38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - spotkanie z wicewojewodą łódzkim

W dniu 13 grudnia 2019 roku obchodziliśmy 38. rocznicę  wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Stan wojenny wprowadzony został 13 grudnia 1981 r. na terenie całego kraju. Jest to data ważna w historii naszego kraju, przypominana podczas lekcji i uroczystości szkolnych. Edukacja historyczna jest podstawą kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży. Właściwie prowadzona edukacja historyczna budzi zainteresowanie młodych ludzi, jest żywa i dotyczy spraw ważnych dla młodzieży.

Wydarzeniem propagującym wiedzę historyczną i ukazującym jej związek ze współczesnością było spotkanie z udziałem Wicewojewody Łódzkiego pana Karola Młynarczyka i Starosty Pajęczańskiego pana Zbigniewa Gajęckiego, poświęcone rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbyło się w naszej szkole w dniu 13 grudnia 2019 roku.

rocznicastanuwojennego0aUczniowie kl. Idg zaangażowali się w przygotowanie multiprezentacji uświetniającej pamięć o wydarzeniach stanu wojennego. Podczas spotkania widzowie obejrzeli prezentację na temat tamtych historycznych wydarzeń przygotowaną przez uczniów klasy I Dg Wiktora Kowalskiego i Pawła Kowalskiego pod kierunkiem historyków państwa Ewy i Cezariusza Mostowskich. Wiktor i Paweł interesują się historią, dlatego świetnie poradzili sobie zarówno z wyszukaniem ciekawych materiałów do prezentacji, jak i ich ułożeniem w spójną całość. Prezentacja oddawała nastrój tamtych zimowych dni z 1981 roku. Uczniowie znaleźli i umieścili w materiałach takie kultowe już dziś zdjęcia, jak to z plakatem filmu „Czas Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli w otoczeniu czołgów i żołnierzy grany w tym czasie w kinie Moskwa w Warszawie.

Podczas konferencji głos zabrał gość honorowy- wicewojewoda łódzki pan Karol Młynarczyk, który wspominał dni stanu wojennego. Był wówczas studentem piątego roku medycyny we Wrocławiu. Pan wicewojewoda opowiedział młodzieży jak wyglądała codzienność w tamtym czasie: ograniczenie możliwości podróżowania, konieczność posiadania przepustki, aby przekroczyć granicę województwa, odwołane zajęcia na uczelni, internowania i powszechna niepewność, co przyniesie jutro. Pan wicewojewoda, jako absolwent naszej szkoły, nawiązał w swym przemówieniu do motta szkoły : „Nie masz takowych terminów, z których by wspólnymi siłami podnieść się nie było można” , te słowa patrona szkoły Henryka Sienkiewicza doskonale ilustrują prawdę o tym, że wspólnymi siłami można pokonać nawet potężniejszego od nas wroga, a dowodzi tego historia stanu wojennego i historia Polski.

Pan Cezariusz Mostowski wygłosił wykład na temat: Stan wojenny w opinii Polaków. Podkreślił olbrzymi entuzjazm 10 milionów członków „Solidarności” i zdecydowanej większości Polaków, jaki panował w tym okresie i zmarnowanie tego olbrzymiego optymizmu społecznego poprzez wprowadzenie przez Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Atmosferę spotkania budowały piosenki Gintrowskiego „Nie chcemy uciekać stąd” i „Sen” oraz wystawa druków ulotnych, w tym autentycznych znaczków okolicznościowych wydanych przez „Solidarność walczącą” z tamtego okresu.

rocznicastanuwojennego0b

rocznicastanuwojennego1

rocznicastanuwojennego2

rocznicastanuwojennego3

rocznicastanuwojennego4

rocznicastanuwojennego5

rocznicastanuwojennego6

rocznicastanuwojennego7

 

