Podsumowanie XIX Powiatowego Konkursu Literackiego „O laur Bielskiego”

W dniu 5 marca 2020 w sali gimnastycznej Zespołu szkół w Pajęcznie odbyla się uroczystość podsumowania 19. edycji Powiatowego Konkursu Literackiego “O Laur Bielskiego” . Konkurs istnieje od 2000 roku. Organizatorem jest ZS w Pajęcznie, współorganizatorem jest RCRKiT w Działoszynie. Patronat nad konkursem pełni Starosta Pajęczański.

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań literackich i wrażliwości na otaczający swiat, drugiego człowieka, lepsze poznanie samego siebie, dbalośc o piękno języka ojczystego .

Konkurs przypomina i promuje postać Marcina Bielskiego - znakomitego kronikarza, satyryka, postępowego pisarza, humanisty i demokraty. Bielski był szermierzem języka ojczystego. Torował drogę wśród skostniałej scholastycznej łaciny, takim pisarzom jak: Mikołaj Rej czy Jan Kochanowski. Był pierwszym kronikarzem, który położył wielkie zasługi dla rozwoju języka polskiego.

Zmarł 18 grudnia 1575 roku w Białej. Został pochowany w podziemiach kościoła parafialnego w Pajęcznie.

Tematy prac literackich tegorocznego konkursu to:

1. „ Dobrze wszyscy obaczą, iż lepszy rząd będzie, gdy żona na mężowym miejscu w radzie siędzie ” (Marcin Bielski „Sejm niewieści”) , czyli o kobietach i dziewczynkach dzielnych, mądrych, ambitnych.

2. Kryminał za sto lat

3. Lepiej już chodźmy stąd…

Konkurs kierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych. Prace są zgłaszane i oceniane anonimowo, dopiero po ogłoszeniu werdyktu jury poznaje nazwiska uczestników W tegorocznej edycji konkursu udział zwięło 25 uczestników ze

Udział wzięło 25 uczniów ze szkół: SP nr1 w Pajęcznie, SP nr 2 w Pajęcznie, SP w Zamościu, Kiełczygłowie, Nowej Brzeźnicy, Wiewcu, Trębaczewie, SP nr 2 w Działoszynie, ZS w Pajęcznie.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goscie: pan Zbigniew Gajęcki – starosta powiatu pajęczańskiego, pełniący honorowy patronat nad konkursem, pani Renata Błasiak – dyrektor RCRKiT w Działoszynie – współorganizatorka konkursu, dyrektorzy bibliotek, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych oraz uczestnicy konkursu.

Uroczystość rozpoczął koncert muzyki gitarowej w wykonaniu Pawła i Bartka Sienkiewiczów.

bielski20a

Gości powitała wicedyrektor ZS w Pajęcznie i jednocześnie przewodnicząca komisji konkursowej pani Bożena Szczerkowska. Podkreśliła, że 19 lat istnienia konkursu jest możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób: przede wszystkim komisji konkursowej w składzie: pani Anita Skorupska-Bernaś, Anna Tomecka-Siemińska, Renata Wojtal, Monika Lewandowska, Renata Błasiak, Andrzej Kuchciak oraz po raz pierwszy pani Anna Kubarycz – poetka, artystka i osoba o wielkim wyczuciu słowa.

Przewodnicząca jury podziękowała za wspieranie idei konkursu panu staroście oraz pani dyrektor Sylwii Nowak-Miedzińskiej, polonistom oddanym swojej pracy i rozbudzającym pasje literackie; Przypomniała, że wsparcia finansowego udzielił Zarząd Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie oraz RCRKiT w Działoszynie, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogą otrzymać upominki.

