasa,
  4. nazwa szkoły.

- Podpisanie oświadczenia o ochronie danych osobowych (Załącznik nr 1).

W5. Wszystkie dostarczone prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu.

6. Ostateczny termin składania lub nadsyłania prac upływa 6 grudnia 2019 r.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r.w Czytelni Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno

8. Nagrodzone i najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawiew Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno oraz na blogu bibliotekii profilach na portalach społecznościowych biblioteki.

ZGODA NA PRZETWARZANIE ( Załącznik nr 1)

Zagrożenia związane z e-papierosami – MEN i GIS ostrzegają!

informacja e-papierosy

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.

Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

W informacji MEN i GIS zachęcamy rodziców i apelujemy do nich o to, aby poinformowali swoje dziecko o zagrożeniach. Rodzice mogą również w każdej chwili zwrócić się do nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

INFORMACJA DLA RODZICÓW

800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

telefon1

Już od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach.

Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

telefon

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 04.10.2019r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to ważne wydarzenie w życiu szkolnej społeczności, w tym roku szkolnym uroczystość ta odbyła się 4 października 2019r. Tego dnia aż trzystu pierwszoklasistów złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali rzetelnie spełniać swe obowiązki, dbać o dobre imię szkoły, prezentować postawę koleżeńską i szacunek wobec innych oraz rzetelnie pracować dla dobra Ojczyzny. Uroczystość ślubowania poprowadził pan profesor Sebastian Barczak, a ten podniosły moment odbył się w obecności pani dyrektor Sylwii Nowak-Miedzińskiej i wychowawców klas pierwszych.

Pani Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych ciepłe słowa, podkreśliła, że od chwili ślubowania stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły z długą 70-letnią tradycją. Wspomniała o tym, że są wyjątkowymi pierwszoklasistami, bo aż dwa roczniki rozpoczęły naukę w szkole we wrześniu 2019 r. Życzyła uczniom sukcesów w nauce, wspaniałych szkolnych przyjaźni i rozwinięcia talentów.

Po uroczystej części oficjalnej nadszedł czas żartów i harców, czyli „kocenie” poprowadzone przez uczniów klas drugich pod kierunkiem pani Pauliny Przestrzelskiej. Drugoklasiści przygotowali szereg zabawnych konkurencji, np. odgadnięcie i zanucenie piosenki, taniec na gazecie, quiz wiedzy o szkole, wyciąganie jabłka z wody bez pomocy rąk, wyścig po rozsypanych szyszkach. Podczas zabawy rozlało się sporo wody i rozsypało mnóstwo mąki. Śmiechu i emocji także nie brakowało. W rywalizacji najlepsze okazały się pary uczniów z klasy I D g - wychowawca p. Aneta Słowik i I E p - wychowawca p. Violetta Barczyk i za rok to te klasy będzie prowadzić otrzęsiny zwane też „koceniem”.

slubowanie1

slubowanie2

Więcej zdjęć wkrótce w galerii. Fotografował Maksymilian Dalecki.

Podpisanie umowy patronackiej z PGE w sprawie utworzenia klasy patronackiej

Od września 2020 roku w Zespole Szkół w Pajęcznie powstanie klasa patronacka PGE Branżowej Szkoły I stopnia. Klasy patronackie są częścią realizowanego przez PGE programu wspierania kształcenia zawodowego, nad którym patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie będą w niej kształcić się w zawodach elektryk i elektromechanik, będą brali udział w wizytach zawodoznawczych, zajęciach praktycznych, praktykach oraz dodatkowych szkoleniach w kopalni Bełchatów. W ramach umowy wyróżniający się uczniowie będą mogli otrzymywać ufundowane przez spółkę stypendia. Dla najlepszych spółka przygotuje miejsca pracy i możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

W dniu 3 października 2019 r. w szkole odbyła się uroczystość, podczas której podpisano umowę patronacką w sprawie utworzenia klasy patronackiej.

Gościliśmy tego dnia w szkole wielu dostojnych gości:

Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Panią Beatę Mateusiak - Pieluchę - posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Karola Młynarczyka – Wicewojewodę Łódzkiego

Pana Roberta Ostrowskiego - Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pana Norberta Grudnia wiceprezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pana Marka Szydłowskiego – Dyrektora Departamentu HR PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Dariusza Grzesistę - Dyrektora PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Pana Grzegorza Wierzchowskiego – Łódzkiego Kuratora Oświaty

Pana Zbigniewa Gajęckiego – Starostę Pajęczańskiego

Pana Pawła Sikorę - WicestarostęPajęczańskiego

Pana Piotra Mielczarka – Burmistrza Pajęczna

Obecni byli także przedstawiciele Rady Powiatu, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu pajęczańskiego, nauczyciele i uczniowie szkoły.