Turniej Chemiczny we współpracy z UJD w Częstochowie – naszą uczelnią patronacką

Uczniowie klasy III B wzięli udział w VI Turnieju Chemicznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowany przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Etap szkolny konkursu odbył się 12 grudnia 2019r. Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawowała pani Krystyna Baryczka. Konkurs jest jednym z działań podejmowanych przez naszą szkołę we współpracy z UJD w Częstochowie, z którą to uczelnią nasza szkoła podpisała w 2015 roku umowę patronacką.

konkurschem1

konkurschem2

Co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić? Spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Pajęcznie

Zagrożenie cyberprzemocą i przestępstwami popełnianymi w sieci jest jednym z poważnych problemów współczesnego świata. Dotyczy on w dużym stopniu młodzieży. Ważne jest, aby młodzi ludzie wiedzieli, co jest uznawane za cyberprzemoc i jak się zachować , gdy się z nią zetkną. Jak w przypadku wielu innych zagrożeń, tak i w tym należy poznać sposoby działania cyberprzestępców i możliwości uchronienia się przed nimi. Cenna jest także znajomość prawa w tym zakresie.

Właśnie takie tematy poruszali funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Pajęcznie podczas spotkań z uczniami klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia w dniu 11 grudnia 2019 r. asp. szt. Zbigniew Kleszczyński i podkomisarz Mieczysław Botór nie tylko rzeczowo i ciekawie przedstawili zagadnienie, ale też odpowiadali na pytania i wątpliwości uczniów.

Spotkanie to wpisuje się w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

profilaktyka1

profilaktyka2

profilaktyka3

Zasady wystąpień publicznych – spotkanie z przedstawicielami WSB

W dniu 10 grudnia 2019 r. uczniowie klas maturalnych spotkali się w szkole z przedstawicielami Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, którzy przedstawili prezentację i wykład na temat wystąpień publicznych. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach i rozmowie na temat technik stosowanych podczas wystąpień. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy m.in. jak uniknąć tremy lub jak ją opanować, jaką rolę odgrywają gesty, mimika podczas rozmów, np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Przedstawiciele uczelni zaprezentowali też ofertę edukacyjną i krótko omówili najciekawsze kierunki, które można tam studiować , m.in. finanse i rachunkowość, administracja i bezpieczeństwo, logistyka, pedagogika, prawo, zarządzanie.

Klaudia Wiśniewska, kl.IIIC

wsb1

wsb2

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

prawaczlowieka

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.

Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”

10 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie uczniowie wraz z nauczycielami obchodzili Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Młodzieży. Podczas przerw uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym są prawa człowieka, kto odegrał największą rolę w ich ustanowieniu i przestrzeganiu. Podczas prezentacji zostały przytoczone najważniejsze artykuły mówiące m.in. o wolności, równości bez względu na przynależność kulturową, wyznanie czy pochodzenie społeczne. Poruszone zostały również kwestie wielokrotnego pogwałcenia praw człowieka w przeszłości. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko o tym, że wiele państw na całym świecie opiera swoje prawo o Powszechną Deklarację Praw Człowieka, ale też zostały im przypomniane obowiązki jakie spoczywają na każdym, aby prawa człowieka były przestrzegane. Przeprowadzono również ankietę dotyczącą znajomości i przestrzegania Praw i Obowiązków Ucznia.

W przygotowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i Młodzieży zaangażowali się uczniowie: Rzecznik Praw Ucznia – Natalia Nowak z klasy IIId - ankieta, Klaudia Wiśniewska z klasy IIIc – prezentacje multimedialne, Kamil Kęsoń, Wiktor Kowalski, Damian Ptak z klasy Idg – obsługa techniczna, Maksymilian Dalecki z klasy IIIb – zdjęcia. Uczniowie pracowali pod opieką pani Lidii Jędrzejczak, pani Diany Schmeiβer oraz pani wicedyrektor Anny Strzelczak.

Pamiętajmy, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych ludzi – kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia – w pokoju i spokoju, w miłości i poczuciu bezpieczeństwa.

I tego każdemu życzymy.

dzienprawczlowieka1

dzienprawczlowieka2

Więcej artykułów…