Podpisanie umowy patronackiej z PGE w sprawie utworzenia klasy patronackiej

Od września 2020 roku w Zespole Szkół w Pajęcznie powstanie klasa patronacka PGE Branżowej Szkoły I stopnia. Klasy patronackie są częścią realizowanego przez PGE programu wspierania kształcenia zawodowego, nad którym patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie będą w niej kształcić się w zawodach elektryk i elektromechanik, będą brali udział w wizytach zawodoznawczych, zajęciach praktycznych, praktykach oraz dodatkowych szkoleniach w kopalni Bełchatów. W ramach umowy wyróżniający się uczniowie będą mogli otrzymywać ufundowane przez spółkę stypendia. Dla najlepszych spółka przygotuje miejsca pracy i możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

W dniu 3 października 2019 r. w szkole odbyła się uroczystość, podczas której podpisano umowę patronacką w sprawie utworzenia klasy patronackiej.

Gościliśmy tego dnia w szkole wielu dostojnych gości:

Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Panią Beatę Mateusiak - Pieluchę - posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Karola Młynarczyka – Wicewojewodę Łódzkiego

Pana Roberta Ostrowskiego - Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pana Norberta Grudnia wiceprezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pana Marka Szydłowskiego – Dyrektora Departamentu HR PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Dariusza Grzesistę - Dyrektora PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Pana Grzegorza Wierzchowskiego – Łódzkiego Kuratora Oświaty

Pana Zbigniewa Gajęckiego – Starostę Pajęczańskiego

Pana Pawła Sikorę - WicestarostęPajęczańskiego

Pana Piotra Mielczarka – Burmistrza Pajęczna

Obecni byli także przedstawiciele Rady Powiatu, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu pajęczańskiego, nauczyciele i uczniowie szkoły.

umowa1

umowa2

Cel spotkania przedstawił w krótkiej prezentacji Dyrektor Departamentu HR w Centrali Spółki Pan Marek Szydłowski. Ukazał filozofię tworzenia klas patronackich i ich znaczenie dla rozwoju spółki.

umowa3

 

Następnie głos zabrała pani Marzena Machałek - wiceminister edukacji, która podkreśliła, że za sukcesem szkolnictwa zawodowego musi stać ścisła współpraca szkół, biznesu, pracodawców i samorządów. Taka współpraca przyczyni się do rozwoju gospodarki narodowej. Pani wiceminister przedstawiła filozofię reformy szkolnictwa zawodowego, które opiera się na współpracy i przygotowaniu uczniów do realiów rynku pracy.

umowa4

Jako kolejna przemawiała pani poseł Beata Mateusiak-Pielucha, która podkreśliła, że dobre funkcjonowanie szkolnictwa w powiecie pajęczańskim jest dla niej bardzo ważne. Wyraziła radość z podpisania umowy patronackiej, gdyż od początku wspierała tę ideę. Pani poseł zaznaczyła, że sprawy energetyki są priorytetem w jej pracy sejmowej, podejmuje też intensywne działania w celu uruchomienia Odkrywki Złoczew.

umowa5

 

Pan Karol Młynarczyk Wicewojewoda Łódzki w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest absolwentem ZS w Pajęcznie i bardzo wysoko ceni tę szkołę, dlatego szczególnie cieszy się z jej rozwoju.

umowa6

 

Prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Pan Robert Ostrowski podkreślił, że spółka PGE GiEK dba o wykwalifikowanie kadr dla przyszłości firmy i angażuje się w edukację zawodową na różnych poziomach nauczania. Klasy patronackie PGE kształcą zgodnie z technicznymi realiami i potrzebami rynku pracy. Program klas patronackich ma zachęcić młodych ludzi do wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej, a firmie pozwala uzupełnić lukę pokoleniową i kompetencyjną. Pan Prezes podkreślił, że uczniowie, którzy podejmą naukę w tej klasie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy. Uczniowie będą mogli otrzymać stypendia za wyniki w nauce. Klasy patronackie to zatem szereg korzyści, gdyż gwarantują młodym ludziom szanse na rozwój zawodowy i co za tym idzie rozwój osobisty.

umowa7

 

Jako następny wystąpił pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, który podkreślił znaczenie szkolnictwa zawodowego na każdym stopniu edukacji i konieczność współpracy szkół, samorządów z pracodawcami i życzył wszystkim zaangażowanym stronom sukcesów w realizacji tego przedsięwzięcia.

umowa8

W dalszej części spotkania podpisane zostało porozumienie dotyczące utworzenia klasy patronackiej PGE, zgodnie z którym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów obejmie patronatem klasę I w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie w zawodzie elektryk oraz elektromechanik.

