Targi edukacyjne dla maturzystów

W dniu 25 marca 2019 roku uczniowie klas maturalnych mieli możliwość zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia, różnymi kierunkami studiów i sposobami efektywnej nauki . Gościliśmy w szkole Społeczną Akademię Nauk, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną z Łodzi, Uniwersytet Przyrodniczy z Poznania oraz Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia. Pracownicy i studenci tych uczelni rozmawiali z młodzieżą, odpowiadali na pytanie, wręczali materiały promocyjne uczelni.

spotkaniaakademickie1

spotkaniaakademickie2

Młodzież Zapobiega Pożarom 2019

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" to to konkurs, którego głównym celem jest promocja przepisów pożarowych, ale także historii, tradycji czy sprzętu straży pożarnej.

Uczestnicy startujący w 3 kategoriach wiekowych obejmujących: szkołę podstawową, gimnazjum oraz szkołę ponadgimnazjalną. Zmagania rozpoczynają się od etapu gminnego, do którego przystąpiło 6 uczniów z naszej szkoły.

22 marca w murach naszej szkoły odbył się etap powiatowy Turnieju. Gościliśmy młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z naszego powiatu. Naszą szkołę reprezentowali: Patrycja Sobantka, Krzysztof Klimczak i Zuzanna Gleń. Opiekę nad uczniami sprawuje p. Sebastian Barczak.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Patrycja Sobantka, która reprezentować będzie nasz powiat w etapie wojewódzkim konkursu. III miejsce zajął Krzysztof Klimczak.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych odebrali nagrody i upominki z rąk starosty pajęczańskiego p. Zbigniewa Gajęckiego oraz komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie mł. bryg. Piotra Gzika.

Gratulujemy!

pozarniczy1

pozarniczy2

pozarniczy3

pozarniczy4

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - Fizyka

W dniu 23.03.2019r. odbył się trzeci etap Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. Trzystopniowa ogólnopolska olimpiada pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH” realizowana jest w zakresie pięciu przedmiotów: matematyki, informatyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci olimpiady przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

Uczennica klasy IIIA Patrycja Sobantka  uczestniczyła w finale w/w olimpiady, który odbył się w Krakowie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. Patrycja pomyślnie przeszła etap szkolny, który polegała na rozwiązaniu pięciu zadań o wysokim poziomie trudności. Zadania te oceniane są przez pracowników dydaktycznych akademii. 

Następnie w dniu 2.02.2019r w Piotrkowie Trybunalskim odbył się drugi etap olimpiady, który dla Patrycji zakończył się sukcesem i uzyskaniem tytułu finalisty.

Samo zakwalifikowanie się do trzeciego etapu jest już sukcesem ponieważ, świadczy o bardzo wysokim poziomie wiedzy uczennicy z fizyki  oraz wysokim poziomie nauczania w Zespole Szkół w Pajęcznie, które śmiało może konkurować z najlepszymi liceami w Polsce.

Liczba finalistów w tym roku to około 120 osób głównie ze szkół średnich z Krakowa, Warszawy, Wrocławia czy Poznania, w większości  chłopców, Patrycja jednak łamie stereotypy męskiej dominacji w zakresie nauk ścisłych a szczególnie fizyki.

Ogłoszenie wyników trzeciego etapu  w kwietniu, mam nadzieję, że zakończy się kolejnym sukcesem.

Chciałam też podziękować Patrycji za zaangażowanie i wysiłek włożony w  przygotowanie się do każdego etapu  oraz życzyć jej dalszych sukcesów. Osobiście jestem dumna z osiągnięć Patrycji i cieszę się, że mam przyjemność uczyć tak mądrą i skromną uczennicę.