Pani B.Szczerkowska podziękowała szczególnie serdecznie wszystkim młodym miłośnikom pisania za zapał, pomysłowość i pracę! Podkreśliła, ze wszyscy uczestnicy zasługują na miano młodych , odważnych odkrywców świata fantazji i zgłębiania prawdy o ludzkich uczuciach. W pracach zgłoszonych na tegoroczny konkurs przewijały się różne motywy, pomysły, świeże spojrzenie i fantazja. Pojawiały się motywy ery robotów, baśniowych tajemniczych przejść, poszukiwań bliskich osób w niebezpiecznym świecie. Pojawił się też niezwykle głęboki opis stanu uczuć dziecka w rodzinie z chorobą alkoholową. Jak co roku trudno było wydać werdykt. Ponieważ wśród prac było bardzo dużo wierszy, jury postanowiło nagrodzić osobno autorów opowiadań i poezji.

Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie z młodą poetką, pisarką, modelką I jednocześnie studentką wydziału aktorskiego UW – panią Aleksandrą Kowacką. Wywiad z panią Aleksandrą prowadzili Klaudia Wiśniewska z klasy III C i Aleksander Wiskulski z kl.III D. Młoda pisarka mówiła o swoich zainteresowaniach, wierze, kształtowaniu charakteru. Za wzór dla młodych kobiet stawia bohaterkę własnego scenariusza “Jestem Klara” - silną osobę, która pokonuje swe słabości i walczy o godne miejsce kobiety w męskim świecie. Pani Aleksandra uważa, ze młode dziewczyny powinny być świadome swoich celów i starać się o niezależność, która niesie człowiekowi wolność. Przesłanie, jakie chce przekazać młodym początkującym pisarzom brzmi: “ Obserwujcie świat i ludzi, notujcie na gorąco to, co przykuje waszą uwagę. Kierujcie się sercem, żyjcie w zgodzie z tym , co myślicie i czujecie”.

bielski20c

Wreszcie nadszedł moment najbardziej wyczekiwany przez uczestników konkursu – wręczanie nagród.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

Kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – opowiadanie , godło autora ArahneZofia Mazur LO , nauczyciel – A.Skorupska- Bernaś

Za opowiadanie napisane sprawnie, z poczuciem humoru i kończące zaskakującą pointą. Na uwagę zasługują plastyczne opisy postaci, wykreowanie „krwistych postaci”.

bielski20d

Kategoria – szkoły podstawowe – przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca w dwóch kategoriach : Poezja i Proza.

Poezja

I miejsce – wiersz „Podróż” , godło „Kwadrat” – Natalia Zaborowska , SP w Zamościu, nauczyciel – Justyna Mielczarek. Za dojrzałość i głęboką refleksję na temat przemijania.


bielski20g

Proza

I miejsce – opowiadanie Deja vu – godło Milva – Matylda Miedzińska, SP nr1 im.Juliana Tuwima w Pajęcznie, nauczyciel Małgorzata Drab

Za opowiadanie o tym jak może wyglądać śledztwo w świecie robotów, podróży w czasie...,

udaną próbę wykreowania świata przyszłości (i „wciągającą” czytelnika opowieść).

bielski20f

II miejsce – opowiadanie „Ten chłód” – godło KK – Kinga Korus , SP nr 2 im.Polskich Noblistów w Pajęcznie, nauczyciel Alina Gleń

Za opowiadanie z gatunku literatury grozy pełne zaskakujących zwrotów akcji i trzymające czytelnika do końca w napięciu.

bielski20k

III miejsce – opowiadanie „W drodze po własne szczęście” – godło Tauri – Maja Przerywacz – SP nr 2 w Działoszynie, nauczyciel Aleksandra Lorentowicz.

Za ciekawą opowieść o losach pewnej dzielnej kobiety, której życie było niezwykle powikłane i tajemnicze. Na uwagę zasługuje oryginalna kompozycja tekstu (udane prowadzenie narracji z dwóch perspektyw).

bielski20j

Wyróżnienia:

- Wyróżnienie - wiersz „Płeć żeńska” , godło Nasturcja – Blanka Tasarz, SP im.Adama Mickiewicza w Kiełczygłowie, nauczyciel Alicja Sadowska

Za odważne potraktowanie tematu "o kobietach  dzielnych, mądrych i ambitnych", za humor i trafną puentę.