Porozumienie podpisali:

Przedstawiciele GK PGE jako gwaranci porozumienia:

Pan Robert Ostrowski prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Norbert Grudzień wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Dariusz Grzesista – dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Przedstawiciele organu prowadzącego:

Pan Zbigniew Gajęcki – Starosta Pajęczański

Pan Paweł Sikora – Wicestarosta Pajęczański

Przedstawiciel szkoły:

Pani Sylwia Nowak - Miedzińska – dyrektor Zespołu Szkół w Pajęcznie

umowa9

 

Po podpisaniu porozumienia głos zabrał Starosta Pajęczański pan Zbigniew Gajęcki , który wyraził uznanie dla wszystkich osób zaangażowanych w sfinalizowanie tego przedsięwzięcia, podziękował szczególnie pani poseł za wsparcie idei klasy patronackiej.

umowa13

 

Na zakończenie Pani Dyrektor Sylwia Nowak-Miedzińska w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała przedstawicielom spółki PGE, władzom powiatu pajęczańskiego oraz pani poseł za okazaną pomoc i zaangażowanie w doprowadzenie do szczęśliwego finału wielomiesięcznych rozmów na temat stworzenia klasy patronackiej. Pani Dyrektor podkreśliła, że utworzenie tej klasy traktujemy jak wspaniały prezent na 70-te urodziny naszej szkoły. Z pewnością będziemy dbać o dobrą współpracę i dobrze wykorzystamy tę szansę dla rozwoju szkoły i dobra naszych uczniów.

umowa14

umowa10

umowa11

umowa12

umowa15

 

 

 

Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo . Od samego początku, czyli od ośmiu lat mieszkańcy Pajęczna uczestniczą w tej wartościowej akcji, której organizatorami są Zespół Szkół w Pajęcznie, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Pajęczno, Biblioteka Pedagogiczna oraz MGOKiS. W sobotę 7 września 2019 roku w parku miejskim obok fontanny zebrali się miłośnicy czytania zeStarostą Pajęczańskim panemZbigniewem Gajęckim i Burmistrzem Pajęczna panem Piotrem Mielczarkiem na czele. Słowo wstępne wygłosiły przedstawicielki organizatorów: Bożena Szczerkowska – wicedyrektor ZS, Bożena Hałaczkiewicz – dyrektor BP oraz Anna Mielczarek – dyrektor Biblioteki Publicznej.

Czytanie rozpoczęliśmy o 9.30 z ambitnym zamiarem przeczytania ośmiu nowel polskich na ośmiolecie Narodowego Czytania. Pierwszą czytaną nowelą był „Sachem” Henryka Sienkiewicza, gdyż uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w ten sposób uhonorowali Patrona. Następnie młodzież z liceum i szkół podstawowych oraz przedstawiciele władz samorządowych przeczytali „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Dobrą panią” Elizy Orzeszkowej, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Dym” Marii Konopnickiej , „Orkę” Władysława Reymonta. Czytanie w parku miejskim ma swój urok i zachęca do zatrzymania się w zwykłej sobotniej krzątaninie, pozwala na kilka chwil przenieść się do zupełnie innych światów. A i przypomnienie sobie lektur szkolnych może przydać się nie tylko przyszłym maturzystom! Piękna pogoda sprzyjała czytającym i zachęcała przechodniów do przychodzenia z własnymi egzemplarzami zbiorów nowel, które zostały opieczętowane pamiątkową pieczęcią.

narodoweczytanie1

narodoweczytanie2

narodoweczytanie3

narodoweczytanie4

narodoweczytanie5

narodoweczytanie6

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września 2019 roku w całej Polsce rozpoczął się nowy rok szkolny. Także w naszej szkole uroczyście ten dzień przebiegał uroczyście – uczczono 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz zaprezentowano zabawne scenki z życia szkoły. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy II C pod kierunkiem wychowawcy pani Renaty Pawełoszek .