Beata Haładaj

nauczyciel fizyki  i opiekun dydaktyczny uczennicy

indeksAGH1

indeksAGH2

indeksAGH3

Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach

Już po raz siódmy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Łódzkim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Tym razem do drugiego etapu dostały się następujące osoby:
Wiktor Szewczyk klasa I a
Daria Mruszczyk klasa I d
Ewelina Janicka klasa I a
Wiktoria Ciemcioch klasa I d
Amelia Bernaś klasa I a
Dominika Bojur klasa I c
Aleksandra Drab klasa I c
Konkurs, który jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych co roku przyciąga, nie tylko z naszej szkoły, coraz więcej zainteresowanych.Celem Konkursu jest :
- budzenie i rozwijanie zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych,
- popularyzacja zawodu doradcy podatkowego,
- upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego,
- upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.
Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwuetapowy / etap I – szkolny, etap II – wojewódzki/.
Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział bardzo dziękuję i gratuluję tym, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu.
Ewa Bylica
 
podatki1

podatki2

podatki3

Wspomnienie

j.pajakW dniu 20 marca 2019r. odszedł od nas wspaniały Człowiek, Nauczyciel i Dyrektor naszej szkoły pan Józef Pająk.

Pan Józef Pająk rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Pajęcznie w 1959 roku. W latach 1967-1975 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły, następnie przez rok pracował na stanowisku dyrektora szkoły w Sulejowie , by powrócić do Pajęczna i pracować na stanowisku wicedyrektora w latach 1976-1989 oraz na stanowisku dyrektora LO w Pajęcznie w latach 1989 – 1991. W roku 1991 odszedł na zasłużoną emeryturę.

Dyrektor Józef Pająk pozostał we wdzięcznej pamięci swych uczniów oraz kolegów i koleżanek z pracy. Był wspaniałym pedagogiem potrafiącym skutecznie wyjaśniać zawiłości matematyki. W niejednym młodym umyśle zasiał umiłowanie do tej niełatwej „królowej nauk”.   Wyznawał dewizę, że „ od nauki nie może być wymyślone większe dobrodziejstwo”. Cechowała go wielka miłość do wykonywanego zawodu, w którym na pierwszym miejscu było przekazanie jak największej wiedzy uczniom. Jako nauczyciel był wymagający i konsekwentny, ale i życzliwy uczniom, dzięki czemu potrafił zaszczepić wśród młodych ludzi chęć do nauki i zdobywania wiedzy na wyższych uczelniach.

Dyrektor Józef Pająk był nie tylko bardzo dobrym nauczycielem i wychowawcą, ale też oddanym społecznikiem i organizatorem. Był zaangażowany w propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży, dbał o bazę sportową szkoły. Był bardzo uczynnym człowiekiem, który potrafił znaleźć się wszędzie tam, gdzie trzeba było pomóc ludziom.

Dyrektor Józef Pająk był niekwestionowanym autorytetem dla młodzieży. Cieszył się też wielkim szacunkiem nauczycieli i mieszkańców miasta.

Takimi słowami wspomina dyrektora Józefa Pająka jego wieloletni kolega – nauczyciel i wicedyrektor pan Kazimierz Szczeszek: „Wszyscy w swym życiu spotykamy różnych ludzi. Wielu wywiera na nas ogromny wpływ dzięki swej bezinteresowności, życzliwości, szlachetności i serdeczności. Taki był Dyrektor Pająk. My, jego koledzy i koleżanki, myślimy o nim z wdzięcznością. Dziękuję losowi, że pozwolił nam się zetknąć, że mogliśmy wspólnie pracować. Myślę, że tacy wspaniali ludzie tak naprawdę wcale nie odchodzą, oni cały czas tkwią w nas.”

Dziś nasza szkoła jest nowoczesną placówką oświatową, posiada świetną bazę lokalową, dydaktyczną i sportową – to także owoc wielu dziesiątek lat pracy Dyrektora Józefa Pająka.

Jego odejście napełniło nas wielkim smutkiem i zadumą nad życiem, nad szansa bycia lepszym, odpowiedzialnym i wiernym swoim przekonaniom.

Społeczność szkolna ZS w Pajęcznie

Więcej artykułów…