Gimnastyka korekcyjna dla każdego.

Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego, jednocześnie będąc specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tutaj zestawy ćwiczeń mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji postawy ciała.

Przedstawione poniżej ćwiczenia skierowane są do uczniów w celu korygowania zaistniałych wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Pierwszy artykuł z tematyki gimnastyki korekcyjnej poświęcony zostanie ćwiczeniom korygującym wadę postawy ciała jaką są plecy okrągłe.