Dyrektor szkoły pani Sylwia Nowak-Miedzińska powitała uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Szczególnie serdeczne słowa skierowała do 320 uczniów i słuchaczy rozpoczynających naukę w szkole. Przedstawiła wychowawców klas:

Klasy Liceum Ogólnokształcącego po szkole podstawowej :

Klasa I Ap – pan Sebastian Barczak

Klasa I Bp – pani Anita Skorupska-Bernaś

Klasa I Cp – pani Małgorzata Hałaczkiewicz

Klasa I Dp – pan Adam Klimczak

Klasa I Ep – pani Violetta Barczyk

Klasy Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum:

Klasa I Ag – pan Piotr Trawczyński

Klasa I Bg – pani Anna Majchrzak

Klasa I Cg – pani Iwona Gołębiowska

Klasa I Dg – pani Aneta Słowik

Klasy Branżowej Szkoły I stopnia :

Klasa I Kp – pani Iwona Stefanek

Klasa I Kg – pan Cezariusz Mostowski

Klasa I Lg – pan Diana Schmeisser

Oddział słuchaczy – III semestr LOD

Pani Dyrektor przekazała wszystkim życzenia twórczej i owocnej pracy w nowym roku szkolnym. Do życzeń przyłączył się Starosta Powiatu Pajęczańskiego pan Zbigniew Gajęcki, który odczytał list Sekretarza Stanu pani Marzeny Machałek skierowany do uczniów i nauczycieli.

Wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy wytrwałości, radości ze zdobywania wiedzy i sukcesów!

rozpoczecie1m

rozpoczecie2m

rozpoczecie3m

rozpoczecie4m

rozpoczecie5m

rozpoczecie6m

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W dniu 19 czerwca 2019r. uroczyście zakończył się rok szkolny 2018/2019. Uczniów zgromadzonych na uroczystości, nauczycieli i zaproszonych gości powitała pani dyrektor Sylwia Nowak-Miedzińska,która podziękowała wszystkim za całoroczną pracę i życzyła wspaniałych wakacji. Do życzeń dołączył się starosta pajęczański pan Zbigniew Gajecki, który życzył wszystkim pracownikom szkoły udanego odpoczynku. Pani dyrektor i pan starosta wraz z wychowawcami klas wręczyli świadectwa uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i "zdobyli" świadectwa z wyróżnieniem.

W klasie I A świadectwo z wyróżnieniem otrzymali

Amelia Bernaś

Natalia Opołczyńska

Bartosz Sienkiewicz

Joanna Drabik

Jan Misztela

zakonczenieroku1

W klasie I B świadectwo z wyróżnieniem otrzymali

Monika Kowalczyk

Maja Mielczarek

Mikołaj Prus

Marta Kruk

Kinga Mielczarek

Żaneta Franczak

Martyna Idczak

Hanna Misztela

Aleksandra Mularczyk

Ewa Zawiślak

Eliza Sierszeń

zakonczenieroku2

 