umowa1

umowa2

Cel spotkania przedstawił w krótkiej prezentacji Dyrektor Departamentu HR w Centrali Spółki Pan Marek Szydłowski. Ukazał filozofię tworzenia klas patronackich i ich znaczenie dla rozwoju spółki.

umowa3

 

Następnie głos zabrała pani Marzena Machałek - wiceminister edukacji, która podkreśliła, że za sukcesem szkolnictwa zawodowego musi stać ścisła współpraca szkół, biznesu, pracodawców i samorządów. Taka współpraca przyczyni się do rozwoju gospodarki narodowej. Pani wiceminister przedstawiła filozofię reformy szkolnictwa zawodowego, które opiera się na współpracy i przygotowaniu uczniów do realiów rynku pracy.

umowa4

Jako kolejna przemawiała pani poseł Beata Mateusiak-Pielucha, która podkreśliła, że dobre funkcjonowanie szkolnictwa w powiecie pajęczańskim jest dla niej bardzo ważne. Wyraziła radość z podpisania umowy patronackiej, gdyż od początku wspierała tę ideę. Pani poseł zaznaczyła, że sprawy energetyki są priorytetem w jej pracy sejmowej, podejmuje też intensywne działania w celu uruchomienia Odkrywki Złoczew.

umowa5

 

Pan Karol Młynarczyk Wicewojewoda Łódzki w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest absolwentem ZS w Pajęcznie i bardzo wysoko ceni tę szkołę, dlatego szczególnie cieszy się z jej rozwoju.

umowa6

 

Prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Pan Robert Ostrowski podkreślił, że spółka PGE GiEK dba o wykwalifikowanie kadr dla przyszłości firmy i angażuje się w edukację zawodową na różnych poziomach nauczania. Klasy patronackie PGE kształcą zgodnie z technicznymi realiami i potrzebami rynku pracy. Program klas patronackich ma zachęcić młodych ludzi do wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej, a firmie pozwala uzupełnić lukę pokoleniową i kompetencyjną. Pan Prezes podkreślił, że uczniowie, którzy podejmą naukę w tej klasie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy. Uczniowie będą mogli otrzymać stypendia za wyniki w nauce. Klasy patronackie to zatem szereg korzyści, gdyż gwarantują młodym ludziom szanse na rozwój zawodowy i co za tym idzie rozwój osobisty.

umowa7

 

Jako następny wystąpił pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, który podkreślił znaczenie szkolnictwa zawodowego na każdym stopniu edukacji i konieczność współpracy szkół, samorządów z pracodawcami i życzył wszystkim zaangażowanym stronom sukcesów w realizacji tego przedsięwzięcia.

umowa8

W dalszej części spotkania podpisane zostało porozumienie dotyczące utworzenia klasy patronackiej PGE, zgodnie z którym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów obejmie patronatem klasę I w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie w zawodzie elektryk oraz elektromechanik.

Porozumienie podpisali:

Przedstawiciele GK PGE jako gwaranci porozumienia:

Pan Robert Ostrowski prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Norbert Grudzień wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Dariusz Grzesista – dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Przedstawiciele organu prowadzącego:

Pan Zbigniew Gajęcki – Starosta Pajęczański

Pan Paweł Sikora – Wicestarosta Pajęczański

Przedstawiciel szkoły:

Pani Sylwia Nowak - Miedzińska – dyrektor Zespołu Szkół w Pajęcznie

umowa9

 

Po podpisaniu porozumienia głos zabrał Starosta Pajęczański pan Zbigniew Gajęcki , który wyraził uznanie dla wszystkich osób zaangażowanych w sfinalizowanie tego przedsięwzięcia, podziękował szczególnie pani poseł za wsparcie idei klasy patronackiej.

umowa13

 

Na zakończenie Pani Dyrektor Sylwia Nowak-Miedzińska w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała przedstawicielom spółki PGE, władzom powiatu pajęczańskiego oraz pani poseł za okazaną pomoc i zaangażowanie w doprowadzenie do szczęśliwego finału wielomiesięcznych rozmów na temat stworzenia klasy patronackiej. Pani Dyrektor podkreśliła, że utworzenie tej klasy traktujemy jak wspaniały prezent na 70-te urodziny naszej szkoły. Z pewnością będziemy dbać o dobrą współpracę i dobrze wykorzystamy tę szansę dla rozwoju szkoły i dobra naszych uczniów.

umowa14

umowa10

umowa11

umowa12

umowa15

 

 

 

Więcej artykułów…