800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

telefon1

Już od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach.

Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

telefon

Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 04.10.2019r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to ważne wydarzenie w życiu szkolnej społeczności, w tym roku szkolnym uroczystość ta odbyła się 4 października 2019r. Tego dnia aż trzystu pierwszoklasistów złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali rzetelnie spełniać swe obowiązki, dbać o dobre imię szkoły, prezentować postawę koleżeńską i szacunek wobec innych oraz rzetelnie pracować dla dobra Ojczyzny. Uroczystość ślubowania poprowadził pan profesor Sebastian Barczak, a ten podniosły moment odbył się w obecności pani dyrektor Sylwii Nowak-Miedzińskiej i wychowawców klas pierwszych.

Pani Dyrektor skierowała do uczniów klas pierwszych ciepłe słowa, podkreśliła, że od chwili ślubowania stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły z długą 70-letnią tradycją. Wspomniała o tym, że są wyjątkowymi pierwszoklasistami, bo aż dwa roczniki rozpoczęły naukę w szkole we wrześniu 2019 r. Życzyła uczniom sukcesów w nauce, wspaniałych szkolnych przyjaźni i rozwinięcia talentów.

Po uroczystej części oficjalnej nadszedł czas żartów i harców, czyli „kocenie” poprowadzone przez uczniów klas drugich pod kierunkiem pani Pauliny Przestrzelskiej. Drugoklasiści przygotowali szereg zabawnych konkurencji, np. odgadnięcie i zanucenie piosenki, taniec na gazecie, quiz wiedzy o szkole, wyciąganie jabłka z wody bez pomocy rąk, wyścig po rozsypanych szyszkach. Podczas zabawy rozlało się sporo wody i rozsypało mnóstwo mąki. Śmiechu i emocji także nie brakowało. W rywalizacji najlepsze okazały się pary uczniów z klasy I D g - wychowawca p. Aneta Słowik i I E p - wychowawca p. Violetta Barczyk i za rok to te klasy będzie prowadzić otrzęsiny zwane też „koceniem”.

slubowanie1

slubowanie2

Więcej zdjęć wkrótce w galerii. Fotografował Maksymilian Dalecki.

Podpisanie umowy patronackiej z PGE w sprawie utworzenia klasy patronackiej

Od września 2020 roku w Zespole Szkół w Pajęcznie powstanie klasa patronacka PGE Branżowej Szkoły I stopnia. Klasy patronackie są częścią realizowanego przez PGE programu wspierania kształcenia zawodowego, nad którym patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie będą w niej kształcić się w zawodach elektryk i elektromechanik, będą brali udział w wizytach zawodoznawczych, zajęciach praktycznych, praktykach oraz dodatkowych szkoleniach w kopalni Bełchatów. W ramach umowy wyróżniający się uczniowie będą mogli otrzymywać ufundowane przez spółkę stypendia. Dla najlepszych spółka przygotuje miejsca pracy i możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

W dniu 3 października 2019 r. w szkole odbyła się uroczystość, podczas której podpisano umowę patronacką w sprawie utworzenia klasy patronackiej.

Gościliśmy tego dnia w szkole wielu dostojnych gości:

Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Panią Beatę Mateusiak - Pieluchę - posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pana Karola Młynarczyka – Wicewojewodę Łódzkiego

Pana Roberta Ostrowskiego - Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pana Norberta Grudnia wiceprezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pana Marka Szydłowskiego – Dyrektora Departamentu HR PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Dariusza Grzesistę - Dyrektora PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Pana Grzegorza Wierzchowskiego – Łódzkiego Kuratora Oświaty

Pana Zbigniewa Gajęckiego – Starostę Pajęczańskiego

Pana Pawła Sikorę - WicestarostęPajęczańskiego

Pana Piotra Mielczarka – Burmistrza Pajęczna

Obecni byli także przedstawiciele Rady Powiatu, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu pajęczańskiego, nauczyciele i uczniowie szkoły.

umowa1

umowa2

Cel spotkania przedstawił w krótkiej prezentacji Dyrektor Departamentu HR w Centrali Spółki Pan Marek Szydłowski. Ukazał filozofię tworzenia klas patronackich i ich znaczenie dla rozwoju spółki.

