Nominowani do Top Friend 2019

W najbliższych dniach odbędzie się ogólnoszkole referendum, które wyłoni laureata odznaki Top Friend najważniejszej szkolnej nagrody, którą przyznaje swoim kolegom i koleżankom. Przedstawiamy sylwetki wszystkich nominowanych uczniów.

wiktoriaklimczakWiktoria Klimczak

klasa IV h

Wiktoria to wrażliwa, sumienna i ambitna uczennica. Zawsze dąży do wyznaczonych sobie celów. Posiada wiele zainteresowań. O jej bardzo dobrych wynikach w nauce świadczy fakt, że jest trzykrotną stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Jej ulubionym językiem obcym jest język niemiecki i dlatego dwukrotnie uczestniczyła w wymianie polsko – niemieckiej. Angażuje się w życie klasy. Bierze udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Lubi podróżować i poznawać nowe miejsca. Technikum ekonomiczne wybrała dlatego, gdyż od dziecka pasjonowała ją praca za biurkiem. Jest osobą życzliwą, skromną, koleżeńską, otwartą i zawsze chętną do pomocy. Ceni sobie pracowitość i lojalność.

dawidsygułaDawid Syguła

klasa III d

Dawid jest sympatyczny, koleżeński i pracowity. Chętnie udziela pomocy innym. Dzieli się również ciekawostkami z dziedziny historii, która jest jego pasją. Bierze udział w licznych konkursach historycznych, w których zawsze zajmuje miejsca na podium.
Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Chętnie podejmuje się nowych i trudnych wyzwań. Uczestniczył w XII edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, w trakcie którego zgłębiał wiedzę o Polsce i świecie współczesnym oraz zdobył zaszczytny tytuł laureata projektu. Interesuje się aktorstwem, w którym odnosi sukcesy. Jego marzeniem jest dostanie się na najlepsze studia prawnicze, aby w przyszłości móc zostać znanym politykiem.

kamilahałaczkiewizKamila Hałaczkiewicz

klasa II c

Kamila jest miła i sympatyczna. Ma dobry kontakt zarówno z rówieśnikami jak osobami starszymi, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Jest pilną i zdolną uczennicą biorącą czynny udział w zajęciach przedmiotowych. Wykazuje się dużą aktywnością artystyczną w akademiach szkolnych. Jest osobą niezwykle kreatywną i ma wiele pomysłów. Posiada zdolności recytatorskie i literackie czego wyrazem są liczne napisane przez nią wiersze. Jest pracowita i chętnie pomaga innym. Reprezentuje swoją osobą nienaganną postawę zarówno przyjacielską jak i uczniowską.mariaszymczykMaria Szymczyk

klasa III c

Marysia jest wzorową i sumienną uczennicą. Zawsze dąży do wyznaczonych celów. Jest otwarta na innych ludzi i zawsze gotowa do niesienia pomocy. Posiada wiele talentów,a przede wszystkim muzyczny. Gra na gitarze i trąbce. Należy do Orkiestry Cementowni Warta. Jej pasją jest również recytacja i aktorstwo. Bierze udział w licznych konkursach oraz zawodach sportowych. Aktywnie działa w Samorządzie Szkolnym i jest jego przewodniczącą. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych, działa w Szklonym Kole Caritas oraz w akcjach WOŚP. Udziela się nie tylko w szkole, ale również poza nią. Uczy dzieci oazowe gry na gitarze. Zawsze można na niej polegać i liczyć na jej pomoc.

pawelsienkiewiczPaweł Sienkiewicz

klasa II d

Bez wątpienia ma w sobie duszę odkrywcy. Chętnie podróżuje i poznaje nowe rzeczy, które poszerzają jego horyzonty. Jest niezwykle kreatywny, chętnie pomaga innym i zawsze potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Uwielbia teatr, a jego pasją jest akwarystyka. Angażuje się w wiele muzycznych inicjatyw. Potrafi grać na gitarze, fortepianie oraz trąbce. Należy do Orkiestry Cementowni Warta. Interesuje się wieloma gatunkami muzyki, a w szczególności jazzem. Wytrwałość to cecha, która pozwala mu sukcesywnie realizować plany i marzenia. 

pawelbarczykPaweł Barczyk

klasa II a

Paweł to człowiek-orkiestra. Można to traktować dosłownie, bo gra na perkusji. Jego zainteresowania nie ograniczają się tylko do jednej dziedziny. Największą z jego pasji jest plastyka, w której nieustannie eksperymentuje. Jest miłymi sympatycznym człowiekiem, który nigdy nikomu nie odmówi pomocy i jest przy tym bezinteresowny. Zawsze można liczyć na jego wsparcie. Chętnie bierze udział we wszelkiego rodzaju akcjach i wykazuje pełne zaangażowanie. Nie da się go nie lubić, jest przyjacielem dla każdego.

XIII edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Przez ponad miesiąc (od luty-marzec br.) uczestnicy projektu "Młodzieżowy Parlament Europejski" (MPE) cyklicznie spotykali się w biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, gdzie wspólnie pracowali we frakcjach, poznawali zasady negocjacji, aby ostatecznie wypracować tekst rezolucji na finalne posiedzenie edycji specjalnej MPE. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, przygotowaniem merytorycznym oraz formalnym. Ponadto każdemu spotkaniu towarzyszył wykład przewodni.