W klasie I C świadectwo z wyróżnieniem otrzymały

Dominika Bojur

Paulina Pawlik

Aleksandra Drab

Emilia Wawrzak

zakonczenieroku3

W klasie I D świadectwo z wyróżnieniem otrzymały

Wiktoria Ciemcioch

Weronika Błasiak

Zofia Mazur

Daria Mruszczyk

zakonczenieroku4

W klasieII Aświadectwo z wyróżnieniem otrzymali

Paweł Barczyk

Klaudia Czarnecka

Mateusz Lewandowski

Małgorzata Wojtyra

zakonczenieroku5

W klasieII Bświadectwo z wyróżnieniem otrzymali

Wiktoria Lisiecka

Karolina Kraska

Florentyna Prus

Mateusz Kowalik

Bartosz Beśka

Daniel Korus

Natalia Kowalska

Jakub Michalak

zakonczenieroku6

W klasie II C świadectwo z wyróżnieniem otrzymały

Natalia Wlaźlak

Klaudia Wiśniewska

Julia Wojtasik

zakonczenieroku7

W klasie II D świadectwo z wyróżnieniem otrzymali

Paweł Sienkiewicz

Filip Złośnik

Aleksander Wiskulski

zakonczenieroku8

W klasie III L świadectwo z wyróżnieniem otrzymała

Sandra Uchrońska

zakonczenieroku9

Następnie wręczono nagrody i dyplomy za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Nagrody za udział w Ogólnopolskim etapie Trzynastej Olimpiady Franciszkańskiej Wiedzy
o św. Maksymilianie i uzyskanie tytułu finalisty otrzymały:

Monika Kowalczyk I B

Zofia Mazur I D

oraz Marianna Wypych I B za udział w etapie diecezjalnym

Nagrodę za udział w etapie Centralnym Trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego

„Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego”:

Klaudia Czarnecka II A

Nagrodę za udział w diecezjalnym etapie Dwudziestej dziewiątej Olimpiady Teologii Katolickiej
„ Święty Jacek - wzór ewangelizacji”:

Monika Kowalczyk I B

Nagrody za udział w edycji specjalnej Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego otrzymali

Aleksander Wiskulski II D

Filip Złośnik II D

Amelia Bernaś I A

Zofia Mazur I D

Kinga Misiak II A

Oliwia Góral II A

Nagrody za reprezentowanie szkoły w konkursach historycznych i wiedzy o społeczeństwie otrzymali uczniowie z klasy II D:

Paweł Sienkiewicz

Aleksander Wiskulski

Filip Złośnik

Laureaci konkursów szkolnych:

Szkolny Konkurss „Lektury to nie bzdury”

W kategorii Klas pierwszych:

1 miejsce Szymon Gliga I D

2 miejsce Amelia Bernaś I A

3 miejsce Zofia Mazur I D

W kategorii Klas drugich:

1 miejsce Martyna Wojtasik II C

2 miejsce Izabela Bednarska II C

3 miejsce Natalia Wlaźlak II C

„Konkursu na felieton”

1 miejsce Paweł Barczyk II A

2 miejsce (ex aequo) Karolina Kraska i Jakub Michalak II B

3 miejsce (ex aequo) Zofia Mazur I D, Hanna Misztela I B

Wyróżnienia otrzymują: Dominika Bojur i Kamila Soboń I C

Szkolne Mistrzostw Strzelectwa Sportowego

Kategoria kobiety:

1 miejsce Zuzanna Gleń I B

2 miejsce Sylwia Gosławska I A

3 miejsce Kinga Jura II A

Kategoria mężczyźni:

1 miejsce Szymon Gliga I D

2 miejsce Adrian Pędziwiatr I A

3 miejsce Paweł Łasoń I D

Szkolny Konkurs Ortograficzny

1 miejsce Bartosz Beśka II B

2 miejsce Wojciech Bosiak I C

3 miejsce (ex aequo) Łucja Grabas I B, Julia Wawrzyniak I D

W Szkolnym Konkursie Matematycznym 1 miejsce zajęli:

W kategorii KLASA PIERWSZA – Amelia Bernaś I A

W kategorii KLASA DRUGA – Karolina Kraska II B

23 Szkolny Konkurs Chemiczny

1 miejsce (ex aequo) Wiktoria Lisiecka i Karolina Kraska z klasy II B

2 miejsce Jakub Michalak z klasy II B

3 miejsce Mateusz Kowalik z klasy II B

Następnie głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oliwia Góral, która podziękowała dyrekcji szkoły za wyrozumiałość, cierpliwość i wszelką udzieloną uczniom pomoc. Słowa podziękowania skierowała też do nauczycieli i wychowawców, podkreśliła, że codziennie kształtują oni serca i umysły młodzieży, troszcząc się o jej przyszłość. Na ręce dyrekcji przekazane zostały symboliczne znaki wdzięczności – piękne bukiety.

