Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z geografii

W dniu 02.02.2019r. uczniowie klasy IIIe : Kinga Łudczak i Konrad Zięba wzięli udział w II etapie Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z geografii. Do tego etapu nasi uczniowie przeszli zdobywając prawie 100% za rozwiązania zadań I etapu olimpiady.

Drugi etap odbył się w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie zjechali się uczniowie z centralnej Polski. Kinga i Konrad zmagali się z bardzo trudnymi pytaniami i zadaniami z zakresu geografii i geologii. Musieli wykazać się wiedzą wykraczająca poza program nauczania .

Gratulujemy i czekamy na wyniki.

Agnieszka Góral

indeksagh

LX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W dniu 26 stycznia 2019 r. uczeń naszej szkoły – Dawid Syguła z klasy III D, wziął udział w etapie okręgowym LX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tegoroczna olimpiada odbywała się pod hasłem Polska i jej sąsiedzi. Polityka–Gospodarka–Społeczeństwo–Kultura. Etap okręgowy odbył się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

W zmaganiach na szczeblu okręgowym udział wzięło 57 uczestników z 27 łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo trudny test, z którym przyszło się zmierzyć naszemu uczniowi, składał się z zadań sprawdzających wiedzę z zakresu procesów i zjawisk społeczno-politycznych współczesnego świata. Sprawdzał on także umiejętności przyswajania treści wykraczających poza podstawę programową wiedzy o społeczeństwie, oraz zdolności do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości. Wysoki poziom wiedzy ucznia pozwolił mu osiągnąć bardzo dobry wynik wśród pozostałych uczestników olimpiady. Przypomnijmy, że w etapie szkolnym wzięło udział 362 uczniów z ponad 40 szkół województwa łódzkiego.

Opiekunami ucznia byli Pan Adam Klimczak i Pani Ewa Mostowska.

olompiadawos2

olompiadawos1

 

"PANAMA Z KLASĄ" spotkanie z ks.Bp Andrzejem Przybylskim

panamazklasa0

Jedną z inicjatyw związanych z kończącymi się już Światowymi Dniami Młodzieży w Panamie jest program "Panama z klasą", czyli seria spotkań Bpa Andrzeja Przybylskiego z młodzieżą ze szkół średnich naszej archidiecezji.

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie został objęty tym programem i w dniu 28 stycznia gościliśmy w naszych progach Ks. Biskupa. W trakcie spotkania nasi uczniowie zapoznali się z przesłaniem ŚDM oraz mogli zadawać pytania i dzielić się spostrzeżeniami na temat wiary z Księdzem Biskupem.

Mimo różnorodności klas i profilów połączyła nas wspólna wiara i śpiew oraz troska o lepszą wspólną przyszłość. Ks. Biskup nie unikał odpowiedzi na stawiane przez młodych odważne pytania, które dotyczyły m.in. nadużyć w Kościele, procedury in vitro, współżycia seksualnego przed ślubem, homoseksualizmu, angażowania się Kościoła w politykę oraz tego, czy można zorganizować 18-stkę w piątek i kto może zostać księdzem.

W spotkaniu zorganizowanym przez nauczyciela religii p. Agnieszkę Kowalczyk uczestniczyła młodzież z klas: Ia, Ib, IIa, IIb, IId, Ik oraz p. dyr. Sylwia Nowak-Miedzińska i starosta powiatu pajęczańskiego Zbigniew Gajęcki. Czas niecodziennego dialogu upłynął nam bardzo szybko. Cieszymy się, że spośród dziesiątek szkół ponadgimnazjalnych w archidiecezji częstochowskiej, właśnie nasza znalazła się na biskupim szlaku.

panamazklasa1

panamazklasa2

panamazklasa2a

panamazklasa3

panamazklasa4

panamazklasa5

XIV Olimpiada Przedsiębiorczości

Dwie uczennice klasy IVH technikum Ludwiczak Daria i Kochel Anna zakwalifikowały się do etapu

okręgowego XIV Olimpiady Przedsiębiorczości. II etap olimpiady odbędzie się 7 marca 2019 roku

w Katowicach.

Gratulujemy dziewczynom i życzymy powodzenia.

Małgorzata Hałaczkiewicz

XLVIII Ogólnopolska Olimpiada Biologiczna

olimpbiol

Uczennica naszej szkoły- Florentyna Prus z klasy II B, po spełnieniu wymagań etapu szkolnego: egzaminie pisemnym i wykonaniu pracy badawczej, zakwalifikowała się do zawodów okręgowych XLVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. Zawody są trójstopniowe.

W dniu 19 stycznia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbyły się eliminacje II etapu olimpiady. Florentyna współzawodniczyła z rówieśnikami o przejście do następnego etapu olimpiady. Był to duży wysiłek intelektualny. Florentyna była bardzo dzielna. Czekamy na wyniki.

Gratulacje dla Florki i Rodziców.

Halina Nazarek

Więcej artykułów…