Projekt miał charakter konkursu. Uczniowie zbierali punkty za poszczególne elementy.
W sumie do zdobycia było 60 pkt.
Uczestnicy zostali oceniani za:
- frekwencję
- aktywność
- test wiedzy o UE
- opracowane stanowiska rezolucji frakcji nt. „Dezinformacji jako instrument osiągania trwałych celów politycznych”
- film podsumowujący „15 lat Polski w UE”
- oraz udział i występ podczas sesji plenarnej edycji specjalnej MPE

W tegorocznej edycji MPE uczestniczyło ponad 80 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych z województwa łódzkiego (w tym z Łodzi, Głowna, Tomaszowa Maz., Kutna i Pajęczna).

Reprezentacja naszej szkoły pracowała pod kierunkiem p. Adama Klimczaka i p. Andrzeja Kuchciaka. Niestety nikomu z szóstki Aleksander Wiskulski, Oliwia Góral, Filip Złośnik, Kinga Misiak, Zofia Mazur, Amelia Bernaś nie udało się zostać laureatem tej edycji, ale jesteśmy z nich dumni i gratulujemy ogromnej wiedzy.

MPE finał3

MPE finał4

MPE finał5

MPE finał2

Miłości czas...

W piątkowy wieczór w dniu 29.03.2019 roku w Zespole Szkół odbył się niezwykły koncert pt. „Miłości czas”. Świat bez miłości byłby światem bez ludzkich wartości, bez piękna, sztuki i moralności. Miłość, jako przeciwieństwo egoizmu jest najpiękniejszym z uczuć. Każdemu jawi się inaczej w zależności od doświadczeń, hierarchii wartości czy poziomu dojrzałości emocjonalnej. Wiemy, jak trudno mówić o miłości! A może o miłości nie trzeba mówić, a tylko pomilczeć... Do wspólnego wysłuchania interpretacji bardziej i mniej znanych utworów na temat miłości, w języku francuskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim i oczywiście polskim, zaprosili uczniowie i absolwenci naszej szkoły: Alicja Hanulak, Alicja Mielczarek, Alicja Płaczek, Bartek Sienkiewicz, Bogna Błachowska, Dominik Jędrysiak, Dominika Fleran, Filip Złośnik, Inga Kucharska, Izabela Czeropska, Jakub Michalak, Julia Rojek, Kamila Hałaczkiewicz, Karolina Kraska, Kinga Misiak, Klaudia Jerzyk, Maria Szymczyk, Marta Bandura, Mateusz Kowalik, Mateusz Lewandowski, Natalia Kowalska, Natalia Nowak, Natalia Wojtysiak, Oliwia Góral, Paweł Sienkiewicz, Sandra Nita, Szymon Gliga, Szymon Leszczyk, Szymon Woźniak, Wiktor Kuliński.

Mieliśmy okazję po raz ostatni na szkolnej scenie podziwiać utalentowanych tegorocznych maturzystów, za których teraz będziemy trzymać kciuki.

Przeciwstawiając się językowi nienawiści młodzi ludzie za pomocą literatury głosili potrzebę miłości i rozumienia drugiego człowieka. Zrobili to w najpiękniejszy z możliwych sposobów, uwodząc widownię muzyką, tańcem, śpiewem oraz recytacją w pięciu językach. Widzom zostały przybliżone związki znanych artystów i par literackich. Koncert był wzruszający, o czymś powszechnym, ale jednocześnie nadzwyczajnym; został bardzo dobrze przyjęty przez zgromadzoną publiczność, wielu wyrażało zachwyt: „Nie żałuję ani minuty przeznaczonej na obejrzenie spektaklu.” (Martyna ID), „ Bardzo mi się podobało” (Igor ID), „Było bardzo pięknie i zjawiskowo” (Ola III C).

Na widowni zasiedli przedstawiciele lokalnych władz: m.in. Starosta Pajęczna pan Zbigniew Gajęcki, Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno pan Piotr Mielczarek oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji.

Koncert przygotowały: p. Anita Skorupska – Bernaś, p. Monika Lewandowska, p. Anna Begier i p. Alina Szymczak.

Serdecznie dziękujemu p. Andrzejowi Łuszczykowi i p. Tomaszowi Gołębiowskiemu z Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie za pomoc w nagłośnieniu koncertu.

W tym miejscu chciałybyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom koncertu za słowa podziękowania i wspaniałe kwiaty. Wasz gest zapewnił nam łzy wzruszenia.

M. Lewandowska

A. Skorupska - Bernaś

milosciczas1

milosciczas2

milosciczas3

milosciczas4

milosciczas5

milosciczas6

Wiecej zdjęć w galerii. Fotografował Maks Dalecki.

Czy warto zostać naukowcem?

W dniu 28 i 29.03 2019r. uczniowie klasy I B wraz z nauczycielami – p. Anną Gajęcką i p. Moniką Telengą uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy.