umowa3

 

Następnie głos zabrała pani Marzena Machałek - wiceminister edukacji, która podkreśliła, że za sukcesem szkolnictwa zawodowego musi stać ścisła współpraca szkół, biznesu, pracodawców i samorządów. Taka współpraca przyczyni się do rozwoju gospodarki narodowej. Pani wiceminister przedstawiła filozofię reformy szkolnictwa zawodowego, które opiera się na współpracy i przygotowaniu uczniów do realiów rynku pracy.

umowa4

Jako kolejna przemawiała pani poseł Beata Mateusiak-Pielucha, która podkreśliła, że dobre funkcjonowanie szkolnictwa w powiecie pajęczańskim jest dla niej bardzo ważne. Wyraziła radość z podpisania umowy patronackiej, gdyż od początku wspierała tę ideę. Pani poseł zaznaczyła, że sprawy energetyki są priorytetem w jej pracy sejmowej, podejmuje też intensywne działania w celu uruchomienia Odkrywki Złoczew.

umowa5

 

Pan Karol Młynarczyk Wicewojewoda Łódzki w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest absolwentem ZS w Pajęcznie i bardzo wysoko ceni tę szkołę, dlatego szczególnie cieszy się z jej rozwoju.

umowa6

 

Prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - Pan Robert Ostrowski podkreślił, że spółka PGE GiEK dba o wykwalifikowanie kadr dla przyszłości firmy i angażuje się w edukację zawodową na różnych poziomach nauczania. Klasy patronackie PGE kształcą zgodnie z technicznymi realiami i potrzebami rynku pracy. Program klas patronackich ma zachęcić młodych ludzi do wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej, a firmie pozwala uzupełnić lukę pokoleniową i kompetencyjną. Pan Prezes podkreślił, że uczniowie, którzy podejmą naukę w tej klasie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy. Uczniowie będą mogli otrzymać stypendia za wyniki w nauce. Klasy patronackie to zatem szereg korzyści, gdyż gwarantują młodym ludziom szanse na rozwój zawodowy i co za tym idzie rozwój osobisty.

umowa7

 

Jako następny wystąpił pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, który podkreślił znaczenie szkolnictwa zawodowego na każdym stopniu edukacji i konieczność współpracy szkół, samorządów z pracodawcami i życzył wszystkim zaangażowanym stronom sukcesów w realizacji tego przedsięwzięcia.

umowa8

W dalszej części spotkania podpisane zostało porozumienie dotyczące utworzenia klasy patronackiej PGE, zgodnie z którym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów obejmie patronatem klasę I w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie w zawodzie elektryk oraz elektromechanik.

Porozumienie podpisali:

Przedstawiciele GK PGE jako gwaranci porozumienia:

Pan Robert Ostrowski prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Norbert Grudzień wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Pan Dariusz Grzesista – dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Przedstawiciele organu prowadzącego:

Pan Zbigniew Gajęcki – Starosta Pajęczański

Pan Paweł Sikora – Wicestarosta Pajęczański

Przedstawiciel szkoły:

Pani Sylwia Nowak - Miedzińska – dyrektor Zespołu Szkół w Pajęcznie

umowa9

 

Po podpisaniu porozumienia głos zabrał Starosta Pajęczański pan Zbigniew Gajęcki , który wyraził uznanie dla wszystkich osób zaangażowanych w sfinalizowanie tego przedsięwzięcia, podziękował szczególnie pani poseł za wsparcie idei klasy patronackiej.

umowa13

 

Na zakończenie Pani Dyrektor Sylwia Nowak-Miedzińska w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała przedstawicielom spółki PGE, władzom powiatu pajęczańskiego oraz pani poseł za okazaną pomoc i zaangażowanie w doprowadzenie do szczęśliwego finału wielomiesięcznych rozmów na temat stworzenia klasy patronackiej. Pani Dyrektor podkreśliła, że utworzenie tej klasy traktujemy jak wspaniały prezent na 70-te urodziny naszej szkoły. Z pewnością będziemy dbać o dobrą współpracę i dobrze wykorzystamy tę szansę dla rozwoju szkoły i dobra naszych uczniów.

