Samorząd Uczniowski

Zadania Samorządu Uczniowskiego

"Samorząd Uczniowski jest reprezentacją, wyrazicielem woli i obrońcą uczniów."

 1. Samorząd Uczniowski jest zobowiązany do reprezentowania żądań uczniów wobec innych organów szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski reprezentuje szkołę podczas uroczystości szkolnych oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 3. Samorząd Uczniowski prowadzi wszelkiego rodzaju akcje ogólnoszkolne wynikające z inicjatywy uczniów i Samorządu na terenie szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski typuje uczniów do odznaczeń.
 5. Samorząd Uczniowski prowadzi na terenie szkoły akcję informacyjną.
 6. Prezydium Samorządu prowadzi aktywną działalność wewnątrz Samorządu Uczniowskiego.
Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin SU (PDF)

Interesy uczniów reprezentuje Rzecznik Praw Ucznia.

Przewodnicząca SU – Maria Szymczyk kl. III c

Zastępca -Kacper Dąbrowny kl. III d

Rzecznik Praw Ucznia – Sonia Jurakl. III e

Skład Samorządu Uczniowskiego

 1. Konrad Słowik – III a
 2. Natalia Krakowska – III c
 3. Aleksandra Wawrzyniak –III c
 4. Maria Szymczyk – III c
 5. Daria Zagrodnik – III c
 6. Karolina Szczęsna – III c
 7. Karolina Łuczczak – III c
 8. Kacper Dąbrowy – III d
 9. Julia Szmajdzińska – III d
 10. Jakub Sagan – III d
 11. Kamila Barczak – III e
 12. Sonia Jura – III e
 13. Jakub Zabłocki– III e
 14. Daniel Łazienka – III e
 15. Oliwia Góral – II a
 16. Kinga Misiak – II a
 17. Alicja Hanulak – II a
 18. Kinga Jura – II a
 19. Małgorzata Wojtyra – II a
 20. Jakub Michalak – II b
 21. Klaudia Jerzyk – II d
 22. Natalia Nowak – II d
 23. Jakub Barylski – II k
 24. Kacper Bednarski – I a
 25. Julia Dymek – I b
 26. Klaudia Jura – I b
 27. Maja Mielczarek – I b
 28. Szymon Gliga – I d
 29. Kinga Góra – I d
 30. Dominik Jędrysiak – I d
 31. Igor Powązka – I d
 32. Alex Warzyszyński – I d


samorzad2018

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2018/2019

Zadania

Formy realizacji

Termin

Kiermasz książek

-ogłoszenie wśród młodzieży terminu i zasad akcji

-zbiórka podręczników (środa, czwartek)

-sprzedaż podręczników (piątek, poniedziałek, wtorek)

-rozliczenie

5, 6, 7, 10, 11

września 2018

Spotkanie przedstawicieli SU
z uczniami klas pierwszych

-przedstawienie władz SU i Rzecznika Praw Ucznia

-omówienie ważniejszych wydarzeń i imprez szkolnych (dzień neutralny)

wrzesień 2018

Nabór do SU

-nabór nowych członków SU spośród uczniów klas pierwszych

-wybór nowych władz SU

październik 2018

Dzień Edukacji Narodowej

-udział w uroczystej akademii

11.10.2018

Nominacje do nagrody TOP – FRIEND

-informacja o zasadach przyznawania nagrody TOP – FRIEND wśród młodzieży

-udział przedstawicieli SU w opiniowaniu nominacji

listopad 2018

Święto Patrona Szkoły

-organizacja wręczenia nominacji do nagrody TOP – FRIEND

30.11.2018

Zdjęcia klasowe

-podjęcie współpracy z fotografem i ustalenie terminów sesji fotograficznych

-informacja wśród młodzieży i rozwieszenie plakatów

-przygotowanie sali

-czuwanie nad porządkiem w trakcie sesji fotograficznej

styczeń/luty 2019

Walentynki

-organizacja poczty walentynkowej

07.02.2019

Dzień Otwarty Szkoły

-opieka nad gimnazjalistami

-pomoc przy organizacji dnia otwartego

marzec/kwiecień 2019

Referendum
do nagrody

TOP – FRIEND

-poinformowanie młodzieży o terminie
i zasadach wyborów

-przygotowanie kart do głosowania

-przeprowadzenie wyborów

-zliczenie głosów i sporządzenie protokołu

kwiecień 2019

Pożegnanie klas

III LO i IV T

Wręczenie nagrody TOP – FRIEND

-udział w uroczystej akademii oraz organizacja wręczenia nagrody TOP – FRIEND

26.04.2019

Wytypowanie uczniów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów

-przygotowanie wniosków o przyznanie stypendium uczniom o najwyższych osiągnięciach w danej szkole

czerwiec 2019

Akcje charytatywne

-przygotowanie akcji na terenie szkoły

cały rok

Rzecznik Praw Ucznia

Światowy Dzień Praw Człowieka

-reprezentowanie interesów uczniów

-opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej łamania praw ucznia

-działania wynikające z bieżących potrzeb uczniów

-upowszechnianie zapisów Konwencji Praw Dziecka

-propagowanie praw i obowiązków ucznia

cały rok

grudzień 2018

Współpraca
z przewodniczącymi poszczególnych klas

-spotkania z przewodniczącymi klas

cały rok

Opieka na gablotami

cały rok

Akcje informacyjne

-informacje na tablicach ogłoszeń, plakaty

cały rok

Działalność wynikająca
z bieżących potrzeb

cały rok