Pierwszego dnia udaliśmy się wszyscy na Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego do pana dr Adama Lewery, który jest kierownikiem Laboratorium Nowych Źródeł Energii działającego w obrębie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Mogliśmy szczegółowo przyjrzeć się bardzo kosztownej aparaturze, którą naukowcy ze wspomnianego centrum wykorzystują w swoich eksperymentach. Zwiedziliśmy kilka laboratoriów chemicznych, w których wykonywane są badania z wykorzystaniem chromatografu, aparatury krystalograficznej, spektrofotometru mas, mikroskopu skaningowego i innych. Takiego wyposażenie nie mają nawet inne wiodące ośrodki naukowe na świecie. Warto wspomnieć, że pan Adam Lewera jest absolwentem naszej szkoły, a obecnie jest współautorem 7 wynalazków chronionych 2 patentami międzynarodowymi i 1 patentem krajowym. Zwiedziliśmy również Laboratorium Mykologiczne, w którym dr Marta Wrzosek zapoznała nas z metodami pracy związanymi z identyfikacją i badaniami grzybów. Miłym zakończeniem pierwszego dnia wycieczki było wyjście do kina na film „Kurier”.

W drugi dzień pobytu w Warszawie udaliśmy się wszyscy do Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Tam zwiedziliśmy Laboratorium Genomiki Rozwoju Danio Pręgowanego. Pan dr Eugeniusz Tralle zapoznał nas najpierw z ogólnymi informacjami na temat rybki – danio, wyjaśnił nam, dlaczego ta ryba i jej rozród jest tematem badań naukowych, a potem zwiedziliśmy laboratoria, w którym te wszystkie badania są wykonywane. Nasi uczniowie mieli również możliwość przeprowadzenia doświadczenia – elektroforezy. Pracownicy tego instytutu zapoznali naszych uczniów z plusami i minusami pracy naukowca. Opowiadali o trudnościach, jakie należy pokonywać w pracy eksperymentalnej, ale również o odkrywaniu czegoś nowego w świecie nauki i radości temu towarzyszącej.

Pełni wrażeń, podsumowując naszą wycieczkę, wróciliśmy do Pajęczna. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto było zapoznać się bliżej z pracą naukowca.

 

Hazard. Uwaga - niebezpieczeństwo! Spotkanie z pracownikami Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi

W dniu 27 marca 2019 r. uczniowie klas III C, III E, IV H, IB uczestniczyli w spotkaniach z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno- Skarbowego w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim panią Marzeną Teperską i panem Jackiem Michalskim.

Tematyka spotkań dotyczyła zagrożenia hazardem. Pracownicy Urzędu przybliżyli młodzieży mechanizmy działania różnych gier, aplikacji i urządzeń hazardowych, mechanizmów uzależnienie i jego konsekwencji. Czym jest hazard? Popularna internetowa encyklopedia mówi, że są to: wszystkie gry pieniężne, w których o wygranej w wymiarze losowym decyduje przypadek. W języku angielskim dosłownie przetłumaczone oznacza „niebezpieczeństwo”.

Dlaczego hazard jest niebezpieczny? Hazard może być formą uzależnienia, według patologiczny hazard to zaburzenie nawyków i kontroli impulsów. W badaniu z 2004 roku 12% leczących się uzależnionych hazardzistów przyznało się do próby samobójczej wynikłej z hazardu.

Hazard , jak inne uzależnienia wymaga leczenia. Niejednemu człowiekowi i jego rodzinie złamał on życie. Uświadomienie sobie zagrożenia może Cię uratować !

A oto wypowiedzi uczestniczek spotkania:

„Spotkanie miało na celu uprzedzenie nas jakie zagrożenie stanowi hazard i jak szybko można się uzależnić. Dotyczyło też przepisów prawnych dotyczących uczestnictwa w grach hazardowych. Na spotkaniu została przytoczona historia młodego chłopaka, który wskutek nałogu stracił bardzo wiele. Dzięki spotkaniu z pracownikami Urzędu Skarbowego dowiedziałam się jak szybko można popaść w nałóg hazardu i jakie są tego konsekwencje”

Aleksandra kl. I B

„ Spotkanie miało ostrzec młodych ludzi przed hazardem i jego skutkami. Moją uwagę zwrócił fakt, że coraz młodsze osoby popadają w nałóg nielegalnych gier. Uświadomiłam sobie jak niebezpieczny jest hazard!”;

Anna kl. I B

„Tematem spotkania były konsekwencje i skutki hazardu dla młodzieży i dorosłych. Dowiedziałam się, że uzależnienie to jest bardzo częste w obecnych czasach. Może prowadzić do konfliktu z bliskimi, odseparowania się od rodziny i przyjaciół. Upewniłam się, ze nie warto zaczynać w żadnych źródłach, ani w kasynach, ani w Internecie, lepiej wyjść na spacer i miło spędzić czas. Takie spotkania są potrzebne żeby ludziom uświadomić, co się dzieje z człowiekiem uzależnionym od hazardu. „

Kinga kl. I B

urzadcelny1

urzadcelny2

Więcej artykułów…