umowa14

umowa10

umowa11

umowa12

umowa15

 

 

 

Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo . Od samego początku, czyli od ośmiu lat mieszkańcy Pajęczna uczestniczą w tej wartościowej akcji, której organizatorami są Zespół Szkół w Pajęcznie, Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Pajęczno, Biblioteka Pedagogiczna oraz MGOKiS. W sobotę 7 września 2019 roku w parku miejskim obok fontanny zebrali się miłośnicy czytania zeStarostą Pajęczańskim panemZbigniewem Gajęckim i Burmistrzem Pajęczna panem Piotrem Mielczarkiem na czele. Słowo wstępne wygłosiły przedstawicielki organizatorów: Bożena Szczerkowska – wicedyrektor ZS, Bożena Hałaczkiewicz – dyrektor BP oraz Anna Mielczarek – dyrektor Biblioteki Publicznej.

Czytanie rozpoczęliśmy o 9.30 z ambitnym zamiarem przeczytania ośmiu nowel polskich na ośmiolecie Narodowego Czytania. Pierwszą czytaną nowelą był „Sachem” Henryka Sienkiewicza, gdyż uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w ten sposób uhonorowali Patrona. Następnie młodzież z liceum i szkół podstawowych oraz przedstawiciele władz samorządowych przeczytali „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Dobrą panią” Elizy Orzeszkowej, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Dym” Marii Konopnickiej , „Orkę” Władysława Reymonta. Czytanie w parku miejskim ma swój urok i zachęca do zatrzymania się w zwykłej sobotniej krzątaninie, pozwala na kilka chwil przenieść się do zupełnie innych światów. A i przypomnienie sobie lektur szkolnych może przydać się nie tylko przyszłym maturzystom! Piękna pogoda sprzyjała czytającym i zachęcała przechodniów do przychodzenia z własnymi egzemplarzami zbiorów nowel, które zostały opieczętowane pamiątkową pieczęcią.

narodoweczytanie1

narodoweczytanie2

narodoweczytanie3

narodoweczytanie4

narodoweczytanie5

narodoweczytanie6

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września 2019 roku w całej Polsce rozpoczął się nowy rok szkolny. Także w naszej szkole uroczyście ten dzień przebiegał uroczyście – uczczono 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz zaprezentowano zabawne scenki z życia szkoły. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy II C pod kierunkiem wychowawcy pani Renaty Pawełoszek .

Dyrektor szkoły pani Sylwia Nowak-Miedzińska powitała uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. Szczególnie serdeczne słowa skierowała do 320 uczniów i słuchaczy rozpoczynających naukę w szkole. Przedstawiła wychowawców klas:

Klasy Liceum Ogólnokształcącego po szkole podstawowej :

Klasa I Ap – pan Sebastian Barczak

Klasa I Bp – pani Anita Skorupska-Bernaś

Klasa I Cp – pani Małgorzata Hałaczkiewicz

Klasa I Dp – pan Adam Klimczak

Klasa I Ep – pani Violetta Barczyk

Klasy Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum:

Klasa I Ag – pan Piotr Trawczyński

Klasa I Bg – pani Anna Majchrzak

Klasa I Cg – pani Iwona Gołębiowska

Klasa I Dg – pani Aneta Słowik

Klasy Branżowej Szkoły I stopnia :

Klasa I Kp – pani Iwona Stefanek

Klasa I Kg – pan Cezariusz Mostowski

Klasa I Lg – pan Diana Schmeisser

Oddział słuchaczy – III semestr LOD

Pani Dyrektor przekazała wszystkim życzenia twórczej i owocnej pracy w nowym roku szkolnym. Do życzeń przyłączył się Starosta Powiatu Pajęczańskiego pan Zbigniew Gajęcki, który odczytał list Sekretarza Stanu pani Marzeny Machałek skierowany do uczniów i nauczycieli.

Wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy wytrwałości, radości ze zdobywania wiedzy i sukcesów!

rozpoczecie1m

rozpoczecie2m

rozpoczecie3m

rozpoczecie4m

rozpoczecie5m

rozpoczecie6m

Więcej artykułów…