Wybory do Samorządu Szkolnego

We wtorek 22 października odbędą się wybory do Samorządu Szkolnego.

W głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie szkoły oddając głos na jednego kandydata.

Klasy będą kolejno proszone o oddanie głosów.

Nad przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Wyborcza składająca się z przedstawicieli Samorządu Szkolnego.

WEŹ UDZIAŁ I ODDAJ GŁOS!

Termin: wtorek 22.10.2019r.

Miejsce: hol na parterze

XIX DZIEŃ PAPIESKI W KAWIARNI KAROLA HACKENHUBERA

Dnia 17 października w naszej szkole obchodziliśmy XIX Dzień Papieski. Tegorocznym hasłem przewodnim były słowa „Wstańcie, chodźmy!”. Nawiązują one do ostatniej książki Jana Pawła II o takim samym tytule oraz zachęcają do podjęcia religijnej aktywności. W tym roku w sposób szczególny wspominamy I Pielgrzymkę Ojca Świętego do Ojczyzny (40-ta rocznica) i podejmujemy refleksję nad życiorysem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, którego proces beatyfikacyjny dobiega końca.

Dzięki zaangażowaniu uczniów ze Szkolnego Koła Caritas pod kierunkiem p. Agnieszki Kowalczyk i p. Beaty Koniecznej udało się już po raz kolejny otworzyć wadowicką kawiarenkę , w której zakupić można było pyszne kremówki, kawę lub herbatę, a także upieczone przez wolontariuszy ciasta i babeczki. W tej klimatycznej scenerii młodzież i nauczyciele wzięli udział w nietypowej lekcji otwartej poprowadzonej przez p. Agnieszkę Kowalczyk na temat „ Św. Jan Paweł II Wielki”.

Cały dochód z akcji przekazany został fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która powstała jako wyraz wdzięczności dla Papieża Polaka za jego posługę na rzecz Kościoła i Ojczyzny, a jej celem jest wspieranie uboższej młodzieży szkolnej i studenckiej.

Tego dnia odwiedził nas ks. proboszcz Łukasz Dybowski, który razem z p. dyrektor Sylwią Nowak - Miedzińską wręczył uczniom nagrody za udział w konkursie „Moje marzenie” zorganizowanym z okazji święta Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Nagrody otrzymali: Inga Szczepańczyk i Kamil Ziental z kl. I Kp, Wiktoria Lewandowska i Adam Mielczarek z kl. I Cg oraz Aleksander Miao z kl. IIIC.

Wspaniałym i niezwykle wzruszającym dopełnieniem tego dnia było wspólne odśpiewanie „Barki”, ulubionej pieśni naszego Ojca Świętego. Oby jak najdłużej pozostało w nas poczucie jedności, które udało się zbudować przy boku Wielkiego Papieża.

kawiarenka1

kawiarenka2

kawiarenka3

kawiarenka4

Więcej zdjęć wkrótce w galerii.

16 października - Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października 2019 roku w samo południe tysiące uczestników w całej Polsce już po raz siódmy podjęło próbę pobicia Rekordu w Pierwszej Pomocy. Punktualnie o godzinie 12:00 w całej Polsce przez pół godziny trwała próba pobicia rekordu, w której udział wzięło aż 1 399 instytucji i aż 144 867 osób! Akcja organizowana jest pod patronatem WOŚP.

Także w naszej szkole młodzież podjęła wyzwanie i 50 uczestników bez przerwy przez pół godziny wykonywało pierwszą pomoc na 5 fantomach. Oprócz licealistów w akcji brały udział dzieci z klasy IIA i IIB ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pajęcznie wraz z wychowawczyniami : panią Pauliną Papierz i panią Agnieszką Popiel. Działania młodych ratowników koordynowali pan Sebastian Barczak i pani Bożena Szczerkowska – organizatorzy powiatowego sztabu WOŚP.

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Fundacja WOŚP uczestniczy w nim od samego początku. Próba bicia Rekordu jest zatem świetną okazją do wspólnej nauki resuscytacji i podstawowych czynności ratujących życie przez najmłodszych i najstarszych.

udzielanie pomocy1

udzielanie pomocy2

udzielanie pomocy3

Więcej zdjęć wkrótce w galerii

Dzień Edukacji Narodowej 2019

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich, którzy na co dzień są blisko szkolnictwa : nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, samorządy . W naszej szkole uczciliśmy ten dzień wraz z szacownymi gośćmi: przedstawicielami władz samorządowych, radą rodziców, emerytowanymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Starosta powiatu pajęczańskiego pan Zbigniew Gajęcki podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienny trud i zaangażowanie oraz złożył życzenia satysfakcji z pracy zawodowej i spełnienia w życiu osobistym. Pan Starosta wręczył Nagrody Starosty nauczycielom, którzy osiągnęli najwyższe efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagrodzeni Nagrodą Starosty zostali: pani Ewa Mostowska i pan Adam Klimczak – nauczyciele historii i wos oraz Dyrektor szkoły pani Sylwia Nowak-Miedzińska.

