Jasełka 2019

jaselka1

jaselka2

jaselka3

jaselka4

jaselka5

jaselka6

jaselka7

jaselka8

jaselka9

jaselka10

Spotkanie z prawnikiem

W dniu 19 grudnia 2019r. gościliśmy w naszej szkole panią mecenas Magdalenę Chrzanowską która w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej Fundacji Honeste Vivere przeprowadziła szkolenie dotyczące tematyki z podstaw prawa. Szkolenie trwało dwie godziny lekcyjne i dotyczyło dwóch bloków tematycznych.

I. Prawo na co dzień

- Dobra osobiste i ich ochrona

- Moja zdolność do czynności prawnych

- Prawa konsumenta czyli jak bezpiecznie kupować.

II. Dobra osobiste i ich ochrona

Prawo w działaniu

- Kiedy i jak korzystamy z pomocy sądowej.

- Jak wygląda proces sądowy.

- Moje prawa i obowiązki w sądzie.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klas I Dp, I Dg, III D, II D

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Pani mecenas ciekawie i z poczuciem humoru tłumaczyła zawiłości prawne i odpowiadała na pytania młodzieży dotyczące zawodu prawnika.

Spotkanie zorganizowane zostało przez nauczycieli historii i wos – panią Ewę Mostowską i pana Adama Klimczaka.

spotkaniezprawniczka1

spotkaniezprawniczka2

spotkaniezprawniczka3

38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - spotkanie z wicewojewodą łódzkim

W dniu 13 grudnia 2019 roku obchodziliśmy 38. rocznicę  wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Stan wojenny wprowadzony został 13 grudnia 1981 r. na terenie całego kraju. Jest to data ważna w historii naszego kraju, przypominana podczas lekcji i uroczystości szkolnych. Edukacja historyczna jest podstawą kształtowania postaw patriotycznych wśród młodzieży. Właściwie prowadzona edukacja historyczna budzi zainteresowanie młodych ludzi, jest żywa i dotyczy spraw ważnych dla młodzieży.

Wydarzeniem propagującym wiedzę historyczną i ukazującym jej związek ze współczesnością było spotkanie z udziałem Wicewojewody Łódzkiego pana Karola Młynarczyka i Starosty Pajęczańskiego pana Zbigniewa Gajęckiego, poświęcone rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbyło się w naszej szkole w dniu 13 grudnia 2019 roku.

rocznicastanuwojennego0aUczniowie kl. Idg zaangażowali się w przygotowanie multiprezentacji uświetniającej pamięć o wydarzeniach stanu wojennego. Podczas spotkania widzowie obejrzeli prezentację na temat tamtych historycznych wydarzeń przygotowaną przez uczniów klasy I Dg Wiktora Kowalskiego i Pawła Kowalskiego pod kierunkiem historyków państwa Ewy i Cezariusza Mostowskich. Wiktor i Paweł interesują się historią, dlatego świetnie poradzili sobie zarówno z wyszukaniem ciekawych materiałów do prezentacji, jak i ich ułożeniem w spójną całość. Prezentacja oddawała nastrój tamtych zimowych dni z 1981 roku. Uczniowie znaleźli i umieścili w materiałach takie kultowe już dziś zdjęcia, jak to z plakatem filmu „Czas Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli w otoczeniu czołgów i żołnierzy grany w tym czasie w kinie Moskwa w Warszawie.

Podczas konferencji głos zabrał gość honorowy- wicewojewoda łódzki pan Karol Młynarczyk, który wspominał dni stanu wojennego. Był wówczas studentem piątego roku medycyny we Wrocławiu. Pan wicewojewoda opowiedział młodzieży jak wyglądała codzienność w tamtym czasie: ograniczenie możliwości podróżowania, konieczność posiadania przepustki, aby przekroczyć granicę województwa, odwołane zajęcia na uczelni, internowania i powszechna niepewność, co przyniesie jutro. Pan wicewojewoda, jako absolwent naszej szkoły, nawiązał w swym przemówieniu do motta szkoły : „Nie masz takowych terminów, z których by wspólnymi siłami podnieść się nie było można” , te słowa patrona szkoły Henryka Sienkiewicza doskonale ilustrują prawdę o tym, że wspólnymi siłami można pokonać nawet potężniejszego od nas wroga, a dowodzi tego historia stanu wojennego i historia Polski.

Pan Cezariusz Mostowski wygłosił wykład na temat: Stan wojenny w opinii Polaków. Podkreślił olbrzymi entuzjazm 10 milionów członków „Solidarności” i zdecydowanej większości Polaków, jaki panował w tym okresie i zmarnowanie tego olbrzymiego optymizmu społecznego poprzez wprowadzenie przez Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. Atmosferę spotkania budowały piosenki Gintrowskiego „Nie chcemy uciekać stąd” i „Sen” oraz wystawa druków ulotnych, w tym autentycznych znaczków okolicznościowych wydanych przez „Solidarność walczącą” z tamtego okresu.

rocznicastanuwojennego0b

rocznicastanuwojennego1

rocznicastanuwojennego2

rocznicastanuwojennego3

rocznicastanuwojennego4

rocznicastanuwojennego5

rocznicastanuwojennego6

rocznicastanuwojennego7

 

Turniej Chemiczny we współpracy z UJD w Częstochowie – naszą uczelnią patronacką

Uczniowie klasy III B wzięli udział w VI Turnieju Chemicznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowany przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Etap szkolny konkursu odbył się 12 grudnia 2019r. Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawowała pani Krystyna Baryczka. Konkurs jest jednym z działań podejmowanych przez naszą szkołę we współpracy z UJD w Częstochowie, z którą to uczelnią nasza szkoła podpisała w 2015 roku umowę patronacką.

konkurschem1

konkurschem2

Co to jest cyberprzemoc i jak się przed nią bronić? Spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Pajęcznie

Zagrożenie cyberprzemocą i przestępstwami popełnianymi w sieci jest jednym z poważnych problemów współczesnego świata. Dotyczy on w dużym stopniu młodzieży. Ważne jest, aby młodzi ludzie wiedzieli, co jest uznawane za cyberprzemoc i jak się zachować , gdy się z nią zetkną. Jak w przypadku wielu innych zagrożeń, tak i w tym należy poznać sposoby działania cyberprzestępców i możliwości uchronienia się przed nimi. Cenna jest także znajomość prawa w tym zakresie.

Właśnie takie tematy poruszali funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Pajęcznie podczas spotkań z uczniami klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia w dniu 11 grudnia 2019 r. asp. szt. Zbigniew Kleszczyński i podkomisarz Mieczysław Botór nie tylko rzeczowo i ciekawie przedstawili zagadnienie, ale też odpowiadali na pytania i wątpliwości uczniów.

Spotkanie to wpisuje się w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

profilaktyka1

profilaktyka2

profilaktyka3

Więcej artykułów…