- opowiadanie „Tam , gdzie można odnaleźć szczęście…” – godło rysunek buźki – Dominika Wątór, SP im.Stefana Żeromskiego w Zamościu , nauczyciel Justyna Mielczarek

Za opowiadanie „z życia wzięte” o tym jak przyjaźń pomaga pokonać nawet największe problemy.

Autorka zastosowała ciekawy zabieg formalny – realne wydarzenia zostały opisane w konwencji fantasy.

- opowiadanie „Tajemnica domu pani Długosz” godło KP – Kinga Pazera – SP nr 2 w Pajęcznie, op. Alina Gleń

Za opowiadanie w konwencji horroru (takiego z przełomu wieków XIX i XX, z elementami magii, spirytyzmu), w którym narastającą grozę rozładowuje zabawne zakończenie.

- opowiadanie „Tajemniczy wisior” – godło WAG – Amelia Grzesik SP w Wiewcu , op.Edyta Dudek

Za opowiadanie, którego walorem jest oryginalna wyobraźnia autorki.

- opowiadanie , godło rysunek pieska? – Juliusz Szczeszek SP nr 1 w Pajęcznie, op. Edyta Bzdak

Za emocjonujące opowiadanie, z którego możemy się dowiedzieć jak wiele jest w stanie zrobić siostra, żeby uratować porwanego brata. Rzecz dzieje się po wojnie atomowej.

- opowiadanie „Lepiej już chodźmy stąd” – godło Julka – Julia Malatyńska SP nr 2 w Działoszynie , nauczyciel Aneta Gajęcka

Za bardzo ładnie skonstruowaną i napisaną „literacką etiudę” o przygodach pewnej rodziny podczas grzybobrania.

Dyplomami i notesam nagrodzono wszystkich uczestników konkursu. Dla nauczycieli przygotowano podziekowania.

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe , RCRKiT w Dzialoszynie, Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie, a były nimi gry planszowe, książki, pendrivy, notesy, dyplomy. Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, dzięki którym możliwe jest prowadzenie konkursu na wysokim poziomie zgodnie z oczekiwaniami dzieci i młodzieży!

Na zakończenie organizatorzy zaprosili gości na słodki poczęstunek.

bielski20h

bielski20i

bielski20b

Jak mądrze żyć? Spotkanie uczniów klasy III C z terapeutą uzależnień.

03 marca 2020 roku odbyło się spotkanie w ramach działań profilaktycznych zapobiegających uzależnieniom w szkole. W spotkaniu wzięła udział młodzież z klasy IIIc. Spotkanie prowadziła pani terapeutka. Swoimi doświadczeniami z powrotu do trzeźwości podzieliła się pani Agnieszka.

Pani terapeutka mówiła o mechanizmach powstawania nałogów i o tym, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Młodzież nabyła wiedzy, gdzie można się zwrócić z problemami dotyczącymi nałogów.

Efektem wymiernym tego spotkania są opinie uczniów.

Wychowawca klasy IIIc

„… Interesująca forma spotkania.”
„Nauczyłam się, że alkohol to zło.”
„Pouczające i bardzo fajne spotkanie.”
„Bardzo mi te zajęcia pomogły zrozumieć pewne sprawy.”
„Nauczyłam się, że alkohol nie jest ucieczką od problemów.”
„… Często uszczęśliwiamy innych swoim kosztem. Dziękuję.”
„… Dzięki spotkaniu poznaliśmy walkę z tą chorobą.”
„Nie rozwiążemy swoich problemów alkoholem.”
„… Warto zwalczyć problem dla osób, które kochamy.”
„… Miło było posłuchać prawdziwej i szczerej historii.”
„Nauczyłam się, że trzeba wyciągnąć do alkoholika pomocną dłoń.”
„Dobrze pokazane skutki alkoholizmu i jak może zacząć się choroba.”
„Spotkanie bardzo ciekawe, daje wiele do myślenia odnośnie uzależnień każdego rodzaju.”
„Spotkanie pomogło mi zrozumieć, czym jest uzależnienie i jak pomagać.”
„… Bardzo pomogło mi to spotkanie. Dziękuję.”
„Jesteście bardzo silne. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoją historią.”

