Władze i członkowie

 

W dniu 23 marca 2012 odbyło się I walne zebranie Stowarzyszenia Absolwentów ZS w Pajęcznie . Podczas zebrania wybrano Zarząd i Komisję  Rewizyjną .

 

Skład Zarządu :

Prezes Zarządu – Jacek Lewera

Wiceprezes Zarządu – Wojciech Marchewka

Sekretarz – Bożena Szczerkowska

Skarbnik – Aleksandra Jurowska

Członek – Krystyna Baryczka

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Strzelczak

Zastępca przewodniczącego – Adam Słupiński

Sekretarz – Henryka  Szymczyk

 

Członkowie stowarzyszenia :

Maria Straus

Przemysław Janicki

Jan Pęciak

Janina Grzesik

Bogusław Hałaczkiewicz

Mieczysław Dłubak

Bożena Szczerkowska

Iwona Stefanek

Krystyna Baryczka

Wojciech Marchewka

Marek Szydłowski

Grzegorz Caban

Beata Rosa

Helena Gajęcka

Jadwiga Słowik

Henryka Szymczyk

Jacek Lewera

Izabela Kosowska

Anna Strzelczak

Aleksandra Jurowska

Czesław Walaszczyk

Adam Słupiński