Uroczystość uświetnili występami wokalnymi i tanecznymi uczniowie: Marta Kruk, Natalia Kowalska, Kinga Misiak, Julia Dymek, Maja Mielczarek,Hanna Misztela, Wiktor Sadek, Paweł Barczyk i Jakub Michalak.

W wakacyjnych nastrojach uczniowie udali się do klas na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim Uczniom i Nauczycielom życzymy udanych wakacji i bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

 

 

Więej zdjęć w galerii. Fotografował Maksymilian Dalecki

I Pajęczańskie Forum Młodzieży

Sześcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w obradach I Pajęczańskiego Forum Młodzieży, które odbyło się 11 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Forum zostało zainicjowane przez Burmistrza Pajęczna pana Piotra Mielczarka, który zaprosił do udziału młodzież ze szkół podstawowych i szkoły średniej znajdujących się na terenie gminy Pajęczno. Piętnaścioro uczestników zasiadło na miejscach radnych miejskich i tak jak „dorosła” Rada Miasta głosowali, zabierali głos korzystając z urządzeń technicznych, wybierali przewodniczącą ( została nią Oliwia Góral) i wiceprzewodniczących rady. Była to dla młodzieży ciekawa lekcja wiedzy o samorządzie!

Bezpośrednim powodem zwołania obrad Forum była czerwcowa rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną przez Panią Justynę Stochniałek – Sekretarza Gminy, na temat tego ważnego dla historii Polski wydarzenia.. Po zakończeniu prezentacji uczniowie dyskutowali nad tym, czym jest wolność w XXI wieku.

Głównym celem debaty było poruszenie kwestii ważnych dla lokalnej społeczności, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim obrad były wydarzenia kulturalne organizowane na terenie naszej gminy. Uczestnicy przedstawili swoje pomysły - ważne z punktu widzenia młodego pokolenia. Jednak większość ich projektów mogłaby z powodzeniem służyć całej lokalnej społeczności, np. ścieżki rowerowe, skuteczniejsza segregacja odpadów poprzez zainstalowanie automatów zwrotnych na opakowania plastikowe, utworzenie nowych siłowni napowietrznych, rewitalizacja terenów wokół jeziora Matusowiec, utworzenie przy jeziorze Matusowiec plaży, terenów do wypoczynku, organizowanie ciekawych i różnorodnych spotkań kulturalnych, np. ze znanymi ludźmi, powrót do organizowania „Sylwestra pod Ratuszem”.   Uczniowie postulowali też o warsztaty robotyki i warsztaty szachowe. Zwrócili też uwagę na to, że w Pajęcznie jest słaby obieg informacji jeśli chodzi o imprezy kulturalne.

Uczniowie liceum przygotowywali się do obrad pod kierunkiem nauczycieli: p. wicedyrektor Bożeny Szczerkowskiej i p. Andrzeja Kuchciaka. Sześcioro uczestników z naszej szkoły, to osoby, które są aktywne w Samorządzie Uczniowskim, działają w szkolnym wolontariacie, uczestniczą w szkolnych debatach czy w Młodzieżowym Parlamencie Europejskim, zatem i podczas I Forum potrafili jasno i precyzyjnie zaprezentować swoje ciekawe pomysły. Ci aktywni, przyszli młodzi samorządowcy, to: Oliwia Góral z kl.II a , Kinga Misiak z kl.IIa , Klaudia Wiśniewska z kl.II c, Natalia Kowalska z kl. II b, Maja Mielczarek z kl. I B, Aleksander Wiskulski z kl.IId. Cała szóstka wykazała się umiejętnością dyskutowania, prezentowania swoich przekonań, wrażliwością na potrzeby społeczności lokalnej, zwłaszcza swych rówieśników. Jeśli ich postulaty zostaną spełnione, to z pewnością zyska na tym nasze miasto, środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców!

Uwieńczeniem pracy było wypracowanie Stanowiska Pajęczańskiego Forum Młodzieży, którego załącznik zawierał pomysły oraz projekty zaproponowane przez uczniów. Stanowisko to zostanie odczytane 28 czerwca 2019 roku podczas sesji Rady Miejskiej.

Mamy nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie postulaty młodych samorządowców!

forum1

forum2

forum3

forum4

forum5

Więcej artykułów…