Kinga Mielczarek laureatką drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci...

04 marca w Jednostce Wojskowej 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia odbył się finał regionalny Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci – obudźcie Polskę” zorganizowanego przez biuro Posła na Sejm RP Piotra Polaka reprezentowanego przez dyrektor biura poselskiego, radną województwa łódzkiego panią Dorotę Więckowską.

Do prac komisji konkursowej został zaproszony nasz kolega pan Cezariusz Mostowski.

W tym etapie wzięło udział 46 uczniów szkół średnich z powiatów : sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 40 pytań dotyczących życiorysów „wyklętych”. Poziom wiedzy na tym etapie konkursu był bardzo wyrównany co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu uczniów i silnej konkurencji.

Naszą szkołę reprezentowała piątka uczniów pod opieką pana Cezariusza Mostowskiego i pana Adama Klimczaka.

Patrycja Kowalczyk z klasy I Bg

Kinga Mielczarek z klasy IDp

Wiktor Kowalski z klasy IDg

Aleksander Mońka z klasy IDp

Kacper Popiel z klasy IDp

Decyzją komisji konkursowej do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się sześciu laureatów w tym Kinga Mielczarek która zajęła czwarte miejsce. Finał konkursu odbędzie się 30 marca 2020 roku w Łodzi.

Uczniowie w oczekiwaniu na wyniki odwiedzili salę tradycji 15 SBWD oraz mogli sprawdzić się w boju podczas ćwiczeń na symulatorze strzeleckim ŚNIEŻNIK a także posilić się wojskową grochówką serwowaną przez kuchnię polową jednostki.

wyklecisieradz1

wyklecisieradz2

wyklecisieradz3

wyklecisieradz4

wyklecisieradz5

wyklecisieradz6

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

krwiodawcyluty1

W dniu 27 lutego odbyła się w naszej szkole, druga w tym roku szkolnym, akcja honorowego krwiodawstwa. Wiele osób tego dnia przewinęło się przez salę nr.3, na ten czas zamienioną na salę zabiegową. Wolontariuszki SKC z klasy IIb pod kierunkiem p. Agnieszki Kowalczyk dzielnie pomagały w sprawnym koordynowaniu akcją. Ponad 60 osób zostało zarejestrowanych, a 41 przeszło szczęśliwie weryfikację i oddało krew. Wśród krwiodawców większość stanowili nasi uczniowie oraz absolwenci. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel. Z serdecznością wspominamy tych, którym nie udało się przejść weryfikacji, ale pokonali swoje obawy i stawili się na akcję. Przypominamy, że kolejna akcja odbędzie się 28 maja i na pewno wtedy się uda. Wiemy, że sporo naszych uczniów osiągnie już pełnoletniość i chętnie dołączą do szkolnych krwiodawców.

Oto oni:

IIa: Amelia Bernaś

IIb: Anna Golc

IIk: Adam Szewczyk

IIl: Bartosz Mentek, Szymon Rejowski

IIIa: Sandra Paś, Szymon Rabiniak, Kacper Kiejnich, Jakub Sygidus, Klaudia Czarnecka

IIIb: Maria Dzierzkowska, Natalia Malatyńska, Mateusz Kowalik, Daria Kotynia, Jakub Michalak

IIIc: Natalia Kaczmarek, Jakub Pingot, Julia Ziółkowska, Michał Zając, Julia Wojtasik

IIId: Aleksander Wiskulski, Krzysztof Dłubak, Mikołaj Gwoździk

IIIk: Dawid Szczęsny, Szymon Papierz

IIIL: Michał Padowski, Patryk Włodarczyk

Warto pamiętać: Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa, które są realizowane przez honorowych dawców krwi.

http://krwiodawcy.org/ulga-podatkowa-dla-hdk

krwiodawcyluty2

krwiodawcyluty3

krwiodawcyluty4

krwiodawcyluty5

krwiodawcyluty6

Komunikat!

plakatkoronawirus

recem

Więcej informacji:

https://gis.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Więcej artykułów…