W ciepłych słowach skierowanych do uczniów, nauczycieli, pracowników i gości pani Dyrektor podkreśliła, że każdy nauczyciel i pracownik wniósł swój niepowtarzalny wkład w dobre funkcjonowanie naszej szkoły. Podziękowała pedagogom i pracownikom administracyjnym i obsługi za ich pasję i serce wkładane w codzienną pracę oraz życzyła dalszej owocnej pracy i poczucia satysfakcji z pracy zawodowej . Nagrodą Dyrektora Szkoły uhonorowani zostali: pani Bożena Szczerkowska i pani Anna Strzelczak – wicedyrektorzy, pani Aneta Zawadzka-Rajczyk – kierownik praktycznej nauki zawodu, pani Violetta Barczyk, pani Krystyna Baryczka, pani Agnieszka Góral, pani Anita Ochocka, pani Beata Haładaj, pani Ewa Bylica, pani Lidia Jędrzejczak, pani Diana Schmeiβer, pani Anita Skorupska-Bernaś, pani Monika Lewandowska, pani Izabela Kosowska, pan Sebastian Barczak, pan Piotr Trawczyński.

Do nauczycieli i pracowników szkoły ciepłe słowa skierowały także: pani Aleksandra Kowalik – przewodnicząca Rady Rodziców, pani Helena Rydz – Prezes UTW oraz przewodnicząca SU – uczennica klasy III LO - Oliwia Góral.

Uczniowie klas I Dg i IEp pod kierunkiem wychowawczyń : pani Violetty Barczyk i pani Anety Słowik zaprezentowali ciekawy program artystyczny, który wywołał uśmiechy na twarzach widzów. Dzień Edukacji Narodowej upłynął w bardzo miłej atmosferze pełnej rozmów, wspomnień i dobrych życzeń.

den1

den2

den3

den4

den5

den6

Więcej zdjęć w galerii. Fotograłował Maks Dalecki.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa „Młoda krew ratuje życie”

Dnia 10 października po raz pierwszy w tym roku szkolnym odbyła się w naszej szkole akcja krwiodawstwa organizowana przez p.Agnieszkę Kowalczyk i Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Wieluniu . Udział w niej mogła wziąć każda pełnoletnia osoba spełniająca warunki dostępne na stronie www.krwiodawstwo.pl. Wielu uczniów mogło wykazać się nie tylko biorąc udział w wydarzeniu, ale też pomagając w jego organizacji i prowadzeniu. W tym miejscu dziękujemy wolontariuszom SKC z klasy IIB i IIIB.

Ostatecznie 12 trzecioklasistom oraz pojedynczym mieszkańcom Pajęczna i okolic udało się oddać krew.

Czas jesiennych przeziębień nie sprzyjał w podjęciu tego szlachetnego przedsięwzięcia. Dzięki sprawnemu przygotowaniu sali i uczestników wszystko odbyło się bardzo płynnie i już od drugiej godziny lekcyjnej kolejne osoby mogły wejść do „trójki”, by po kilkunastu minutach opuścić ją z lekkim osłabieniem, ale niewątpliwie i dumą. Pełni podziwu dla starszych kolegów nie możemy się doczekać kolejnych odsłon akcji, aby móc samodzielnie się wykazać i pomóc potrzebującym. Mamy też nadzieję, że w lutym uda się zaangażować jeszcze więcej osób, którzy przekroczą magiczne 18 lat oraz dotrą szczęśliwie ci, którzy tym razem nie przeszli weryfikacji.

Oto lista naszych honorowych krwiodawców:

Klaudia Wiśniewska III C

Natalia Kaczmarek III C

Julia Wojtasik III C

Oliwia Góral III A

Klaudia Czarnecka III A

Kacper Kiejnich III A

Daniel Korus III B

Krzysztof Dłubak III D

Patryk Włodarczyk III L

Tomasz Kurzynoga III L

Michał Padowski III L

Klaudia Włodarczyk III L

Amelia Bernaś kl II A

Sekretarz SKC

krwiodawcy2019a

krwiodawcy2019b

krwiodawcy2019c

Więcej zdjęć w galerii.

Więcej artykułów…